Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Co trzeba wiedzieć odnośnie umowy o darowiznę?

computer 3368242 1280

Umowa o darowiznę obowiązuje darczyńcę i osobę obdarowaną. Oznacza ona, że jedna ze stron zobowiązuje się do ofiarowania określonej rzeczy (np. powstaje w tym celu umowa darowizny samochodu) drugiej ze stron. Takie zobowiązanie musi być złożone w formie aktu notarialnego lub innej umowy zobowiązującej elementy ruchome.

Co powinieneś wiedzieć przed jej stworzeniem? Jak wygląda wzór takiej umowy i czym jest akt darowizny samochodu? Czy umowa darowizny części samochodu różni jest inna niż umowa darowizny samochodu? Odpowiedzmy na te pytania w poniższym materiale.

Umowa darowizny pojazdu

Jest jedną z najczęstszych darowizn jest ta obejmując dany pojazd. Za pomocą tej umowy dochodzi do bezpłatnego przekazania świadczenia na rzecz obdarowanego. Co ważne, przepisy nie nakładają ograniczeń dotyczących osoby ani samego przedmiotu. Zasady te reguluje kodeks cywilny (art. 888 – 902).

Umowę darowizny samochodu można podpisać w formie pisemnej i obowiązuje ona aż do dnia przekazania danego samochodu. W umowie należy określić wartość samochodu, bowiem ustawa o podatku przewiduje opodatkowanie nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny. Oznacza to, że określenie wartości wpływa również na stopień opodatkowania. Obdarowany musi obliczyć wysokość spłaty, złożyć zeznania w Urzędzie Skarbowym, a także uiścić wspomniany podatek.

Uwaga – w przypadku darowizny pojazdu istnieje grupa osób podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego. Do grupy tej należą min. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz nasz małżonek. Aby osoby zostały zwolnione z podatku należy zgłosić nabycie urzędowi w terminie pół roku od powstania obowiązku podatkowego.

Umowa darowizny wzór

Aby poprawnie stworzyć umowę, można posłużyć się gotowymi wzorami. Dzięki temu mamy gwarancję ich poprawnego uzupełnienia oraz prawnego potwierdzenia danej transakcji. W tym celu stworzyliśmy wzór, który pozwoli przygotować umowę w sposób szybki i bezproblemowy. W umowie należy zawrzeć najważniejsze punkty, takie jak:

 • miejsce i datę powstawania umowy
 • dane dotyczące stron
 • oświadczenie darczyńcy że jest właścicielem darowizny
 • określenie daty, w której zostanie wykonana darowizna
 • określenie która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy
 • podpisy stron
 • przepisy kodeksu

Umowa darowizny – darmowy wzór do pobrania doc/pdf

Word 2007 1

pdf logo 300x300 1

Umowa darowizny samochodu – darmowy wzór do pobrania doc/pdf

Word 2007 1

pdf logo 300x300 1

5 najważniejszych informacji, które musisz znać przed stworzeniem umowy o darowiznę

 1. Gdy darczyńca popadł w długi lub jego sytuacja materialna znacznie się pogorszyła po zawarciu umowy, można ową umowę odwołać. Warunkiem jest pogorszenie sytuacji przed wydaniem danego przedmiotu
 2. Jeśli odwołanie darowizny dotyczy mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowę należy zawrzeć w formie aktu notarialnego.
 3. Darowiznę można odwołać gdy istnieje ryzyko wystąpienia uszczerbku darczyńcy i ustawowych obowiązkach alimentacyjnych.
 4. Można odwołać podarowaną darowiznę gdy jedna ze stron dokona zaniechania
 5. Aby przedmiot obdarowany wrócił do darczyńcy, konieczne jest powstanie oświadczenia o przekazaniu owej darowizny. W innym wypadku przedmiot trafia w ręce sądu.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.