Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jak wybrać autocasco? Sprawdzone wskazówki

headlamp 2940 1920 scaled 1

Wybierając autocasco (czyli ubezpieczenie sygnowane skrótem AC), warto porównywać kilka parametrów, tak aby znaleźć najlepiej dopasowaną ofertę, spełniającą nasze pierwotne wymagania. Oprócz atrakcyjnej ceny, istotne są także takie informacje jak zakres ochrony, wysokość odszkodowania i niezbędna wielkość udziałów własnych. To właśnie o tych elementach piszemy w poniższym materiale, wskazując na najważniejsze, cztery wskazówki, które pomogą ci wybrać najlepsze autocasco.

Co to jest autocasco?

Autocasco jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia, obejmującego pojazdy mechaniczne (czyli samochody lub motocykle). Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie zdarzenia losowe, a głównym celem jest oczywiście ochrona pojazdu, wraz z jego wyposażeniem.

Ze względu na dobrowolny charakter, na rynku znajdziemy szereg ofert, obejmujących szerszy i węższy zakres działania. Oczywiście im więcej możliwości AC, tym większa wysokość ponoszonych stawek. Dlatego też podejmując decyzję o autocasco należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymanej oferty (a więc – ochrony), a dopiero w drugim kroku analizować ponoszone koszty.

Autocasco teraz wynieść może zaledwie 600 zł, a pakiet z OC opłaty zaczynają się od około 1000 zł rocznie. Szacuje się, że w ostatnich latach liczba wykupionego autocasco w Polsce wzrosła o 6,37 mln, co pozwala sądzić, że coraz chętniej korzystamy z tego dodatkowego ubezpieczenia. Co ciekawe, oprócz ogólnych, długoterminowych pakietów wybrać możesz autocasco na godziny (od nawet 3 godzin) i autocasco na dni (np. do 30 dni).

Tylko na co zwrócić uwagę, podczas wybierania oferty?

Po pierwsze: zakres odszkodowania

Najważniejszym krokiem, który pozwoli ci wybrać odpowiednie AC jest dokładna analiza zdarzeń, od których chroni nas określona polisa. Wszystkie te informacje znajdziemy w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pełne i atrakcyjne ubezpieczenie może zapewnić kierowcy np. odszkodowanie w sytuacji wypadku lub kolizji, ale także w przypadku kradzieży czy uszkodzenia w zdarzeniach losowych. Wiele firm oferuje możliwość indywidualnego wyboru zakresu ubezpieczenia.

Co ważne – zwróć uwagę, czy pakiet AC obowiązujący w Polsce przysługuje również na terenie innych krajów europejskich.

Po drugie: wysokość odszkodowania

Zwróć uwagę na ostateczną sumę ubezpieczenia – czy jest ona zmienna, czy stała? Od tego jednego parametru zależy, w jaki sposób będzie liczona wartość poniesionej szkody. W przypadku sumy stałej uwzględniona zostanie wartość samochodu. W przypadku zmiennej decydująca będzie wartość w momencie wystąpienia szkody (czyli np. wartość pojazdu za 4 lata).

Po trzecie: wycena szkody

Sprawdź w jaki sposób rozliczana jest szkoda oraz upewnij się, czy istnieje możliwość wyboru warsztatów, w których naprawiany będzie twój pojazd.

Co ciekawe – podobnym mechanizmem są tzw. franszyze (redukcyjne lub integralne), które pomagają obniżyć składkę i wpływają na wysokość odszkodowania.

  • franszyza redukcyjna – określa wysokość potrąceń odszkodowania,
  • franszyza integralna – opisuje kwotę poniżej której odszkodowanie nie będzie wypłacane.

Po czwarte: udział własny

Udział własny to pewna wartość szkody (wyrażona za pomocą konkretnej kwoty lub procentów), którą będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Mechanizm naliczania jest prosty: im mniejszy udział własny, tym składka za polisę jest większa.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.