Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wzór i terminy

dan gold N7RiDzfF2iw unsplash scaled 1

Zakup nowego samochodu to niezwykle ważna chwila w życiu każdego kierowcy. Wizja szusowania po miejskich uliczkach, a także świadomość rosnącego komfortu życia jest tak duża, że nierzadko nowy właściciel zapomina o tym, że ma obowiązek… złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu.

Co więcej – były właściciel samochodu, który ma przed sobą wizję zarobku i możliwości zakupienia nowego pojazdu także zapomina, że na nim nałożone jest obowiązek… zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Nowe przepisy są bezkompromisowe i jasno wskazują, że obowiązek ten nałożony jest na dwie strony transakcji. Co więcej – kary za niedopilnowanie terminów mogą być niezwykle bolesne dla ich portfela.

Jak powinno wyglądać takie zawiadomienie? Gdzie dostać zawiadomienie o zbyciu pojazdu druk? Komu wysłać należy dokumenty i kiedy właściwie należy to zrobić?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu w Polsce

Jeszcze do 2020 roku kierowcy nie zaprzątali sobie głowy koniecznością zgłaszania nabycia bądź zbycia pojazdu. Dotychczas sankcje karne były zerowe, w związku z tym cały proces odbywał się bez koniecznej papierologii i dodatkowej dokumentacji. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpił jednak znaczący przełom, który niestety odbił się negatywnym echem w środowisku kierowców i sprzedawców.

Jak czytamy w nowych ustawach: za brak zgłoszenia faktu, że nabyliśmy, bądź zbyliśmy pojazd, grozi kara pieniężna wynosząca od 200 do nawet 1000 zł. Co więcej – na czynność tą nałożony jest konkretny termin, wynoszący 30 dni od daty spisania umowy sprzedaży pojazdu. Obowiązkiem tym obarczone są dwie strony transakcji – a więc zarówno sprzedających, który zgłasza zbycie, jak i kupujący, który zgłasza nabycie auta.

Osoba, która nie zgłosi nabycia pojazdu, np. po wypełnieniu umowy sprzedaży. nadal nie widnieje w centralnej ewidencji pojazdu, jako nowy właściciel pojazdu. Aspekt ten może być bardzo kluczowy – zwłaszcza gdy dojdzie do np. kradzieży auta. W ostateczności więc zgłoszenie sprzedaży “odcina” byłego właściciela od pojazdu – w związku z czym ten nie zostaje pociągnięty za odpowiedzialność, np. za wypadek i jednocześnie to nowy kupiec jest uznawany za właściciela danego samochodu.

Jak zgłosić zbycie pojazdu?

Najprostszym i najczęściej proponowanym sposobem jest udzielenie pisemnego zawiadomienia o zbyciu pojazdu. W tym celu należy pobrać pismo i wypełnić w domu lub urzędu, a następnie odesłać do wydziału komunikacji. W internecie dostępne są gotowe wzory, które informują jak poprawnie pobrać, a następnie wypełnić dany druczek. Dokumenty można także złożyć samodzielnie, rezygnując tym samym z zawiadomienia online.

Jeśli jednak chcesz zrobić wszystko zdalnie – zaloguj się na stronie gov.pl za pomocą profilu zaufanego, a następnie odwiedź zakładkę “Usługi dla obywatela”. Wybierz “Kierowcy i pojazdy”, a następnie “Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu “.

Pamiętaj, że na Tobie należy obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w odpowiednich instytucjach – w tym kontekście mowa o ubezpieczycielu oraz o Wydziale Komunikacji.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jak wypełnić?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a wypełnienie druczku jest bardzo proste i szybkie. W uzupełnianym dokumencie musisz uwzględnić takie informacje, jak:

 • dane obecnego właściciela i współwłaściciela (jeśli takowy obowiązuje),
 • zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu – informując jakiego auta to dotyczy,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub regon – jeśli samochód stanowił za element firmy,
 • adres wydziału komunikacji, do którego docelowo ma zostać wysłane pismo,
 • dane samochodu – w tym marka, model, typ samochodu, dane nowego właściciela oraz numer rejestracyjny,
 • dane osoby, która zakupiła samochód – imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania
 • dodatkowo należy uiścić załącznik w postaci dokumentu zaświadczającego o przeniesieniu własności – najczęściej jest to umowa kupna sprzedaży albo faktura.

Ile czasu na zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

W przypadku ubezpieczyciela obowiązuje nieprzekraczalny termin 14 dni od sprzedaży samochodu. Kary za brak polisy są wysokie, dlatego też niezwykle ważne jest powiadomić swojego dotychczasowego ubezpieczyciela o braku konieczności przedłużenia owej polisy.

W przypadku Wydziału Komunikacji zawiadomienie o zbyciu pojazdu obarczone jest terminem 30 dni, od podpisania umowy.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jakie dokumenty?

Wśród dokumentów, które musisz przygotować, jeżeli chcesz zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu, wymienia się:

 • wspomniane już zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu,
 • dokument tożsamości, a więc dowód osobisty lub paszport,
 • jeśli jesteś cudzoziemcem – kartę pobytu w danym kraju,
 • kopię dokumentu, który potwierdzi zbycie pojazdu – tj. umowa kupna sprzedaży albo darowizna pojazdu,

Jak sporządzić umowę kupna sprzedaży samochodu?

Dokument powinien zawierać:

 • dane obu stron – czyli zarówno osoby sprzedającej, jak i kupującej – wyrażoną w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, zameldowania, numeru i serii dowodu osobistego, oraz numeru PESEL
 • dane samochodu, którego dotyczy – marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg, numer rejestracyjny, data i godzina przekazania samochodu,
 • oświadczenie dotychczasowego właściciela, który oświadcza że zrzeka się pojazdu,
 • dokument należy podpisać i stworzyć w dwóch kopiach.

Bibliografia:

[1] Gov.pl

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.