Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kalkulator brutto netto – jak obliczyć swoją pensję?

Na końcową wartość twojego wynagrodzenia wpływa wiele elementów, a podana kwota w umowie wiąże się z kosztami pracodawcy i nie jest równoważna z wartością, która trafia na konto pracownika. Dlatego też tak ważne jest, aby odróżniać wartość tzw. brutto od netto.
Tu z pomocą przychodzą tytułowe kalkulatory online, w których to użytkownik podać musi kwotę, należną za wykonane zlecenia czy po miesiącu pracy etatowej. Ich używanie staje się więc nieocenioną pomocą w weryfikowaniu np. otrzymanego wynagrodzenia.

Jak z nich korzystać? Jakie informacje dzięki nim poznamy i dlaczego są tak pomocne w comiesięcznych wyliczeniach?

Netto a brutto?

Na wstępie wspomnieliśmy o wartości netto i brutto. Ich rozróżnienie jest kluczem do zrozumienia działania kalkulatorów. Jak najłatwiej zrozumieć, co kryje się pod tą terminologią?

 • brutto – nazywane inaczej wynagrodzeniem całkowitym. Wartość ta podawana jest przed odliczeniem podatków i składek na ubezpieczenie, które opłaca każdy pracownik. Kwota brutto to wartość przed potrąceniami, które wynikają z polskiego prawa. To ona wskazuje na koszty pracodawcy/zleceniodawcy. W Polsce składowymi wartości brutto jest wynagrodzenie netto, składki oraz zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • netto – nazywane potocznie kwotą “na rękę”. Jest to kwota, która trafia na konto pracownika, po odliczeniu składek, ubezpieczenia, zaliczek i innych potrąceń wynikających z mocy prawa.

Co to jest kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń jest narzędziem, służącym do wyliczenia pensji zarówno w wartości netto, jak i brutto. To dzięki ich jego wyliczeniom jesteśmy w stanie określić również zaliczki składane na PIT, składki, ZUS, a także koszty pracodawcy, które ponosi w związku z podejmowanym zatrudnieniem. Wiele narzędzi uwzględnia także zachodzące zmiany w prawie polskim (np. wyliczając wynagrodzenie dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia).

Co ważne, kalkulatory inaczej wyliczają pensję w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie, czy umowy o dzieło. Wszystkie one mają znaczenie w kontekście otrzymywanej wartości netto. Więcej o tych różnicach piszemy poniżej.

Jak skorzystać z kalkulatorów wynagrodzeń?

Aby skorzystać z wynagrodzenia konieczne jest wpisanie otrzymywanej kwoty brutto. Jej wartość znajdziesz np. w umowie, którą podpisywałeś ze swoim pracodawcą. Zanim skorzystasz z takich wyliczeń, musisz poznać najważniejsze, związane z tym, pojęcia:

 • brutto, a więc kwota podlegająca potrąceniom
 • netto, tzw. kwota na rękę
 • koszt pracodawcy – koszt poniesiony z tytułu twojego zatrudnienia
 • wolna kwota, wynosząca 46,33 zł, przysługująca do odliczeń od zaliczek za każdy, przepracowany miesiąc
 • autorskie koszty uzyskania przychodu – im wyższe koszty, tym niższa kwota, od której naliczany jest podatek.
 • rodzaj umowy – umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie i B2B różnią się między sobą sposobem wyliczenia.

Rodzaje umów, a wyliczenia pensji brutto i netto.

Umowa ma znaczenie w kontekście podejmowanych wyliczeń. Korzystając z kalkulatorów należy ją wskazać jeszcze przed wybraniem przycisku “oblicz”

 • umowa o pracę – zawierana na podstawie kodeksu pracy, gwarantuje najniższą kwotę wynagrodzenia i dająca gwarancję trwałości zatrudnienia. Uważana obecnie za najlepszą formę umowy, dającą największe bezpieczeństwo i stabilność zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.
 • umowa zlecenie – umowa zawierana na podstawie kodeksu cywilnego. Stanowi za najczęstszą formę zatrudnienia w przypadku uczniów i studentów.
 • umowa o dzieło – kolejna umowa, podpisywana na podstawie kodeksu cywilnego, dająca ogromną swobodę realizowania zadań.
 • umowa B2B – umowa cywilno-prawna, polegająca na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Przykład wyliczeń w rozróżnieniu na różne umowy:
Aby zrozumieć różnice wynikające z samej umowy, posłużmy się kalkulatorem brutto netto, aby wyliczyć wynagrodzenie w przypadku umowy o pracę, umowy o zlecenie/dzieło i umowy B2B. Poniżej przedstawiamy otrzymane wyniki w przypadku należnej pensji wynoszącej 3000 zł brutto.

 1. W przypadku umowy o pracę kwota netto wynosi 2203 zł.
 2. W przypadku umowy zlecenie kwota netto to 2267 zł.
 3. W przypadku umowy o dzieło kwota netto to 2562 zł.
 4. W przypadku umowy B2B kwota netto to 2484 zł.

Dlaczego warto korzystać z kalkulatorów brutto netto?

Celem stworzenia i używania kalkulatorów jest możliwość wyliczenia należnej nam pensji. To na tej podstawie możemy regularnie analizować przysługujące nam wynagrodzenie, poprawność jego wyliczenia, a także należną kwotę za wykonywanie danego zlecenia czy wytworzenie określonego dzieła. Kalkulatory są również niezwykle pomocne w pracy początkującego przedsiębiorcy, który wylicza np. obowiązujące go koszty miesięczne.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.