Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Wniosek o upadłość konsumencką

upadlosc konsumencka

Wiele zadłużonych osób zadaje sobie pytania: Jak ogłosić upadłość konsumencką? Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

To pytania, które równie często otrzymują prawnicy (radcy prawni, adwokaci). Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy prawnej radcy prawnego, bądź adwokata w zakresie ogłoszenia bankructwa. 

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Koszt upadłości konsumenckiej, to bardzo często zadawane w kontekście ogłoszenia bankructwa pytanie. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Osoba zadłużona musi jednak liczyć się z faktem, że będzie musiała zapłacić koszty postępowania, które będzie toczyło się po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wysokość ta zależna jest od trwania postępowania, oraz czynności podejmowanych przez syndyka. Czy dłużnik musi posiadać całość kwoty od razu? Odpowiedź brzmi nie! Kwota ta może zostać rozłożona na raty w ramach planu spłaty. 

Zawsze warto zastanowić się, czy jesteśmy w stanie sami poprowadzić postępowanie o upadłość konsumencką. Zdecydowanie szybciej i skuteczniej jest skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, efektywnie zrealizuje postępowanie przed sądem, oraz wykona plan spłaty-uzyska oddłużenie. Realizacja Planu Spłaty Wierzycieli, który rozłożony jest co do zasady na maksymalny okres lat 3, polega na dobrowolnym, terminowym spłacaniu ustalonych kwot. Spłata zobowiązań jest częściowa, wyjątkowo sąd może umorzyć zadłużenie nie ustalając planu spłaty.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Dłużnik zainteresowany ogłoszeniem upadłości konsumenckiej składa wniosek  do właściwego sądu , czyli najbliższego sądu upadłościowego tj. sądu rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką jest pismem sądowym, musi zatem mieć charakter pisma sądowego. Przede wszystkim należy skierować go do właściwego sądu, i zawrzeć w nim jasny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie zapominając przy tym o wymogach pisma. Wniosek należy też odpowiednio uzasadnić

Dlatego wniosek o upadłość konsumencką powinien mieć charakter pisma procesowego. We wniosku należy zachowywać formalny styl, kierować go do właściwego sądu i żądać ogłoszenia upadłości. Musi zawierać również uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. Należy pamiętać o dołączeniu do niego załączników.

Najważniejsze dane, które muszą znaleźć się we wniosku są niezbędne dla określenia osoby dłużnika oraz jego sytuacji. Należy wskazać dane osobowe dłużnika, oraz niezbędne informacje o stanie zobowiązań i majątku. Sugeruję zacząć od wypisania wszystkich wierzycieli oraz kwot, które im zalegamy.

Prawidłowo przygotowany wniosek o upadłość powinien zawierać:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, a także numer NIP);
 • miejsce położenia majątku;
 • okoliczności uzasadniające wniosek;
 • wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną;
 • spis wierzycieli z określeniem wysokości zobowiązania, adresu wierzyciela oraz terminu zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych;
 • informację o zabezpieczeniach ustanowionych na majątku dłużnika;
 • przychody dłużnika oraz koszty jego utrzymania (i osób pozostających na jego utrzymaniu, np. dzieci) z ostatnich sześciu miesięcy;
 • informacje o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w okresie dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • informacje o czynnościach prawnych dotyczących ruchomości, wierzytelności i innych praw, których wartość przekracza 10 000 zł w okresie dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • oświadczenie o prawdziwości danych.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką jest jednym z najważniejszych elementów wniosku. Właśnie uzasadnienie jest miejscem, w którym opisujemy wszystkie okoliczności i zdarzenia, które przyczyniły się do powstania zadłużenia. Wydarzenia te przedstawiamy chronologicznie i powołujemy wszystkie okoliczności świadczące na naszą korzyść jak np. choroba, współuzależnienie, sytuacja rodzinna.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką (fragmenty):

„…Dłużnik został niewypłacalny z powodu utraty pracy. Powodem zwolnienia była likwidacja zakładu pracy. Kolejno ojciec dłużnika uległ wypadkowi i musiał podjąć rehabilitację. Dłużnik pożyczył ojcu pieniądze na rehabilitację….”„…W grudniu 2022r. moja małżonka zachorowała. Podjęto leczenie jednakże nie dało ono żadnego rezultatu. Żona musiała zostać w szpitalu, a lekarze nie byli w stanie zapewnić jej prawidłowego leczenia. Zalecany lek, nie był refundowany. Koszt miesięcznego leczenia wynosił 20.000zł. Podjąłem decyzję o wzięciu kredytu, aby sfinalizować leczenie żony. Rata kredytu wynosiła 1000 zł miesięcznie. Przez 3 miesiące leczenie dawało pozytywne efekty i małżonka czuła się lepiej. W 4 miesiącu jej stan nagle się pogorszył i zmarła…”

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.