Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Czym jest i na co wpływa stopa referencyjna?

nick pampoukidis t UV1rZqPuY unsplash

Inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych – zwłaszcza wśród krajów europejskich. Jej przyczyn upatruje się w wielu aspektach, ale w tym momencie dużo ważniejsze jest… znalezienie rozwiązania i harmonogramu, który pozwoli nam uporać się z szalejącymi cenami. Wśród działań, które determinują stan naszej gospodarki, jest między innymi niezwykle ważny instrument regulacyjny – tzw. stopa referencyjna NBP, która ustalana jest od 1998 roku.

Czym dokładnie jest ta stopa i w jaki sposób odbija się na stanie ekonomicznym naszego państwa?

Stopa referencyjna co to jest?

Stopa referencyjna jest jednym z czterech, głównych stóp procentowych obowiązujących w Narodowym Banku Polskim. Występuje obok: stopy depozytowej, lombardowej i redyskontowej.
Ta pierwsza – referencyjna – jest ustalona przez organ NBP- tj. przez radę polityki pieniężnej – która docelowo ma normalizować stopy procentowe w taki sposób, aby zachować niski i stabilny poziom inflacji w naszym kraju.

Stopa referencyjna jest więc niezwykle ważnym elementem z punktu widzenia np.osób, ubiegających się o kredyt lub pożyczkę gotówkową.

W dużym uogólnieniu – jest to pewnego rodzaju wskaźnik rentowności bonów pieniężnych, które emitowane i produkowane są przez Narodowy Bank Polski. Co ważne – wskaźnik ten odnosi się wyłącznie do podstawowych operacji otwartego rynku – tj. do zakupu lub sprzedaży wyłącznie krótkoterminowej.
Bony te pozwalają Narodowym Banku Polskim regulować wielkość pieniądza, który jest w obiegu, a tym samym – zmniejszać podaż lub skupować go, gdy jest potrzebna dodatkowa gotówka.

Na co wpływa referencyjna stopa procentowa?

Łatwo więc zauważyć, że stopa referencyjna jest niezwykle ważnym instrumentem, który ma bezpośrednie przełożenie na politykę pieniężną naszego kraju. W ten sposób Narodowy Bank Polski może wpływać na szereg aspektów – między innymi na wspomnianym już poziom inflacji czy koszt kredytów pieniężnych.

Podniesienie stopy referencyjnej ma zminimalizować wzrost cen na rynku, a tym samym – wyhamować rozwój gospodarczy. Gdy jednak stopa referencyjna jest obniżana, dochodzi do odświeżenia i ożywienia gospodarki m.in. poprzez zwiększenie kredytów i powstawanie coraz to nowych inwestycji deweloperskich.

Kto najwięcej korzysta na wysokich stopach procentowych?

W tym miejscu należy więc odpowiedzieć na pytanie – czy jest ktoś, kto cieszy się z perspektywy rosnących stóp procentowych? Tak. Grupa, która najbardziej korzysta na podwyżkach stóp procentowych to: właściciele wszelkich lokat czy kont oszczędnościowych ze zmiennym oprocentowaniem.

Stopa referencyjna ile wynosi?

Poziom stopy procentowej jest oczywiście dynamiczny i zmienia się w zależności od stanu gospodarczego, miesiąca, czynników zewnętrznych itd. W październiku 2022 roku, stopa referencyjna w Polsce wyniosła 6,75% wartości. Co ważne – nie zmieniła się w stosunku do września, co było dość dużym zaskoczeniem wśród ekspertów, zważywszy, że ta podnoszona była już… 11-ście razy!

Eksperci wskazują, że kolejne odczyty inflacji i coraz to większe ceny nie napawają optymizmem. Oznacza to, że najpewniej jej wartość nie zostanie utrzymana i najprawdopodobniej będziemy zmagać się z kolejnymi podwyżkami.
Brak podwyżek w październiku postrzegany jest dwojako: kredytobiorcy cieszą się z tej decyzji, natomiast w kontekście inflacji – wiadomość jest raczej niepokojąca. W końcu od wielu miesięcy jesteśmy świadkami rozpędzających się cen i astronomicznej inflacji, która przekroczyła próg 17%.

WIBOR i stopa referencyjna

Obecnie wskaźniki WIBOR są dużo wyższe dla stopy referencyjnej, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Zauważalny wzrost ma miejsce od października 2021 roku.
Stopa wzrosła z niezwykle niskiego poziomu – wynoszącego 0,10% na stan wrzesień 2021 – do 6,75% w październiku 2022 roku. Wzrost ten jest dużo wyższy niż w czasach kryzysu z 2008 roku.

Obligacje stopa referencyjna

Na skutek szalejącej inflacji Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki – zabrał głos w maju 2022 roku. To wtedy zapowiedział wprowadzenie dwóch, nowych obligacji o charakterze oszczędnościowym. Obligacje te są roczne i dwuletnie oraz opierają się na stopie referencyjnej NBP (w maju 5.25%, obecnie 6.75%). Docelowo idea zmiennego oprocentowania ma na celu zabezpieczyć obywateli przed negatywnymi skutkami inflacji.

Jak zapowiedział Prezes – nowe obligacje Skarbu Państwa mają za zadanie bezpiecznie i przede wszystkim korzystnie ochraniać dotychczasowe oszczędności Polaków.

[1] Michał Żuławiński: Rad

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.