Skip to main content

Świadczenia socjalne

Pod mianem świadczeń socjalnych mamy na myśli środki, które przeznaczone są na zaspokajanie potrzeb jednostek i/lub rodzin. Środki te docelowo nie są związane z wykonywaną pracą. W Polsce istnieją różne świadczenia, które uzależnione są od szeregu czynników. Ich znajomość to klucz do uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego, które przeznaczyć można na niezbędne wydatki czy leczenie. Przybliżamy więc temat dostępnych świadczeń, zasiłków i ulg, które przysługują Ci z tytułu np. wieku czy uzyskanego dochodu.

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20