Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kalkulator wynagrodzeń

black calculator near ballpoint pen on white printed paper 53621

Kalkulator wynagrodzenia jest niezwykle przydatnym narzędziem, przeznaczonym głównie dla osób, które chcą wyliczyć wysokość pensji netto lub brutto, uwzględniając przy tym charakterystykę i specyfikację umowy. Obecnie kalkulatory uwzględniają zarówno umowę o pracę, jak i umowy cywilno-prawne (a więc: o dzieło i zlecenie).
Najprostszą funkcją kalkulatorów jest zarówno przeliczenie kwoty brutto na netto, jak również wyszczególnienie składników pensji, takich jak np. ZUS, koszty pracodawcy, zaliczka na podatek czy koszty uzyskiwania przychodu.

Chcąc poznać swoją pensję od podszewki, przygotowując rachunki oraz wyliczając wynagrodzenie w możliwie jak najszybszy sposób, kalkulator brutto netto jest zdecydowanie najprostszą i najbardziej dostępną ku temu formą.

Co uwzględnić może kalkulator wynagrodzenia?

 1. brutto netto – czyli kwota wynagrodzenia ujmowana w dwojaki sposób. Wartość brutto to wartość naszego wynagrodzenia, wraz z wszystkimi obciążeniami (np. VAT). Kwota netto pomija te wartości i nazywana jest potocznie “kwotą na rękę”.
 2. koszty pracodawcy – całkowita wartość kosztów, które ponieść musi pracodawca. Kwoty te zmieniły się w październiku 2019 roku.
  • zwykłe koszty wynoszą 250 zł i pochodzą z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w sytuacji gdy miejscem stałego (lub czasowego) zamieszkania jest miejscowość zgodna z miejscem zakładu pracy.
  • podwyższone koszty uzyskania przychodu w kwocie 300 zł. Z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy i pracy nakładczej, gdy miejsce stałego (lub czasowego) zamieszkania jest poza miejscem zakładu pracy.
 3. koszty uzyskania przychodu – wydatek, który został poniesiony z tytułu uzyskania przychodu (lub utrzymania źródła przychodów).
 4. PIT 0 dla młodych, do 26 roku życia – nowa wartość, która została wprowadzona w 2019 roku. Opcja ta pozwala wyliczyć kwotę wynagrodzenia, z uwzględnieniem zwolnienia z opodatkowania. Zwolnione z niego są osoby które nie ukończyły 26 roku życia. Co ważne – ulgą objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.
 5. PPK – opcja umożliwiająca wyliczenia składek wynagrodzenia osoby, która należy do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 6. ulga podatkowa – w wysokości 43,76 zł. Przysługuje jako forma odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym otrzymujemy wynagrodzenie. Jedynym warunkiem jest konieczność złożenia deklaracji PIT-2.
 7. autorskie koszty – w kalkulatorach uwzględnić można 50% koszty uzyskiwania przychodów (jeśli praca jest utworem w rozumieniu praw autorskich).

Obecnie kalkulatory przyjmują różne formy, a sposób wyliczenia i mnogość opcji uzależniona jest od tego, który kalkulator zostanie przez nas wybranym. Nie każdy kalkulator umożliwia szczegołówe wyliczenie, uwzględniejące np. nową ustawę “PIT 0”.

Kalkulacja płac – schemat obliczania

Aby wyszczególnić naszą płacę i skorzystać z kalkulatorów, należy poznać kwotę wynagrodzenia brutto. Najczęściej jest to kwota, którą podaje nasz pracodawca w umowie o pracę lub umowę o dzieło/zlecenie. W przypadku tej pierwszej podawana jest stawka łączna, w przypadku drugiej stawka za godzinę lub fragment dzieła.

Wpisując w kalkulator kwotę brutto należy zaznaczyć również rodzaj funkcjonującej umowy. Kwota netto obliczana jest w zależności od składek na ubezpieczenie społeczne, które finansowane jest przez pracownika. Składki społeczne wynoszą odpowiednio:

 • składka emerytalna: 9,76%
 • składka rentowa: 1,5%
 • składka chorobowa: 2,45%

Następnie obliczamy tzw. składkę zdrowotną – od wynagrodzenia brutto należy odliczyć składki społeczne, dzięki czemu otrzymujemy pozostałą podstawę, od której oblicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejnym krokiem jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Dodajmy, że wspomnianym ubezpieczeniem społecznym i składkom na ubezpieczenie zdrowotne obarczony jest pracownik zatrudniony na umowie zlecenie tylko wtedy, jeśli dla zatrudnionego jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia (czyli nie jest zatrudniony w żadnym innym zakładzie pracy, w oparciu o umowę o pracę).

Rodzaje umowy, a najniższa kwota brutto

W rozliczeniu wynagrodzenia istotne znaczenie ma rodzaj umowy i przysługująca nam kwota minimalna. Od 2020 roku kwota minimalna na umowę o pracę wynosi 2600 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że na wynagrodzenie brutto składają się także inne składniki (np. ekwiwalent za urlop). W prostym rozliczeniu minimalna kwota netto na umowę o pracę wynosi 1877,62 zł netto. W przypadku umowy zlecenie kwota wyliczana jest w inny sposób – najczęściej w oparciu o stawkę za godzinę. Od 2020 roku stawka została zwiększona na 17 zł brutto za godzinę (kwota ta dotyczy również studentów lub osób poniżej 26 roku życia). Według zapowiedzi – docelowo kwota ta wynieść ma 3000 zł [brutto].

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.