Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Firma windykacyjna – jak działa?

save 4666418 1920

Windykacja w słowniku przedsiębiorcy kojarzona jest z czymś negatywnym, stresującym i obarczonym ryzykiem. Faktycznie jednak jest koniecznym krokiem doprowadzającym do dochodzenia danych roszczeń, które są wiązane np. podpisaną umową. Jej geneza sięga aż Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to rei vindicatio doprowadzało do uzyskania rzeczy, które wpadła w niepowołane ręce.

Dziś windykacja to ogrom złożonych procesów i koniecznych do wykonania kroków. To także ogrom obowiązków i przepisów, które mogą przytłoczyć przedsiębiorcę czy właściciela mienia. Z tą właśnie myślą powstały firmy windykacyjne, które mają za zadanie pomóc i usprawnić cały ów proces. W jaki sposób działają? Kiedy warto skorzystać z jej pomocy i czego wymagają windykacyjne firmy od swoich zleceniodawców?

Windykacja co to?

Zanim przejdziemy do opisu pracy firm windykacyjnej spróbujmy przybliżyć temat samej windykacji, która często kojarzona jest z negatywnymi działaniami.

Vindicatio, z języka łacińskiego, oznacza proces dochodzenia, który określony jest przez dane prawo. Prawo to dotyczyć może zarówno rzeczy, jak i pieniędzy. Jego celem jest więc odzyskanie należnych przedmiotów i kwot, które z jakiegoś powodu nie zostają zwrócone w określonym terminie. Nierzadko więc wszczęcie windykacji jest absolutną koniecznością, umożliwiającą odzyskanie danej należności.

Obecnie wyróżnia się :

  • windykacją polubowną, w skład której wchodzi min. wezwanie do zapłaty
  • windykację sądową, będącą twardszą i bardziej zdecydowana formę, która przejmuje kancelaria windykacyjna

Jak działa firma windykacyjna?

No właśnie, jak działa firma, która przejmuje od nas zlecenie prowadzenia windykacji?Zadaniem firmy jest odpowiedzenie na potrzebę wierzyciela, który potrzebuje odzyskać daną należność. Część obowiązków związanych z np. księgowością zlecanych jest na zewnątrz, dzięki czemu przedsiębiorcy łatwiej przygotowywać pozostałe działania i procesy. Teoretycznie tego typu firma zajmuje się prośbą i wezwaniami do zapłaty, negocjując terminy i dalsze poczynania. W praktyce za pomocą swojego autorytetu potrafią uzyskać informacje i działania, które dotychczas były lekceważone przez dłużnika.

Wierzyciel zleca odzyskanie należności danej firmie windykacyjnej, która przejmuje konieczność kontaktowania się i wzywania do zapłaty. Dopiero wtedy, gdy jej działania są lekceważone i nie przynoszą rezultatów, sprawa kierowana jest do sądu i komornika. Dlatego też komornik nie powinien być utożsamiany z firmami windykacyjnymi, które w procesie sądowym mogą pełnić jedynie rolę reprezentatywną. Komornik więc przejmuje rachunek, sprzęt lub rzeczy należący do wierzyciela, obejmując np. część wynagrodzenia. Większe możliwość i uprawnienia wynikają z charakteru stanowiska, bowiem komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a firma windykacyjna działa na zlecenie konkretnej jednostki.

Pierwszym krokiem, który następuje po wybraniu firmy i podpisaniu odpowiednich dokumentów jest konieczność sprawdzenia faktycznego istnienia (oraz jego wartości) długu. Jeśli od płatności faktury minęło mniej niż 60 dni firma kontaktuje się z dłużnikiem, przypominając o upływającym terminie. Monit i krótka rozmowa często nie jest obarczona prowizją. Jeśli telefon i pierwszy kontakt nie wystarczy firma wszczyna bardziej intensywne działania. Najczęściej jest to formalne wezwanie do zapłaty w postaci maili lub listów. Niektóre firmy decydują się na kontakt osobisty w siedzibie dłużnika. Ostatnim krokiem jest przekazanie danych klienta do bazy dłużników, wskazując tym samym tzw. Krajowe Rejestry Dłużników (np. BIK). Kwota usług firmy windykacyjnej związana jest z prowizją i wynika z kwoty długu, o którą firma wystąpiła.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.