Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Weksel in blanco z deklaracją wekslową – wszystko na jego temat.

analytics business chart 187041

Polacy zarabiają więcej, a więc ich sytuacja materialna powinna się stopniowo zwiększać. Takie przynajmniej jest założenie, bowiem w rzeczywistości nasz kapitał wcale się nie powiększa. Rosną koszty związane z leczeniem, utrzymaniem i innymi, zaskakującymi nas wydatkami. Co więcej, podejmujemy decyzje finansowe coraz śmielej, bez dokładnej analizy, przemyślanych skutków, bez znajomości umowy i zawartych w niej kruczków. Takie podejście to prosta droga do długów i powstawania tzw. weksla.

Weksel in blanco – co to jest?

No właśnie, czym właściwie ten weksel jest i co on ma wspólnego z naszym długiem? Weksel to rodzaj papieru wartościowego, dzięki któremu my, jako dłużnik, zobowiązujemy się do spłaty zaciągniętego zobowiązania, na określoną w dokumencie sumę. Aby taki weksel sporządzić nie są potrzebne urzędowe procesy, pomoc specjalistów, w tym notariuszy czy doradców. Do spisania takiego papieru możemy przystąpić samodzielnie, a kluczem pozostaje odpowiednia treść i złożony podpis.

Jeśli więc chcemy przyrzec daną spłatę zadłużenia, musimy się zadeklarować, za pomocą naszych danych osobowych i podpisu wiążącego. Jeśli ów dokument nie posiada konkretnych danych, w tym np. daty płatności, która ureguluje należność, nazywamy go wekslem in blanco. Oczywiste jest, że tak sporządzony weksel nie jest dokumentem w pełni uzupełnionym, dlatego elementy związane z terminem czy dokładną kwotą zapłaty muszą zostać uzupełnione przez osobę, która ód dokument posiada.

Uruchomienie weksla in blanco

Weksel w typie in blanco nie jest wekslem pełnym. Używamy go zatem jako środka płatniczego, głównie w przypadku kredytów, pożyczek lub innych zapożyczeń finansowych. Jest to swoisty rodzaj potwierdzenia, iż wywiążemy się ze złożonej deklaracji. Jeśli więc, z jakiegoś powodu, nie jesteśmy w stanie (lub nie chcemy) wywiązać się z umowy, nasz weksel zostaje wcielony w życie. Wierzyciel, a więc osoba posiadająca dokument, wypełnia go w brakujących miejscach, nadając mu realną i konkretną wartość. Dzięki temu może rozpocząć działania na drodze prawnej i sądowej.

Ważne! Uważaj komu podarujesz weksel – jeśli wpadnie w niepowołane ręce, może zostać użyty w niewłaściwy i szkodzący tobie sposób. Pamiętaj, aby umieścić w nim klauzulę o niemożliwym przenoszeniu dokumentu na inne osoby.

Kiedy ważny jest weksel in blanco wzór?

Weksel sporządzony być musi na piśmie – w formie materialnej i możliwej do podpisania. Niezwykle istotne jest, aby w treści zawierał określenie, jasno wskazujące, że dokument jest wekslem. Według poniższego wzoru pamiętaj, aby zawrzeć w dokumencie:

  • Termin płatności – który może zostać uzupełniony przez wierzyciela
  • Miejsce uregulowania długu – zarówno w obrębie działań online jak i offline
  • Bezwarunkowe przyrzeczenie spłacenia określonej w dokumencie kwoty
  • Dane osoby zobowiązanej do spłaty zobowiązania – w tym wypadku nasze dane
  • Datę oraz miejsce wystawienia dokumentu,
  • Własnoręczny podpis wystawcy – niezwykle ważny element,

Pamiętajmy, że weksel, aby spełnił swoją rolę, zawierać musi wszystkie powyższe informacje. W innym wypadku bardzo łatwo podważyć jego ważność. Ponadto weksel może zawierać dodatkowe klauzule wekslowe.

Weksel in blanco – darmowy wzór do pobrania doc/pdf

Word 2007 1

pdf logo 300x300 1

Weksel in blanco a ryzyko

Ze względu na rodzaj i charakterystykę opisywanego dokumentu, rodzi się problem dotyczący ryzyka i bezpieczeństwa. Osoba, która uprawniona jest do otrzymania kwoty z weksla, może przenosić prawa na inne osoby. Weksel który pójdzie w obieg może więc być wyjątkowo niebezpieczny, bowiem osoba której należy spłacić dług może być nie do końca uczciwa. Aby tego uniknąć zaleca się trzy elementy:

  • nie ustępować na zlecenie. Na odwrocie dokumentu należy umieścić krótką adnotację o tym, iż nie zgadzamy się na dowolne przenoszenie prawa. Treść może brzmieć “Przeczekam, że zapłacę weksel na rzecz osoby…”. Dzięki temu zapłata podlega nie zleceniu, a konkretnej osobie.
  • wypełnij jak najwięcej informacji w wekslu – jak informowaliśmy powyżej, zdarza się, że weksel nie posiada wszystkich informacji (stając się tym samym “in blanco). Oznacza to, iż dane mogą zostać uzupełnione za jakiś czas przez wierzyciela.Podpisywanie pustego weksla jest ryzykowne, bowiem nie mamy kontroli i wpływu na informacje, które ostatecznie się w nim znajdą. Postaraj się zatem wypełnić go w jak najdokładniej, aby uniknąć nieporozumienia.
  • poprosić o podpis dwie strony – czyli zarówno dłużnika jak i osobę, która ma otrzymać daną należność.. Złożony podpis pozwoli na ostateczną deklarację, dzięki której zarówno jedna jak i druga strona będzie w pełni świadoma działań, długu i możliwości ubiegania się o spłatę.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.