Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

boy 1822565 1920 scaled 1

Troska o najmłodszych jest priorytetem każdego rodzica. Dbałość o ich bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę przez cały rok jest niezwykle trudne, zwłaszcza gdy nasza pociecha spędza tak dużo czasu w szkole, na wycieczkach szkolnych, czy na placu zabaw. To dlatego tak wiele firm ubezpieczeniowych stworzyło dedykowane ubezpieczenie szkolne, które ma zapewnić pomoc finansową w przypadku ewentualnych, nagłych wypadków.

Jak wygląda przyznawanie takiego ubezpieczenia? Co ono obejmuje i czy w swoim zakresie jest całkowicie obowiązkowe? Jakie firmy oferuję usługę w tym zakresie i czy szkoły mogą pomóc w wyborze odpowiedniej oferty? Sprawdźmy!

Co to jest ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne jest formą zabezpieczenia zdrowia i życia dziecka. Co ważne, zabezpieczenie to obowiązuje nie tylko na terenie szkoły, ale także poza nią. Ostatecznie więc polisa jest zabezpieczeniem młodej osoby, świadcząc pomoc w przypadku:

  • śmierci,
  • wypadków, zdarzeń lub uszczerbku na zdrowiu.

Rzadko kiedy polisa szkolna uwzględnia ubezpieczenie na wypadek chorób, chociaż i w tym obszarze zdarzają się wyjątki. Podobnie sytuacja się ma, jeśli chodzi o wszelkie usługi dodatkowe – takie jak assistance w obszarze medycznego transportu. Okazuje się więc, że ubezpieczenie szkolne obejmować może szeroki zakres działań – od bardzo podstawowych, po rozszerzone, zakrywające nawet o pokrycie kosztów operacji plastycznej. W tym celu warto zapoznać się z ofertami, np. AVIVA ubezpieczenie szkolne lub AXA ubezpieczenie szkolne.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Nie, to mit, często powielany na skutek rosnącej popularności tego typu rozwiązań. Polisa jest pewnego rodzaju profitem, z którego można, ale nie trzeba korzystać. Szkoły bardzo często proponują takowe rozwiązanie, ale ostateczna decyzja leży po stronie rodziców. Weź zatem pod uwagę oferowaną przez szkołą możliwość – najczęściej jest to Interrisk ubezpieczenie szkolne lub PZU ubezpieczenie szkolne.

Czy polisa szkolna nie obowiązuje w wakacje?

O ile nazwa “szkolna” mogłaby faktycznie sugerować, że ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie na czas trwania roku szkolnego, o tyle w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Wykupiona polisa obowiązuje przez 12 miesięcy w roku, co oznacza, że młodzież ubezpieczona jest również w okresie ferii zimowych i wakacji. Warto jednak, zanim podpisze się daną umowę, sprawdzić dokładny zakres usługi czy inne, wykupione ubezpieczenie nie będzie z nim kolidowało.

Czy ubezpieczenie obejmuje wszystkie dzieci w wieku szkolnym?

Poniekąd – tak. Polisa obowiązuje wszystkich tych, którzy się uczą, ale nie oznacza to, że obowiązuje wyłącznie w przypadku dzieci w wieku szkolnym. W gronie odbiorców znajdują się też osoby pełnoletnie, które oczywiście wcześniej zostały ubezpieczone i pobierają naukę w placówce edukacyjnej. Oznacza to, że z ubezpieczenia NNW mogą korzystać również uczniowie klas maturalnych, studenci, a nawet uczniowie szkół wieczorowych czy policealnych. W ostateczności więc wiek nie determinuje obowiązującego ubezpieczenia.

Czy są sytuacje, które nie obowiązuje ubezpieczenie?

Tak. Wbrew pozorom ubezpieczyciele jasno wskazują jakie sytuacje nie podlegają pomocy finansowej. W tej szerokiej grupie sytuacji wyróżnia się kilka z nich, które zdarzają się niezwykle często – zwłaszcza w młodym wieku. Nie dostaniemy więc pomocy w przypadku:

  1. sytuacji na skutek usiłowaliśmy lub popełniliśmy samobójstwo,
  2. popełnienia przestępstwa,
  3. udziału w bójce,
  4. nadużywania środków psychoaktywnych,
  5. w sytuacji wypadku będącego wynikiem spożycia alkoholu lub narkotyków,
  6. sytuacji, będących wynikiem działań wojennych lub wprowadzonego stanu wyjątkowego,
  7. w przypadku uszczerbku na zdrowiu, będącego wynikiem strajku, zamieszek lub rozruchów.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.