Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Szkoda z OC – jak i kiedy zgłosić?

car 1149997 1920

Ubezpieczenie auta jest jednym z ważniejszych i większych wydatków, nakładanych na nas co rok. Jest to obowiązek każdego właściciela auta, który owszem, nadszarpuje nasz budżet, ale również pomaga w sytuacji kryzysowej, która zastała nas na drodze. No właśnie, czym właściwie jest ubezpieczenie OC? Kiedy możemy z niego skorzystać i co przysługuje nam, po jego wykupieniu? Jak wygląda proces zgłoszenia szkody? Czy zawsze konieczny jest kalkulator OC?

Wyobraźmy sobie sytuację na drodze, w której ulegamy niegroźnemu wypadkowi. Stłuczka nie jest z naszej winy, a my zadajemy sobie pytania: czy szkoda całkowita z oc sprawcy przysługuje nam w tej konkretnej sytuacji? Co kiedy to my jesteśmy winni zderzenia na drodze? Co właściwie oznacza ta usługa?

Szkoda OC – jak ja spisać?

Powróćmy do opisywanej sytuacji, na skutek której dochodzi do wypadku na drodze. W przypadku stłuczki, która nie stanowi zagrożenia zdrowia lub życia, niezbędne jest spisanie oświadczenia, bez wzywania policji i służb ratunkowych. W tym elemencie konieczne jest posiadanie oświadczenia, które obie strony wypełniają i podpisują. To to oświadczenie będzie podstawą do ubiegania się o naprawę powstałej szkody. Co jednak, jeśli dokument z oświadczeniem został w domu, a sprawca wypadku upiera się, że swój egzemplarz zagubił?

Na szczęście w takim wypadku można spisać własny dokument o szkodzie. W tym celu niezbędne będzie::

  • spisanie danych osobowych kolizji (zarówno imiona i nazwiska sprawy jak i poszkodowanego – w tym adres zamieszkania, telefon, numer prawa jazdy)
  • dane z polisy sprawcy (numer polisy OC, która musi być ważna!)
  • dane świadków kolizji, jeśli występują (tutaj również imiona, nazwiska i kontakt)
  • opis zdarzenia, pozwalający na ocenę sytuacji. Zamieścić można szkic wypadku, drogi, ułożenie pojazdów, ustawienie sygnalizacji świetlnej, znaki drogowe etc.
  • podpisy zarówno jednej, jak i drugiej strony

Jak zgłosić szkodę OC?

Po napisaniu powyższego dokumentu (lub po orzeczeniu winy przez policję), należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. W tym celu możemy udać się do wybranej placówki lub skontaktować się telefonicznie. Wiele firm umożliwia też kontakt przez internet. Nie ma jasno określonej najlepszej drogi kontaktu – każda z nich jest równie efektywna i przynosi podobny rezultat. Specjaliści jednakże podkreślają, iż kontakt telefoniczny jeszcze bezpośrednio z miejsca zdarzenia jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Termin zgłoszenia szkody OC

No właśnie, czy w wyniku kolizji są jakieś odgórnie narzucone daty, które obligują nas do zgłoszenia zdarzenia? Czy konieczne jest zgłoszenie sytuacji w trybie natychmiastowym? Co, jeśli szkoda jest tak niewielka, że o niej zapomnimy lub zgłosimy ją po kilku tygodniach od kolizji?

Jako, iż jesteśmy w przytoczonej sytuacji pokrzywdzonym, w naszej intencji powinno być jak najszybsze i najsprawniejsze zgłoszenie zaistniałej sytuacji. Oczywiście to my decydujemy, kiedy dokumenty należy złożyć w dedykowanej placówce, natomiast tu działa prosta zasada “im szybciej tym lepiej”. Kodeks cywilny (art. 819) mówi, że maksymalny czas, który pozwala na zgłoszenie zaistniałej sytuacji, wynosi 3 lata. Oznacza to, że roszczenia możemy zgłaszać nawet po 3 latach od powstałej kolizji. Warto tu jednak nadmienić o wyjątku, który mówi o szkodzie wynikającej z przestępstwa. W takim wypadku okres wydłuża się do aż 20 lat.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.