Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Czek zagraniczny – czym jest,gdzie i jak go zrealizować w Polsce?

czek

Oglądając znane filmy amerykańskie, lub popularne sitcomy z tamtych regionów spotykamy się często z pojęciem czeku. Jest to jedna z form płatności, o której często zapominamy w naszym kraju. Występowanie tzw. czeku zagranicznego może wiązać się z problemami i pojawiającymi się pytaniami. Czym on jest? Jak i gdzie go poprawnie zrealizować w naszym kraju? Czy każda placówka je przyjmuje i czy faktycznie jest to tak problematyczne, jak moglibyśmy przypuszczać?

Czek powala na tzw. bezgotówkową formę zapłaty. Najczęściej kojarzony on jest z popularnymi filmami, w których wypisywana jest niewielka karteczka, wyrywana z książeczki czekowej. Jego wypisanie nie wymaga żadnej karty kredytowej, urządzeń elektrycznych czy uczestniczenia instytucji bankowych. W Polsce tego typu forma płatności jest pomijana, bowiem zdecydowana większość z nas woli i preferuje używanie elektryki. Głównie ze względu na pojawiające się obawy przed wystawieniem czeków bez pokrycia. Oczywiście, wiążą się one z dużymi karami, ale mimo to, popularność tej formy jest znikoma.

Czym jest czek zagraniczny?

Mówiąc najprościej – jest to zlecenie wykonania zapłaty określonej w czeku sumy pieniędzy na poczet osoby wskazanej. Może być to wskazanie imienne lub dla okaziciela. Ważność czeku jest różna w zależności od przepisów finansowych, regulowanych indywidualnie w każdym kraju. Termin ten wyznacza czas realizacji czeku. Do tego dnia wystawcy przysługuje prawo by go analizować, a co za tym idzie – nie pozwolić na jego realizację.

Oto kilka najważniejszych elementów, o których powinniśmy wiedzieć – zarówno wystawiając jak i zrealizować czek:

  • Czek wypisany być musi na specjalnych, ponumerowanych blankietach, umieszczonych w tzw. książeczkach czekowych
  • każdy posiadacz rachunku powinien posiadać indywidualną książkę czekową
  • to co powinno znajdować się w danym czeku, jest regulowane przez przepisy
  • w każdym czeku należy wypisać wystawcę, kwotę, datę, miejsce i co ważne – podpis osoby wystawiającej czek
  • czek to element zaufania pomiędzy dwoma osobami – nie jesteśmy bowiem w stanie udowodnić wskazać, że na naszym koncie znajduje się wystarczająca ilość potrzebnych pieniędzy
  • realizacja wypisywanego czeku odbywa się w dwojaki sposób: w formie skupu lub inkasa

Realizacja czeku przez skup vs. inkasa

W przypadku tzw. skupu realizacja polega na przejęciu przez bank wypisanego czasu, po czym doprowadza do wkupu i wypłacenia kwoty, wymienionej w druku. Inkasa z kolei to również przyjęcie czeku przez bank, ale w formie depozytu. Oznacza to i pieniądze wypłacane są dopiero w chwili otrzymania pieniędzy banku wystawcy czeku. Proces ten trwa dłużej.

Realizacja czeku zagranicznego

Inkasa jest mocno niekorzystna dla osoby, która otrzymała czek. Oznacza to dla niego dłuższy czas oczekiwania zarówno na potwierdzenie autentyczności jak ina sama realizację. W przypadku czeków zagranicznych okres może wydłużyć się do nawet kilku tygodni.
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych elementów, które mają realne znaczenie w przypadku czeków zagranicznych:

  • realizacja czeku może połączona być z dodatkowymi kosztami, które nałoży na nas bank
  • wiele banków proponuje krótszy czas realizowania czeków, konkurując również między sobą dodatkowymi, nakładanymi kosztami
  • banki Polskie proponują realizację czeków zagranicznych, głównie po tym jak Polacy rozpoczęli życie za granicami kraju

Czy czek zagraniczny jest bezpieczny?

Tak jak wspominaliśmy – czek to głównie kwestia zaufania jednej strony do drugiej. Co oczywiste – może się to to wiązać z trudnościami w realizacji i dostarczeniu pieniędzy za wykonaną usługę.
Co więcej, wiele firm pośredniczących w realizowaniu czeków zagranicznych nie zachowuje wystarczającej ostrożności. Powinniśmy uważać na oferty proponujące bardzo szybki czas realizacji lub zerowe prowizje.

Jak zrealizować czek zagraniczny w Polsce?

Realizacja czeku w naszym kraju, nie różni się od realizacji czeków za granicą. Do jego spieniężenia posiadamy zatem dwie opcje; inkasa i skup. Nie wszystkie banki oferują te dwie formy, dlatego warto to sprawdzić i uzyskać pełną informację w tym zakresie u źródeł. Skup czeku to transakcja natychmiastowa. Inkaso czeku zależy od naszego banku. Czas średni oscyluje w granicach od 3 do nawet 14 tygodni.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.