Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Waloryzacja rent i emerytur 2019

hands 981400 1920

Pracujemy wiele lat zarówno na codziennie, bieżące wydatki, jak i na naszą emeryturę. To ona ma być zapewnieniem, gwarancją godnej starości, bezpieczeństwa finansowego, który pozwoli nam na swobodne opłacanie naszych potrzeb. CIągłe spory i analizy emerytur w Polsce to wynik niepewności i poczucia ewentualnej niesprawiedliwości. To między innymi właśnie dlatego wprowadzona została waloryzacja rent i emerytur 2019 tabela, która przedstawia te zmiany w sposób graficzny i łatwy do zrozumienia.

Wprowadzona przez ZUS waloryzacja emerytur wygenerowała wiele pytań i niepewności, wynikających głównie z nieznajomości tych zmian. Skoro poziom podwyżek uzależniony jest od poziomu świadczenia – jak wygląda sytuacja w tym roku? Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? Co właściwie składa się na wynik waloryzacji? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Waloryzacja emerytur – zmiany w 2019 roku

Waloryzacja o której wspomnieliśmy nastąpiła 1 marca 2019 roku. Wniosła ona kilka zmian, głównie w odniesieniu do ustawowego wskaźnika waloryzacji. Wzrost, bo o nim mowa, wynosi nie mniej niż 70zł brutto, co w przybliżeniu wynosi minimum 56 zł netto. Idąc dalej za tymi zmianami – najniższe świadczenia zostały podniesione z kwoty 825 zł do 1100 zł (w przypadku najniższej renty, która wynika z częściowej niezdolności do pracy). Wg pierwszych prognoz wskaźnik waloryzacji miał wynosić 3,26 proc., ostatecznie wiemy jednak, iż wyniesie on 2,86 proc.

Oznacza to pokrótce, że :

  • najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł.
  • przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68 zł.
  • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o ok. 49,54 zł z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł,
  • przeciętna renta rodzinna wzrośnie o ok. 57,14 zł – z kwoty 1997,85 zł do 2054,99 zł

Tak niewielka zmiana oznacza duże zmiany w budżecie kraju. Całkowity koszt waloryzacji obciąży budżet kraju na około 8 mln złotych. Pierwsze wypłaty emerytur i rent po waloryzacji w systemie waloryzacji kwotowo-procentowej nie nastąpiły na początku roku. Podwyżki kwotowo – procentowe zatwierdzono od 1 marca 2019 roku i to po tym czasie doszło do wdrożenia w życie wspomnianych powyżej zmian.

Waloryzacja emerytur tabela

Aby lepiej zrozumieć zmiany warto zasięgnąć pomocy bezpośrednio w placówkach ZUS. Przedstawiane tam tabele pozwalają dokładnie wyliczyć naszą obecną emeryturę.

Ujmując to jednak w ramach podsumowania:

  • od marca 2019 najniższa emerytura ma wynosić 1100 zł brutto, już po podwyższeniu i zmianach o których mówimy
  • najniższa renta wynosi 825 zł brutto
  • oprócz tych zmian waloryzacyjnych nadal pozostają dodatki do emerytur i rent – wśród nich wyróżnia się min. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny itd.

W tym elemencie mowa więc o wzroście rzędu około 70zł, co w rozliczeniu miesięcznym nie przyniesie zbyt zauważalnych zmian. W kontekście rosnących cen taki wzrost emerytur jest niewystarczający i spotkał się z dużym sprzeciwem. Z tego też powodu Rząd wysnuł propozycję 500 plus dla emerytur, co nie będzie już powiązanym czynnikiem z uzyskiwanym dotychczas świadczeniem.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.