Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jak wypełnić wniosek o urlop bezpłatny?

sunglasses 1850648 1920

Według polskiego Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje od 20 do 26 dni urlopu. Jego wielkość uzależniona jest od stażu pracy, który nalicza się uwzględniając min. czas nauki. Poza nim przysługuje też prawo do wystąpienia o tzw. urlop bezpłatny, który udzielany jest na złożony wniosek pracownika.

Jak zaciągnąć urlop bezpłatny? Z czym wiąże się ta decyzja i jak powinien wyglądać poprawny wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego? Odpowiadamy na wszystkie te pytania w materiale poniżej.

Co to jest urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny, jak każdy inny, jest przerwą w wykonywaniu należnej pracy. Udziela się go na wniosek pracownika, a w czasie jego zaciągnięcia wszelkie prawa i obowiązki zostają zawieszone. Co ważne – okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu czasu pracy, a za okres zwolnienia pracownikowi nie należy się dzienne wynagrodzenie. Oznacza to bowiem, że pensja pod koniec miesiąca zostaje pomniejszona o odpowiedni, dzienny ekwiwalent.

Uwaga! Urlop bezpłatny zwalnia również z pracodawcę z obowiązków i praw. Oznacza to, że ten nie odprowadza od pracownika składek ZUS. Jest to zatem jednoznaczne z sytuacją, w której to po upływie 30 dni pracownik traci ubezpieczenia: zdrowotne, emerytalne i społeczne.

Urlop wypoczynkowy a urlop bezpłatny

Mówiąc najprościej, podczas urlopu bezpłatnego, nie naliczany jest urlop wypoczynkowy. Jeśli więc z każdym miesiącem pracownik otrzymuje ekwiwalent wynoszący 1/12 urlopu rocznego, liczącego odpowiednio 20 lub 26 dni, wartość ta ulega zmniejszeniu. Pracownik, który skorzysta z 3-miesięcznego urlopu bezpłatnego otrzymuje mniejszy urlop, wynoszący ¾ całego, rocznego urlopu wypoczynkowego.

Jak wypełnić wniosek o urlop bezpłatny?

Aby otrzymać urlop bezpłatny należy złożyć wniosek, który wypełnia i składa pracownik. Pracodawca więc nie ma możliwości wysłania pracownika na bezpłatny, przymusowy urlop, zasłaniając się np. koniecznością zreperowania budżetu firmy.

Mając to na uwadze pamiętaj, że:

  • wniosek musi być złożony w formie pisemnej. Wersja ustna nie jest wiążące i utrudnia późniejsze kwestie prawne
  • we wniosku nie jest konieczne podawanie przyczyny, a pracownik nie musi się tłumaczyć ze swojej decyzji
    pracodawca może (ale nie musi) wyrazić zgodę na tak złożone dokumenty

Sam szablon wniosku jest dowolny i najczęściej uzależniony jest od danego zakładu pracy. Wypełniając go zwróć uwagę, aby znalazł0 się w nim:

  • oznaczenie pracodawcy, w tym jego podpis
  • oznaczenie pracownika (imię i nazwisko), w tym jego podpis
  • daty urlopu (od kiedy i do kiedy) oraz jego wymiar (ile dni lub miesięcy),
  • niektóre wnioski uwzględniające podstawę prawną (art. 174. § 1. kp)
  • podkreślenie jaki charakter przybiera złożony wniosek.

Jeśli we wniosku znajduje się przestrzeń do uzasadnienia swojej decyzji możesz umieścić swoje argumenty lub historię w dowolnej formie. Pamiętaj jednak, że na tej podstawie pracodawca nie może odmówić ci pójścia na urlop bezpłatny.

Uwaga! Tak jak pracownik nie ma obowiązku uzasadniać swojego wniosku, tak pracodawca nie musi uzasadniać swojej odmowy.

Ile trwa urlop bezpłatny?

Jak podaje obecny Kodeks Pracy – urlop bezpłatny nie posiada obecnie narzuconych limitów. Przepisy więc nie wskazują granicy górnej, umożliwiając zaciągnięcie urlopu np. tylko na jeden dzień. Zdarza się jednak, że urlop trwa kilka miesięcy, osiągając pułap nawet jednego roku. W tak skrajnych przypadkach warto uwzględnić sytuację, w której pracownik lub pracodawca wnosi o skrócenie urlopu bez podania konkretnej przyczyny. Zapis ten powinien znaleźć się we wniosku, który podpisują obie strony.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.