Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Umowa o dzieło – najważniejsze informacje

laptop 3196481 1920

Umowa o dzieło, często zamiennie nazywana jest umową uzyskanego rezultatu. Inaczej mówiąc, efekt końcowy wykonanego dzieła jest podmiotem umowy – liczy się więc efekt, wykonanie, a nie proces który do tego wykonania doprowadził. Z tego względu umowa o dzieło wykorzystywana jest we wszelkich pracach kreatywnych, której wynikiem są konkretne dzieła – teksty, obrazy, projekty. Co ważne, wynikiem działania nie musi być rzecz materialna, dlatego umowa o dzieło często jest efektem jednorazowej pracy organizatorów czy administracji. Wypłata należności obowiązuje więc dzieło ukończone, będące rezultatem działania.

Jak wygląda wzór takiej umowy? Czym są koszty uzyskania przychodu? Jakie dane do umowy o dzieło będą ci potrzebne? Odpowiedzmy na te pytania i zbierzmy najważniejsze informacje o umowie o dzieło.

Umowa o dzieło a ZUS

Najczęściej w umowie o dzieło nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zdarzają się jednakże przypadki, w których pracodawca decyduje się na odprowadzenia składek ZUS – jest to jednakże niewielki procent wszystkich tworzonych umów. Najczęściej sytuacja ta zdarza się, gdy umowa o dzieło jest podpisywana z własnym pracownikiem, z którym go wiąże umowa o pracę.

Co ważne, pracodawca nie na nałożonego obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie na rzecz pracownika stałego, w momencie podpisywania innej umowy – w tym przypadku umowy o dzieło.

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Obecnie bardzo często pracodawca bardzo często myli charakter umowy zlecenie z umową o dzieło. Wynika to z braku wiedzy i nie znajomości charakteru pracy osoby pracującej na daną umowę cywilnoprawną. Jest to problematyczne z kilku względów – po pierwsze ze strony ZUSu, którzy może zakwestionować umowę, a tym samym uznać, że pracodawca celowo rezygnuje ze składem. Po drugie ze strony pracownika, który może się zdecydować na zgłoszenie swojej umowy do PIP, a także ze strony samego pracodawcy, który może mieć problem w uzyskaniu oczekiwanego rezultatu.

Koszty uzyskania przychody umowa o dzieło

Pomimo ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, osoba z umową o dzieło musi odprowadzać podatek dochodowy. W tym elemencie wyróżnia się 18 i 50 koszty uzyskania przychodu.

  • jeśli wynagrodzenie wynosi maksymalnie 200zł brutto podatek dochodowy wynosi 18%
  • pracodawca przy wyższych stawkach decyduje o kosztach uzyskania przychodu. Kiedy wykonawca korzysta z tzw. praw autorskich umowa o 20% lub 50% kosztów

Umowa o dzieło wzór

Umowa o dzieło, jak każda umowa cywilnoprawna, posiada swój schemat. To w nim zawieramy dane osoby zlecającej i wykonującej dzieło. Oprócz tego zawrzeć musimy wynagrodzenie, termin wykonania danego zlecenia i ewentualne potrącenia, wynikające z niedołożenia dzieła na czas. Co ważne – koniecznie jest wskazanie konkretnego dzieła.Poniżej zamieszczamy wzór umowy, który pozwoli poznać schemat i zobaczyć jakie dane do umowy o dzieło będą konieczne.

Umowa o dzieło – darmowy wzór do pobrania doc/pdf

Word 2007 1

pdf logo 300x300 1

W umowie możemy również zawrzeć przepis mówiący o sprawdzaniu jakości otrzymanego dzieła. Dzięki temu uzyskujemy dodatkowe zabezpieczenie, gdy dzieło okazuje się nie być kompletne lub wykonane według wytycznych. Przepis ten pozwala nam na ograniczenie lub aktualizację wynagrodzenia.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.