Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Energetyka – jądrowa, PKP i MSM. Która opłaca się najbardziej?

Energetyka jest działem nauki zajmującym się przetwarzaniem form energii, w postać zasilającą min. przemysł, maszyny i urządzenia. Od dziesiątek lat jest solidnym filarem ogólnoświatowej gospodarki. Dostępne możliwości stworzyły wiele pytań i opcji, które co prawda dzielą społeczność, ale także przyczyniają się do dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Niestety – często kosztem środowiska, co wzbudza sprzeciw zwolenników proekologicznych rozwiązań.

Wśród tych opcji wyróżnia się energetykę jądrową, PKP i MSM. To właśnie im poświęcony został poniższy artykuł, wskazując przy tym na opłacalność któregoś z rozwiązań.

O energetyce słów kilka

Energetyka obejmuje dostarczenie energii w dwojakich postaciach:

  • energii elektrycznej, która dostarczana jest do odbiorcy przewodami elektrycznymi,
  • energii cieplnej, dostarczanej za pomocą nośników transportujących ciepło.

Warto również podkreślić, iż przemysł energetyczny składa się z elektrowni, ciepłowni, elektrociepłowni (czyli fabryk), a także części energetycznych sieci przesyłowych.

Energetyka jądrowa

Owiana wieloma kontrowersjami, dzieląca społeczeństwo na grupy popierające i sprzeciwiające się tej formie. Historia zdecydowanie nie sprzyja zbieraniu poparcia, a brak odpowiedniej, bezpiecznej alternatywy nadal przyczynia się do krytyki i nierzadko aktywnych protestów.

Ostatecznie energia jądrowa jest zespołem zagadnień związanych z uzyskiwaniem energii jądrowej, pochodzącej z rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich.

W 2013 roku ten typ energii był źródłem około 10% energii elektrycznej na całym świecie. Kilka lat temu ponad 30 krajów wykorzystywało reaktory jądrowe do produkcji energii.

Wśród zalet energii jądrowych wymienia się brak emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dlatego też to rozwiązanie jest najbardziej opłacalne z punktu widzenia naszej planety i ekologii. Wśród wad oczywiście najważniejszy jest brak bezpieczeństwa, a częste wycieki i awarie są źródłem wielu katastrof, których świadectwem jest historia.

W kontekście opłacalności ciężko więc nie pominąć faktu, iż energia jądrowa nie ma przede wszystkim uznania społecznego. Według BP, udział energii jądrowej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej spadł do 4,4 procent, co pozwala sądzić, że ten rodzaj raczej dostarczania energii nie zdobędzie uznania w najbliższych latach.

Poczta PKP energetyka

PKP energetyka to prywatny sprzedawca energii, powstały z formalnego wydzielenia Dyrekcji Elektroenergetyki Kolejowej, po prywatyzacji sieci energetycznych PKP. Obecnie jest to jedna z największych spółek pod względem przychodów i pod względem sprzedanego wolumenu energii. Co ciekawe, jest to jeden z największych sprzedawców energii, który nie posiada przy tym własnej mocy wytwórczej. Własna sieć przesyłowo-rozdzielczej na terenie całego kraju powoduje, że około połowa sprzedanego wolumenu energii elektrycznej trafia do odbiorców spoza kolei.

MSM energetyka

Spółdzielnia obejmująca znaczny odsetek mieszkańców Mokotowa. Swój początek miała na początku w Śródmieściu i na Grochowie. Działa od lat pięćdziesiątych poprzedniego roku, ciesząc się niesłabnąca popularnością. Z oczywistych względów z oferty MSM skorzystać mogą osoby zamieszkujące konkretne tereny w Polsce, a więc oferta dedykowana jest konkretnej grupie odbiorców.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.