Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Ile wynosi dług publiczny w Polsce, w 2019 roku?

money making 3080876 1920

Zmiany w dofinansowaniu Polaków dla wielu są atrakcyjnym sposobem na odbicie się od dna finansowego. Wprowadzone pomoce socjalne i zmiany budżetowe wpływają także na zadłużenie Polski. Ostatnie dane i przedstawione liczby mogą budzić niepokój, zwłaszcza, że owe zadłużenie gwałtownie wzrosło w ostatnich miesiącach. Analizując zadłużenie Polski wykres, diagramy i statystyki możemy dojść do wniosku, że wpadamy w spiralę długu. Jeśli jesteś ciekawy jak wygląda dług publiczny Polski przeczytaj poniższy materiał.

Co to jest dług publiczny?

Zanim przejdziemy do konkretnych danych, spróbujmy wyjaśnić czym jest dług publiczny kraju i dlaczego jest to ważne. Dług publiczny to zadłużenie sektora publicznego w kraju. Przy obliczaniu zadłużenia bierze się pod uwagę min. wartość zaciągniętych przez kraj pożyczek lub kredytów, zobowiązań finansowych i przyjętych depozytów.
Dług regulowany jest ustawowo, a skład długu przedstawia ustawa o finansach publicznych.

Co ciekawe, obecnie każde państwo posiada zadłużenie, a wyjątkiem na dzień dzisiejszy jest Hong-Kong. Problemem jest, gdy ów dług jest duży i wyróżnia się na tle pozostałych Państw. W tym ujęciu Polska niestety dominuje w Europie.

Ile wynosi dług publiczny Polski?

Jak podają ostatnie dane i zebrane informacje, obecnie państwowy dług publiczny, w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 1 bilion dolarów i 5 milionów złotych, a w lipcu 973,3 mld zł. Kwota ta robi wrażenie tym bardziej, gdy umysłowym sobie, że wartość ta jest o ponad 2% więcej niż pod koniec 2018 roku. Aby lepiej zrozumieć skalę długu – w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski zadłużenie na dzień 10 czerwca wynosiło 27 855 zł. Jest to kwota o 3 tysiące wyższa niż w 2015 roku.

Ministerstwo Finansów, próbując uzasadnić ten znaczny wzrost, twierdzi, że jest on spowodowany zadłużeniem sektora rządowego o ponad 21 mld złotych. W kwocie tej wlicza się również zadłużenia Skarbu Państwa.
W Polsce, od 2010 roku, istnieje dostępny do wszystkich liczników długu. Wisi on na ekranie w centrum Warszawy – a dokładniej przy rondzie Dmowskiego. Dług publiczny licznik wskazuje dwa parametry: dług publiczny Polski oraz ukryty dług publiczny. Ponadto, mamy dostęp do tych danych całodobowo i z każdego miejsca w Polsce – dzięki licznikom dostępnym przez Internet.

Co ta kwota znaczy dla kraju?

Kwota ponad biliona złotych robi wrażenie. Czy jednak w ujęciu finansów kraju jest ona duża, rodząca niepokój, czy mała, nie wprowadzająca nerwowych wniosków? Jak podaje Ministerstwo Finansów, miarą, która pozwala ocenić wielkość zadłużenia, jest porównanie gospodarki do PKB. Analizując więc tą informację, dowiadujemy się, że dług publiczny Polski w 2018 roku wyniósł 48,9% PKB, a w 2019 wynik ten prognozowany jest na 47,9%. Można by więc wnioskować, że zadłużenie to w ostateczności jest mniejsze niż w poprzednich latach.

Z czego składa się dług Polski?

Analizując dług publiczny licznik możemy wyodrębnić kilka składowych, które budują nowy dług. Wśród nich wyróżnia się min:

  • spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), który wynosi 152,1 mln zł,
  • spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 215,2 mln zł)
  • zmiana stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Idąc za powyższymi informacjami, na koniec I kwartału 2019 roku dług państwowy składał się min z:

    •  zadłużenia podsektora rządowego: 928,6 mld zł,
    •  zadłużenia podsektora samorządowego: 76,6 mld zł,
    •  zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych: 0,1 mld zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec stycznia 2020 r. wyniosło 987.604,7 mln zł, co oznacza, że wzrosło o 14.267,7 mln zł. Co więcej – według wstępnych wyliczeń – 2 styczniu 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 26,4%, czyli nie zmienił się w porównaniu z końcem 2019 r.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.