Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Przerejestrowanie samochodu w 2020 roku – koszty i dokumentacja

automobile 176989 1920 scaled 1

W ciągu roku ponad 1.5 miliona Polaków zmierza się z obowiązkiem formalnym przerejestrowania nowo nabytego pojazdu. Pomimo popularności, nadal ów proces spotyka się z wieloma pytaniami i wątpliwościami – poczynając od ewentualnej kary finansowej za niedotrzymanie terminów, po niezbędna dokumentację.

W poniższym materiale wyjaśniamy – krok po kroku – co należy zrobić, aby poprawnie przerejestrować nasze auto. Jak się okazuje – sam wniosek to za mało, a czas oczekiwania jest na tyle długi, że nierzadko może pokrzyżować nasze plany.

Czym jest przerejestrowanie samochodu?

Każda zmiana właściciela – np. na skutek sprzedaży – wymaga odnotowania tego faktu w dokumentacji pojazdu. Tak w dużym skrócie można zdefiniować przerejestrowanie aut, które polega na zgłoszeniu nowego właściciela. Zgłoszenie to odbywa się w wydziale komunikacji, po wcześniejszym opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Ostatecznie więc na skutek przerejestrowania dochodzi do zmiany właściciela samochodu.

Kiedy i gdzie należy przerejestrować auto?

Przerejestrowanie samochodu 2019 roku i w 2020 roku nie różni się od siebie. Dokładne zasady rejestrowania wynikają z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Termin zarejestrowania auta wynosi 30 dni. Co ważne, według przepisów z 2020 roku przerejestrowanie samochodu po terminie jest obarczone karą finansową. Kwota mandatu wynosi od 200 do 1000 zł (zgodnie z art. 140 mb. ustawy Prawo o ruchu drogowym). Musimy więc pamiętać, iż poruszanie się po drogach pojazdami, które nie są zarejestrowane, jest zakazane.

Jak już wspomnieliśmy – rejestracja odbywa się w dedykowanych wydziałach komunikacji. W zależności od miejsca twojego zamieszkania mowa tu o: urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy. Wszelkie sprawy prawne możemy załatwić osobiście lub za pośrednictwem dedykowanego pełnomocnika. Trzecią możliwością jest przesłanie dokumentów pocztą, pod warunkiem, że urząd zezwalają na taką formę doręczenia wniosku.

Czas oczekiwania na cały proces przerejestrowania może wynieść nawet 14 dni (w przypadku skomplikowanej sprawy lub natłoku wniosków, wpływających do urzędu).

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Usługa przerejestrowania nie jest bezpłatna, a jej dokładna wartość uzależniona jest od kilku czynników – m.in. od tego, czy auto zostało sprowadzone z zagranicy. Tak oto:

  • Opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu w przypadku samochodów rejestrowanych w Polsce – 85 zł,
  • Opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
  • Opłata za tablice rejestracyjne – 80 zł (zarówno dowód rejestracyjny, jak i naklejka na szybę pozostaną bez zmian – w takim wypadku nie jest konieczna wymiana numerów rejestracyjnych na inne)
  • Opłata za kartę pojazdu w przypadku samochodów rejestrowanych w krajach UE – 75 zł.

Co ważne – kwota za przerejestrowanie pojazdu jest niższa, jeśli samochód jest zarejestrowany w tym samym powiecie. W takim wypadku nie jest konieczna opłata za tablice rejestracyjne.

Niezbędne dokumenty do zarejestrowania pojazdu:

Aby przerejestrować pojazd niezbędne będzie złożenie wniosku z załącznikami. Wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej wydziału komunikacji. Oprócz odpowiednio złożonego wniosku konieczne będą:

  • dokumenty potwierdzające zakupienie pojazdu (w tym celu np. umowa kupna-sprzedaży),
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
  • potwierdzenie dokonywania opłat,
  • kartę pojazdu (jeśli takową posiadamy),
  • dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym.

Jeśli pojazd został sprowadzony z kraju niebędącego w Unii Europejskiej, konieczne będzie dostarczenie: dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, dokument potwierdzający zwolnienie z akcyzy i oświadczenie ze strony salonu o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentów, utwardzających w zapłacie owej akcyzy.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.