Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jakie opcje mają osoby zadłużone i jak wybrać najlepszą dla siebie?

adobestock 303882032

Każdego może spotkać problem długu nie do spłacenia, czyli takiego, którego nie da się uregulować, biorąc pod uwagę bieżące dochody i wydatki. Możemy wówczas skorzystać z pewnych rozwiązań, dzięki którym wyjdziemy z problemów finansowych.

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika może przybrać jedną z 4 dostępnych form:

  • konsolidacji,
  • negocjacji z wierzycielami,
  • odroczenia spłaty
  • wszczęcia restrukturyzacji / ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Czym jest konsolidacja zobowiązań?

Konsolidacja zobowiązań to usługa, która jest świadczona przez wiele instytucji finansowych. Wśród nich znajdują się także banki. W ramach konsolidacji określony kredytodawca spłaca wszystkich wierzycieli, a w zamian my, jako dłużnik, rozpoczynamy regulowanie wobec instytucji jednego zobowiązania, które jest często niższe, ze względu na korzystniejsze oprocentowanie.

Negocjacje z wierzycielami – co warto o nich wiedzieć?

Negocjacje z wierzycielami to jedna z podstawowych form działania przy zadłużeniach. Możemy je prowadzić z wszystkimi podmiotami, w tym także z bankami. Warto się do nich dobrze przygotować. Jasno sprecyzowane propozycje wyjścia z zadłużenia, uzasadnione aktualną sytuacją i wskazanie korzyści, jakie odniesie wierzyciel, mogą być gwarancją sukcesu negocjacyjnego. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku wierzytelności publicznoprawnych. Obie strony muszą przestrzegać przepisów prawa finansów publicznych, choć nie oznacza to, że w tym obszarze jakiekolwiek negocjacje nie są możliwe. Doskonałym tego przykładem jest możliwość skorzystania z układu ratalnego z ZUS.

Odroczenie spłaty

Prawo bankowe pozwala nam na odroczenie spłaty zobowiązań. Możemy w ten sposób przełożyć płatność raty kredytu gotówkowego i hipotecznego. Każdy z banków ma w tej kwestii inną politykę. Osobną kwestią są rządowe wakacje kredytowe, które zapewniają możliwość odroczenia większej ilości rat niż 1 w ciągu roku, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny. W ten sposób możemy zgromadzić środki na spłatę innych zobowiązań.

Restrukturyzacja a upadłość konsumencka

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika lub upadłość konsumencka to skrajne rozwiązania, z których możemy skorzystać wtedy, gdy inne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Restrukturyzacja zobowiązań jest przewidziana dla przedsiębiorców. Dostępne są cztery opcje restrukturyzacji:

– postępowanie o zatwierdzenie układu,

– przyspieszone postępowanie układowe,

– postępowanie układowe,

– postępowanie sanacyjne.

Obecnie największym uznaniem cieszy się postępowanie o zatwierdzenie układu. Pozwala ono na sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji bez zbędnych formalności. Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem jest jednak sanacja. Jej celem jest nie tylko zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, ale również przeprowadzenie działań ukierunkowanych na kompleksowe rozwiązanie problemów przedsiębiorcy.

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika w każdym z przypadków może przybierać jedną z 5 form:

– odroczenia terminu wykonania,

– rozłożenia spłaty na raty,

– zmniejszenia wysokości,

– konwersji wierzytelności na udziały lub akcje,

– zmiany, zamiany lub uchylenia prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane wyłącznie do osób prywatnych. Możemy z niego skorzystać, gdy nie jesteśmy w stanie (np. ze względu na zbyt niskie dochody) regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie, czyli zaspokojenie wierzycieli np. z majątku dłużnika oraz umorzenie części lub całości długu. Konsekwencje upadłości konsumenckiej są poważne, choć często jest to już jedyne wyjście z trudnej sytuacji. Mowa jest tutaj o: ograniczonym dostępie do pieniędzy i likwidacji majątku (syndyk zajmuje nie tylko wynagrodzenie za pracę i środki na koncie bankowym do określonej wysokości, ale może także zlicytować nasz majątek), groźbie utraty mieszkania (po jego zlicytowaniu otrzymujemy jedynie środki pokrywające koszt najmu na okres 1 lub 2 lat) oraz o braku możliwości swobodnego zarządzania majątkiem. Ponadto musimy się liczyć z trudnościami w zaciąganiu innych zobowiązań. Żaden z banków długo nie udzieli nam po tej sytuacji kredytu.

Artykuł na zlecenie BIG

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.