Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Czy można uniknąć spłaty licząc na przedawnienie się długu?

bank notes business cash 417395

Opłaty za rachunki, alimenty, codzienne wydatki, pożyczki i zaciągnięte raty. Coraz większa śmiałość do podejmowania decyzji finansowych, tendencja do zachowań ryzykownych, brak czasu na analizę możliwości finansowych, drobne litery w umowach, które nas zaskakują i mnożą odsetki jak grzyby po deszczu. Przyczyn naszego długu jest wiele – im więcej z nimi zwlekamy, im mniej systematycznie je spłacamy, im mniej uwagi i czasu im poświęcamy, tym kwota należności rośnie. W pewnym momencie jest tak duża, że szansa spłaty jest niemalże niemożliwa do zrealizowania. Wpadamy w spiralę długów, próbujemy zaciągać kolejne pożyczki, żeby je spłacić, chwilówki z 10% tylko dobijają gwoździa do przysłowiowej trumny. Postawieni przed ścianą zastanawiamy się: czy jedynym ratunkiem jest oczekiwanie na przedawnienie się długu?

Ponad 40% z nas nie spłaca należności w terminie. Przyczyn takiego zachowania nie trzeba daleko szukać – w końcu co miesiąc mamy wiele innych, ważniejszych w naszym mniemaniu wydatków. Takie zachowanie jest ryzykowne, a argumentem, który ma być usprawiedliwieniem zwłoki jest wiara, w przedawnienie długu.

Co to jest przedawnienie długu?

Przedawnienie reguluje Kodeks Cywilny. To on wskazuje na termin ważności, który dotyczy każde zobowiązanie. Obecnie panuje mit, iż po upływie tego terminu dochodzi do przedawnienia, a więc dłużnik nie musi zwracaj zaciągniętego zobowiązania. Nie do końca jest to prawda. owszem, wyegzekwowanie od dłużnika zapłaty jest trudne, ale samo zobowiązanie nie znika. Jeśli więc osoba, której musimy oddać dług (np. bank) nie upomni się o należny zwrot, a sprawa niespłaconej należności nie kończy się w sądzie – dochodzi do opisywanego przedawnienia, które nierzadko bywa ratunkiem dla dłużnika.

Po jakim czasie dochodzi do przedawnienia?

Gdy mówimy o pożyczce lub kredycie, okres przedawnienia wynosi równo 3 lata. Oczywiście, jeśli nie spłacimy należnego długu, a sprawa trafi do windykacji, okres ten wydłuża się. To samo tyczy sprawy, która ostatecznie trafia na ławy sądu lub działania podjęte przez komornika.

W przypadku tzw. pożyczki od innej osoby fizycznej, okres spłaty wynosi aż 6 lat. Tak długi czas daje realną szansę na poprawienie sytuacji finansowej, a ostatecznie także na spłatę podjętej należności. Oczywiście, jeśli osobą fizyczną, od której pożyczamy kwotę, jest nasz bliski znajomy czy rodzina, sprawa może zostać wydłużona, bez obecności sądu i prawnika.

Poniżej przedstawiamy kilka innych sytuacji, w której przedawnienie jest dłuższe lub krótsze od tych, podanych powyżej:

  • w przypadku długów wynikających z umowy o dzieło lub z umowy zlecenie czas skrócony jest do 2 lat od wykonania zadania
  • dług dotyczący umowy przewozu (czyli np. jazda na przysłowiową gapę) upływa po roku
  • dług z mandatu po 3 lat
  • dług dotyczący czynszu również przedawnia się po 3 latach
  • długi związane z kartą kredytową przedawniają się po 3 latach
  • składki związane z ZUS po 5 latach od terminu

Jakie długi mogą się przedawnić?

Przedawnienie dotyczy każdego zaciągniętego długu – poczynając od kredytu, a kończąc na pożyczce, zaciągniętej u znajomego. Kwota długu może być różnorodna, bywa, iż przedawnienie dotyczy mandatu za jazdę bez biletu oraz tego, obejmującego prawo spadkowe. Jak łatwo się domyślić – przepis dotyczy zarówno jednostek indywidualnych jak i firm czy przedsiębiorstw.

Od kiedy liczy się czas przedawnienia?

Najprościej mówiąc – czas przedawnienia liczy się od dnia, w której osoba pożyczająca kwotę, może upominać się o spłatę długu. Bywa więc, iż jest to pierwszy dzień po zakończeniu ostatecznego terminu spłaty długu.

Ważne!

W ramach podsumowania, podkreślmy jeszcze jedną, zasadniczą kwestię – przedawnienie nie jest równoważne z anulowaniem długu. Mówiąc więc wprost: przedawnienie nie rozwiązuje problemu związanego z długiem. Jedynym sposobem, który pozwoli nam pominąć spłatę należności, to udowodnienie przed sądem, że dług się przedawnił i nie musi go spłacać. Sąd może, ale nie musi orzec podobnie co wniosek złożony przez dłużnika. Aż do ostatecznego orzeczenia sądu nie możemy mieć pewności o anulowaniu należności. Sytuacja może się dodatkowo skomplikować, zwłaszcza gdy na nasz wniosek o przedawnieniu, wierzyciel złoży inny, związany z koniecznością zapłaty. W tym elemencie najszybszym i najpewniejszym krokiem jest próba porozumienia z wierzycielem i dojście do kompromisu, poza drogą sądową. W innym wypadku proces może być bardzo czasochłonny, a ostateczna decyzja – niesprzyjająca.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.