Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Rodzaje i charakterystyka faktur

bookkeeper 1016299 1920

Faktura jest podstawowym dokumentem, potwierdzającym sprzedaż i transakcję, dokonywaną pomiędzy dwoma, zainteresowanymi stronami. Obecna technologia pozwala na jej wystawienie w formie elektronicznej i papierowej, a jej staranne archiwizowanie i wystawienie leży w obowiązku podatkowym.

Obecnie wyróżnia się kilkanaście różnych faktur, które różnią się między sobą specyfikacją oraz przeznaczeniem. Wybraliśmy kilka najpopularniejszych, aby dokładnie przedstawić te różnice, odpowiadając na pytania: co powinna zawierać faktura oraz jakie dane do faktury świadczą o jej wiarygodności.

Co musi zawierać faktura tradycyjna?

Pierwsza, standardowa faktura, potwierdza sprzedaż towaru lub usługi i wystawiana jest do 15 dni od końca miesiąca, w którym tą usługę zrealizowano. Najczęściej wybiera się ją w przypadku:

 • sprzedaży oraz dostarczania towarów czy usług
 • sprzedaży wysyłkowej
 • w przypadku otrzymania całości lub części należności przed dokonaniem powyższych czynności,

Większość z nas obcowała z klasyczną fakturą, kupując np. produkty biurowe dla swojej firmy. W ramach przypomnienia więc wyszczególniamy najważniejsze elementy faktury standardowej:

Poprawnie wystawiona faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia dokumentu,
 • serię – jest to numer przyznawany samodzielnie przez daną firmę,
 • imiona i nazwiska/ nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy kontaktowe
 • numer NIP nabywcy i numer NIP podatnika
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy i datę otrzymania zapłaty,
 • opis towaru lub usługi, a także zakres wykonanej usługi,
 • cena jednostkowa (tzw. netto),
 • jeśli występują – kwotę zniżek
 • wartość dostarczonych towarów(netto),
 • stawkę podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto( uwaga – ważne, aby znajdował się podział na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku)
 • kwotę należności ogółem (tzw. brutto)

Co musi zawierać pro-forma?

Jest to niezwykle specyficzny rodzaj faktury, który nie powoduje konsekwencji podatkowych oraz nie wykazywany jest w KPiR i rejestrach VAT. Jej celem jest poinformować klienta o cenie towaru, stanowiąc jednocześnie za pomoc w stworzeniu finalnego, końcowego dokumentu. Co ważne – pro forma nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawiania ostatecznej, finalnej faktury, zgodnej z informacjami podanymi powyżej. Dane w fakturze pro są identyczne jak te, podawane w fakturze standardowej.

Co musi zawierać faktura korygująca?

Jak sama nazwa wskazuje – faktura korygująca wystawiana jest w przypadku popełnienia błędu oraz konieczności naniesienia zmian. Jednym z najczęstszych przyczyn jej wystawienia jest m.in:

 • konieczność udzielenia opustów i obniżek cen,
 • konieczność dokonania zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • podwyższanie cen
  Dokładne wyszczególnienie powyższych sytuacji określa art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.

W poprawnie wystawionej fakturze korygującej powinno znajdować się:

 • wyraźne zaznaczone określenie – “faktura korygująca”/ “korekta”,
 • nowy numer oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte na fakturze pierwotnej
 • przyczynę wystawionej korekty
 • pozostałe dane, identyczne jak w przypadku faktury tradycyjnej

Co musi zawierać faktura uproszczona?

Jeśli kwota należności nie przekracza 450 zł, przedsiębiorca może wystawić tzw. fakturę uproszczoną. Jej forma – jak sama nazwa wskazuje – jest nieco krótsza, zawierając tylko takie elementy jak:

 • data jej wystawienia,
 • numer pozwalający zdefiniować fakturę na tle innych
 • numer NIP obu stron
 • datę zakończenia usługi
 • nazwę usługi
 • kwotę brutto i kwotę netto

Oprócz powyższych faktur wymienia się także: fakturę końcową, fakturę VAT marża, fakturę VAT RR, fakturę małego podatnika (tzw. MP).

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.