Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jak przebiega wykreślenie hipoteki?

scott webb 1ddol8rgUH8 unsplash

Hipoteka jest organicznym prawem rzeczowym, ustawianym – jak sama nazwa wskazuje – na rzeczach. W Polsce mianem tym oznaczamy zarówno nieruchomości, jak i statki morskie. Docelowo ma ona zabezpieczać wierzytelności, które wynikają z oznaczonego stosunku prawnego (np. kredytu hipotecznego).

Doprecyzowując – hipoteka to rodzaj zabezpieczenia, polegającego na przepisaniu na rzecz osób trzecich (lub instytucji) prawa do danej nieruchomości, tak, aby zabezpieczyć spłatę kredytu hipotecznego (czyli zobowiązania finansowego).

W jaki sposób przebiega wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Co znajduje się w księdze wieczystej nieruchomości? Czy podczas tego procesu musi być obecny wierzyciel hipoteczny i właściwie w jakim celu się prowadzi księgę wieczystą nieruchomości?

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki 2023?

Zarówno w 2022 roku, jak i w 2023 roku, wykreślenie hipoteki wiąże się z wydatkiem 100 zł. Opłata dotyczy wykreślenia hipoteki – czyli konkretnej formy usługi i wąskiego zakresu działania.

Co istotne – wpis ograniczonego prawa rzeczowego (tj. hipoteka, zastaw, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) kosztuje 200 zł.

Ile czasu trwa wykreślenie hipoteki?

To zależy. To, jak długo trwa wykreślenie hipoteki przymusowej, w dużej mierze uzależnione jest od sądu rejonowego – tj. od jego obłożenia i podjętych spraw. Szacuje się, że proces usuwania z ksiąg wieczystych trwać może zarówno kilka dni, jak i… kilka miesięcy.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy hipoteka została wykreślona – wejdź na oficjalną stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie umieszczono darmową wyszukiwarkę elektronicznych ksiąg wieczystych.

Ile czasu ma bank na wykreślenie hipoteki?

Ciężko jest jednoznacznie podać dokładny czas wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Niektóre banki robią to automatycznie i “od ręki”, podczas gdy u innych proces trwa znacznie dłużej. Statystycznie trwa to do 2-3 tygodni.

Czy notariusz może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Tak, notariusz może składać wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, pod warunkiem, że zażądają tego osoby, które podpisały notarialne poświadczenie.

Zdecydowanie częściej wniosek o wykreślenie hipoteki składa właściciel nieruchomości. Następnie bank ma obowiązek wydać niezbędne dokumenty, potwierdzające iż zabezpieczony hipoteką dług został spłacony.

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Kto właściwie powinien dopilnować, aby doszło do wykreślenia? Czy bank samoistnie zajmuje się tą kwestią i regularnie aktualizuje księgę wieczystą?

Bank – a więc tzw. wierzyciel hipoteczny – musi współpracować z właścicielem nieruchomości w temacie wykreślania hipoteki. Więcej o tym znajdziesz w art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Co jednak istotne – bank nie ma obowiązku składania wniosku do sądu z prośbą o wykreślenie hipoteki. Ten krok spada całkowicie na barki właściciela danej nieruchomości.

Co ważne – możliwe jest również uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Proces ten polega na nakazaniu jej zamknięcia, pod warunkiem, że dana nieruchomość (dla której prowadzona jest księga wieczysta) nie istnieje w ujęciu prawnym.

Kiedy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się w momencie, gdy uregulowano zobowiązanie, które zabezpieczała owa hipoteka. W wyjątkowych sytuacjach – gdy sąd uzna, że zobowiązanie jest niebyłe – można zrobić to wcześniej.

Co istotne – przepisy nie narzucają terminu, w którym należy tego dokonać. Rekomenduje się jednak, aby wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej złożyć możliwie jak najszybciej – zwłaszcza, że proces po stronie sądu może trwać kilka tygodni.

Ile spadnie rata po wpisie do hipoteki?

Trudno jest wskazać dokładną kwotę. Można jednak uznać, że od momentu otrzymania pozytywnej decyzji o wpisie – czyli po tym, gdy właściciel nieruchomości odbiera z sądu odpis wpisu, który kolejno zanosi do banku – miesięczna rata kredytu hipotecznego spada średnio o 300-400 zł.

Czy można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki online?

Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że wniosek o wykreślenie hipoteki należy składać w formularzu KW-WPIS. Ten, możesz pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sekretariacie sądu rejonowego (wydział ksiąg wieczystych). Następnie, po wypełnieniu wniosku, należy uiścić należną opłatę, na skutek której otrzymasz tzw. znaki skarbowe, które docelowo powinni pojawić się na kopercie.

Wniosku nie można składać w formie online. Zamiast tego należy złożyć wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, opowiadającego miejscu położenia nieruchomości lub w placówce pocztowej, wysyłając dokumenty na adres wskazanego sądu (uwaga! nie zapomnij podać pełną nazwę sądu rejonowego!)

Pamiętaj, aby wraz wnioskiem musisz dołączyć:

  1. zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi,
  2. dowód reprezentowania wierzyciela, podpisanego pod zgodą,
  3. dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Wszystkie dokumenty wymagają podpisu uczestnika postępowania.

Jak wygląda wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości wiąże się z napisaniem i złożeniem wniosku (czyli formularza), wraz z wszystkimi, niezbędnymi dokumentami. Ów wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć do sądu rejonowego, który na podstawie zebranych danych podejmuje decyzje (tzw. orzeczenie sądu).

Jak napisać wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki to prosty formularz KS-WPIS, który należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi. Dokładny wzór wniosku możesz pobrać zarówno w formie PDF, jak i .doc ze strony internetowej Ministerstwa lub sądu. Na dokumencie należy podać informację, taką jak: numer księgi wieczystej nieruchomości, informacje o spłacie kredytu hipotecznego, dane uczestnika postępowania, dane wnioskodawcy oraz nazwisko osoby podpisującej wniosek (w praktyce oznacza to dane kredytobiorcy). Niewypełnione pola należy przekreślić, a do formularza trzeba załączyć dodatkowe, wspomniane już, dokumenty.

Jeśli nie wiesz jak wypełnić wniosek – zapoznaj się z dokładnym opisem rubryk w formularzu i gdy jest to niezbędne – poproś notariusza o pomoc w wykreśleniu hipoteki.

Czy wniosek o wykreślenie hipoteki muszą podpisać wszyscy współwłaściciele?

Tak. Docelowo wniosek o wykreślenie hipoteki składa właściciel nieruchomości. Jeśli właścicieli jest kilka (tzw. współwłaścicieli) – podpisy musi złożyć każdy z nich. Dane jednego właściciela mogą być przeszkodą do pozytywnego rozpatrzenia sprawy, dlatego ważne jest, aby podawać wszystkie informacje, zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykreślenia hipoteki?

Złożenie wniosku nie sprowadza się wyłącznie do uzupełnienia formularza. Aby poprawnie dopiąć ów proces niezbędny jest:

  • wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej;
  • kwit mazalny – tzw. zgoda wierzyciela (banku lub innego wierzyciela hipotecznego) na docelowe wykreślenie hipoteki;
  • kwit zgody wierzyciela – czyli potwierdzenie, że osoba, będąca reprezentantem wierzyciela (najczęściej jest to pracownik banku), będzie reprezentowała ów bank,
  • potwierdzenie iż zaksięgowano opłatę sądową w kasie sądu.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.