Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kalkulator lokat

person holding coin 1602726 1

Kalkulator lokat, jak sama nazwa wskazuje, pomaga wyliczyć zysk, jaki możesz otrzymać inwestując daną kwotę na bankowym depozycie. To głównie w tym celu stworzono to narzędzie, które najprościej mówiąc – pozwala oszacować zysk z lokaty, jeszcze przed zapoznaniem się z danymi ofertami.

Wiele kalkulatorów posiada złożone opcje, dzięki czemu możemy poznać min. wysokość podatków od zysków kapitałowych, oprocentowanie ujmowane w skali roku czy okresową kapitalizację odsetek. Nie łatwo więc zgadnąć, że lokaty kalkulator obniża ryzyko instrumentów finansowych.

Kalkulator zysku z lokaty a odsetki

Oprocentowanie lokat najczęściej podawane jest w skali roku. Warto o tym pamiętać, bowiem lokata z 5% oprocentowaniem w skali roku pozwala nam na dużo mniejszy zarobek jeśli założymy ją na np. sześć miesięcy. Samodzielne naliczanie oprocentowania jest żmudne, trudne i w łatwy sposób może przyczynić się do poważnych błędów. A te mogą być wyjątkowo kosztowne (i to dosłownie).

Głównym zadaniem kalkulatora jest więc dostarczenie mniej czasochłonnych i dużo prostszych rozwiązań, dzięki czemu możemy przewidzieć zyski i dalsze finansowe zobowiązania. Nie łatwo więc zgadnąć, że narzędzie to pozwala nam oszacować szanse zarobku, a co za tym idzie – zmniejsza ryzyko nieudanych inwestycji, pomyłek czy strat.

Jak działa kalkulator odsetek lokat?

Aby poznać interesujące nas wartości i kwoty, musimy przygotować:

  • kwotę depozytu – czyli kwotę, którą dany klient lokuje w banku na określony lub nieokreślony czas
  • oprocentowanie – czyli kwotę, która naliczana jest w skali roku
  • okres deponowania – czyli czas trwania lokaty (wiele banków oferuje różne usługi i różny czas trwania lokaty – upewnij się którą z nich bierzesz pod uwagę)
  • kapitalizację – czyli częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału zdeponowanego na lokacie bankowej. Kapitalizacja może być dniowa, miesięczna lub roczna.

Po wpisaniu wszystkich tych wartości kalkulator oblicza wskazaną lokatę, ujmując również tzw. podatek Belki (czyli 19 % podatek od lokat). Podatek Belki pochodzi od nazwiska autora i liczony jest od zysku wypracowanego przez wskazaną inwestycję lub lokatę.

Wynik pozwala nam oszacować, która lokata jest dla nas najkorzystniejsza i wyróżnia się na tle konkurencji.

Sposób działania kalkulatora lokat jest bliźniaczo podobny do innych, popularnych kalkulatorów. Najczęściej jest to zbiór pustych okien, które należy poprawnie wypełnić, aby otrzymać określone dane. Nie wpisanie wszystkich informacji może wiązać się z ryzykiem błędnych wyników, dlatego warto wypełnić formularz sumiennie i zgodnie z prawdą.

Warto nadmienić, iż bardzo zaawansowane kalkulatory mogą wskazywać i podawać dodatkowe informacje – np. rozpisaną listę zysków po określonym czasie kapitalizacji.

Czym jest lokata?

Na sam koniec słów parę o samej lokacie. Najprościej mówiąc jest to produkt oferowany przez banki, którego celem jest deponowanie środków pieniężnych. Obecnie wyróżniamy różne lokaty bankowe, np: terminowe, nocne czy odnawialne.

Po upływie określonego w umowie czasu bank wypłaca nam fundusze wraz z odsetkami. Te drugie są niejako “nagrodą” za udostępnienie bankowi należności, którą mógł w dowolny sposób obracać. Różne banki oferują różne odsetki i warunki, dzięki czemu wyróżniamy zarówno lokaty atrakcyjniejsze, jak i mniej atrakcyjne.

Taka forma inwestycji jest sposobem na pomnożenie swoich pieniędzy, a także na utworzenie oszczędności. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych lokat, oraz ich charakterystykę:

  • lokata terminowa obejmuje określony, konkretny termin. Wśród nich wyróżniamy lokatę tygodniową, dwutygodniową, roczną itd.
  • lokata nocna, jak sama nazwa wskazuje, funkcjonuje tylko przez krótki czas – konkretnie jedną noc.
  • lokata odnawialna, odnawia się po określonym czasie, przyjmując warunki ustalone na początku jej założenia.

Różne formy, sposoby naliczania i mnogość ofert utrudnia podejmowanie decyzji finansowych. Znalezienie oferty, która najlepiej odpowie na naszej potrzeby wymaga starannego analizowania i liczenia. W tym właśnie elemencie pomagają dedykowane kalkulatory lokat.

Kalkulator lokat czy porównywarka?

Odpowiedzenie na to pytanie jest wyjątkowo trudne, bowiem wskazane dwa narzędzia, pomimo jednakowego celu, działają w zupełnie odmienny sposób. O ile zarówno jedno, jak i drugie służy pomocy i dostarczaniu informacji, o tyle sposób działania jest z goła inny. Kalkulatory wskazują zyski pochodzące z danej, wybranej wcześniej lokaty. Porównywarka ma na celu wskazać różnice w ofertach, których jeszcze nie wybraliśmy. Mówiąc więc wprost: pierwsze wskazują nam konkretną wartość zysku, a drugie porównują pozostałe dane.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.