Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Komu i kiedy należy się rodzinny kapitał opiekuńczy?

nathan dumlao Wr3comVZJxU unsplash

W 2001 roku premier, Mateusz Morawiecki, zaprezentował nowy program nazywany Polskim Ładem. Miał on być efektywną odpowiedzią na stan społeczny i ekonomiczny, który nastał po pandemii Covid-19.
Wśród zaplanowanych zmian i ustaw, pojawiła się idea nowego świadczenia – tzw. kapitału opiekuńczego. Docelowo skierowany jest dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Kwota ta jest dodatkiem, wsparciem i uzupełnieniem pracy zawodowej. Jak czytamy – jest to pewnego rodzaju inwestycja nie tylko w rodzinę, a także w kapitał ludzki.

Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie na początku 2022 roku i – mimo upływu miesięcy – nadal wzbudza wiele wątpliwości i pytań. Zatem czym jest rodzinny kapitał opiekuńczy? Jak powinien wyglądać wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy? Sprawdźmy!

Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy – jak uzasadnia rząd – ma być kolejnym krokiem do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Docelowo jest on nakierowany na rodziców, którzy utrzymują drugie (i każde kolejne) dziecko w danej rodzinie. Świadczenie to ma przysługiwać od miesiąca w którym dziecko kończy 12 miesiąc życia, do końca jego 35. miesiąca życia. Maksymalna ilość tego kapitału to 12 tysięcy zł na dziecko. Rodzice, którym przysługuje świadczenie, mogą wybrać czy wolą ów kapitał otrzymywać w formie:

  • 500 zł przez 24 miesiące lub
  • 1000 zł przez 12 miesięcy.

Co istotne – świadczenie i forma jego wypłacania nie jest uzależniona od dochodu rodzinnego.
Dokładne informacje i podział otrzymanego świadczenia uzyskasz poprzez np. rodzinny kapitał opiekuńczy kalkulator.

Szacuje się, że już w pierwszych miesiącach wsparciem tym objęto około 110000 dzieci. Docelowo, w 2022 roku, może ta liczba wzrosnąć do 615 tysięcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy od kiedy wniosek?

Rodzinny kapitał opiekuńczy wniosek można składać od 1 stycznia 2022 roku. Przyjmowaniem dokumentów i formalności zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie składa się go wyłącznie w postaci elektronicznej – tj. za pomocą klasycznych systemów teleinformatycznych. Cały proces przebiega w bardzo podobny sposób, jak składanie wniosków o inne świadczenia – np. w programie 500+.

Co ważne – aby otrzymać kapitał w wysokości 12 tysięcy, należy złożyć wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 9 miesięcy, do końca miesiąca w którym dziecko kończy 13 miesięcy. W innym przypadku, gdy nie złożysz wniosku w odpowiednim czasie, kapitał będzie przysługiwał dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Oznacza to, że rodzic ma 5. miesięcy na złożenie pełnego wniosku, aby uzyskać kapitał w całej, przysługującej wysokości.

Rodzinny kapitał opiekuńczy dla kogo?

Dofinansowanie przysługuje rodzicom:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze w rodzinie, w której kolejne dziecko jest w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Rodzinny kapitał opiekuńczy kiedy wypłaty?

Wypłata kapitału opiekuńczego ma formę wyłącznie bezgotówkową. Oznacza to, że docelowa kwota wpływa systematycznie, co miesiąc, na wskazane konto bankowe. Konto to należy wskazać we wniosku.

Zatem, rodzinny kapitał opiekuńczy kiedy wypłaty? Maksymalny termin ZUS-u na rozpatrzenie złożonego wniosku to 2. miesiące, od dnia jego złożenia (wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami!). Docelowo więc pierwsza wypłata kapitału nastąpi nie wcześniej, niż w miesiącu, od którego przysługuje do niego prawo.

Rodzinny kapitał vs. samotny rodzic

O kapitał ubiegać się może każda rodzina – bez względu na stan cywilny i formę relacji rodziców. Aby otrzymać świadczenie należy spełnić warunki ustawowe – te może zrealizować rodzic w związku małżeńskim, nieformalnym, a także osoby samotnie wychowujące swoją pociechę.

Co ważne – gdy rodzice są po rozwodzie, kapitał przysługuje opiekunowi, który mieszka z dzieckiem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd uzna naprzemienną opiekę dwojga rodziców (np. żyjących w separacji). W takiej sytuacji – zarówno mama, jak i tata – mogą złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawują wspólną opiekę. Po spełnieniu odpowiednich warunków, kwota będzie dzielona po równo na dwojga rodziców.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.