Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Czym jest i co daje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

stephen phillips hostreviews co uk em37kS8WJJQ unsplash scaled 1

EKUZ – czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jest niezwykle cennym dokumentem, zwłaszcza w przypadku miłośników podróży, dalekich tras i zwiedzania odległych zakątków świata. Karta upoważnia bowiem do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej, jeśli przebywamy poza granicami swojego kraju. Wydanie takiej karty wydaje się być konieczne, zwłaszcza jeśli planujemy spędzić dłuższy urlop w wybranym przez siebie zakątku świata. Sama karta jest darmowa i obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej – a także w Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Co dokładnie niesie za sobą EKUZ? W jaki sposób złożyć Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego wniosek? Kiedy i kto można z niej korzystać?

Co daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem, który uprawnia do skorzystania z bezpłatnej i podstawowej opieki zdrowotnej w wybranym przez siebie kraju. Dzięki dokumentowi możliwe jest zapewnienie niezbędnego świadczenia medycznego, które musi być wykonane, aby pacjent mógł bezpiecznie wrócić do swojego kraju. Co ważne – dzięki niej pacjent nie musi szukać pomocy w klinikach prywatnych oraz nie musi wracać do swojego kraju, aby poddać się koniecznej opiece medycznej. Co więcej – osoby posiadające ubezpieczenie prywatne nie muszą (choć mają taką możliwość) ubiegać się o EKUZ.

Zatem, w ramach karty EKUZ podróżujący pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczeń:

 • dokładnie w takim zakresie, jakie ustala prawnie kraj, w którym obecnie przebywa,
 • które obarczone są takimi samymi przywilejami, co mieszkańcy danego kraju (np. we Francji, pomimo posiadania karty EKUZ pacjent jest zobowiązany do pokrywania kosztów leczenia. Koszty te wynoszą 30%).

Co ważne! Karta EKUZ nie ma odpowiednika elektronicznego, a więc konieczne jest jej fizyczne odebranie z danej placówki. Aby skorzystać z wszystkich tych, powyższych udogodnień, konieczne jest przedstawienie dokumentu w formie oryginalnej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gdzie wyrobić?

Wyrobienie karty – jak już wspominaliśmy – jest całkowicie bezpłatne. Aby je otrzymać należy złożyć odpowiednie wnioski i dokumentację w wybranym oddziale NFZ. Oprócz formularza i dokumentów potwierdzających tożsamość nie musisz robić zdjęć – w ostateczności dokument nie wykorzystuje się Twojego wizerunku.

Wniosek EKUZ możesz złożyć na różnorodne sposoby. Poniżej przedstawiamy te najpopularniejsze i najbardziej oczywiste:

 1. We wspomnianym już wydziale NFZ – zdecydowanie najszybszy i najbardziej klarowny sposób. Jeśli wszystkie dokumenty spełniają odgórne wymogi, otrzymasz kartę jeszcze podczas tej samej wizyty.
 2. Drogą pocztową – wniosek i kopię dokumentacji należy przesłać pocztą na wskazany adres wybranego wydziału NFZ.
 3. Drogą mailową – pobrany formularz należy uzupełnić, zeskanować, a następnie przesłać mailowo na adres, wskazany przez wybraną placówkę NFZ.
 4. Przy pomocy ePUAP – a więc Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Uwaga! Przed sezonem wakacyjnym zainteresowanie kartą jest ogromne, a proces weryfikacyjny i decyzyjny – znacznie dłuższy (nawet do 3 dni roboczych). Jeśli więc zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej decyzji wnieść odpowiednie formularze przed okresem wakacyjnym.

O tym gdzie dokładnie należy złożyć dokumenty i kto ma moc decyzyjną w tej kwestii warto przeczytać na stronie NFZ – to tam znajdziesz listę wojewódzkich ośrodków NFZ oraz delegatur.

Kto może posiadać kartę EKUZ?

Karta EKUZ jest równoznaczna z potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym założyć i korzystać z niej mogą osoby, które:

 • są zatrudnione,
 • sa na emeryturze lub rencie,
 • prowadzą działalność pozarolniczą lub rolniczą,
 • pobierają zasiłek,
 • pobierają świadczenie przedemerytalne,
 • nie osiągnęły 18 roku życia,
 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny (w przypadku gdy nie osiągnął 18 roku życia).

Europejska karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gdzie obowiązuje?

Karta ta honorowana jest między innymi w takich krajach jak: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie i pozostałych krajach UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Czego nie pokrywa karta EKUZ?

Warto w tym miejscu nadmienić, że karta EKUZ ma pewne ograniczenia, co oznacza że nie sprawdzi się w każdym działaniu z zakresu medycyny i ochrony zdrowia. Poniżej przedstawiamy przypadki, w których karta EKUZ nie obowiązuje, a turysta będzie musiał liczyć się z dodatkowymi opłatami lub kwestiami formalnymi.

 • Planowanych wcześniej zabiegów. Jeśli wiesz o koniecznej operacji i celowo wybierasz się za granicę, aby ją odbyć – EKUZ nie pokrywa żądanych świadczeń medycznych na te operacje.
 • Pomocy w każdej placówce. Posiadacze EKUZ zostaną obsłużeni w wybranych i wyznaczonych odgórnie placówkach, które mają podpisaną umowę z ubezpieczycielem danego kraju.
 • Zabiegi, które nie są koniecznie i nie stanowią o bezpieczeństwie lub życiu pacjenta. Ta kwestia bywa mocno sporna, ale ostatecznie chodzi o zabiegi, które są “fanaberiami”, bez wyraźnie wskazanych zaleceń lekarskich.
 • Transportu medycznego do kraju. W wyjątkowych sytuacjach Prezes NFZ może wytoczyć zgodą na jego opłacenie.
 • Ubezpieczenia związane z OC.
 • Transportowania zwłok do kraju.
 • Wszelkie usługi związane z ratownictwem.
 • Rekompensat, związanych z opóźnionym lotem, odwołanym lotem lub zagubionym bagażem.

Ile ważna jest karta EKUZ?

Karta EKUZ nie jest wydawana dożywotnie, co oznacza że posiada jasno określony termin ważności. Czas ten determinowany jest przez status osoby ubezpieczonej (emeryci otrzymują kartę z dłuższym terminem ważności niż osoby bezrobotne).

Terminy te wyglądają następująco:

 • 5 lat w przypadku emerytów,
 • 12 miesięcy w przypadku osób zatrudnionych oraz osób mających status studenta zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię lub członków rodziny,
 • 2 miesiące – w przypadku bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.