Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zaświadczenie o niekaralności – jak uzyskać i komu się przyda?

contract 3031680 1280

Wiele firm, zwłaszcza tych, obowiązujących specyficzną grupę branż, wymaga okazania tzw. zaświadczenia o niekaralności. Jest to dokument, który w oczach pracodawcy ukazuje nas jako osoby wiarygodne, rzetelne i pewne. Aby uzyskać zaświadczenie należy poczynić kilka, najważniejszych kroków. Co ważniejsze, możemy tego dokonać również za pomocą łącza online. Jak tego dokonać? Czy zaświadczenie jest odpłatne? Czy pomóc nam może nasz pełnomocnik?

Zaświadczenia najczęściej wymagają pracodawcy, których obowiązuje przepisy prawne, wymagające potwierdzenia o braku karalności oraz zgody na korzystanie z praw publicznych. Takie wytyczne dotyczą określonego stanowiska – głównie z tytułu zawody, odpowiedzialności oraz prowadzenia własnej działalności.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są informacje min. o:

  • osobach, które zostały skazane za pomocą prawomocnego wyroku wydanego przez sąd
  • osobach, które mają wyrok warunkowo umorzony
  • osobach, które pomimo obywatelstwa polskiego, zostały skazane przez sąd znajdujący się poza granicami Państwa
  • nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawcze (np. poprawcze)
  • osoby poszukiwane za pomocą listów gończych
  • nieletnich, którzy zostali umieszczeni w placówkach dla nieletnich właśnie

Dokument o zaświadczeniu niekaralności to potwierdzenie, iż nie należymy do żadnej z powyższych grup. WNiosek ten mogą wymagać prokuratorzy, komisariaty wyborcze i wspomnienia pracodawcy.

Czy mogę sprawdzić swój status?

Tak. Każda osoba jest w stanie samodzielnie sprawdzić swój status w Krajowym Rejestrze Karnym. Dane o naszej karalności są bliźniaczo podobne jak te, zbierane na temat naszych długów i terminowych spłat zobowiązań. Rejestry udostępniają informacje na złożony wniosek. Zapytanie złożyć musimy za pomocą formularzy, umieszczonych w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Lista punktów, gdzie możemy tego dokonać, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Punktem centralnym mogą być także pobliskie sądy okręgowe.

Przed udaniem do punktu nie musimy samodzielnie drukować formularzu – wszelka pomoc i dokumenty znajdują się na miejscu. Zaświadczenie o niekaralności online wymaga wniosku złożonego wraz z podpisem elektronicznym lub tym, potwierdzonym profilem zaufanym, zwanym e-PUAP.

Zapytanie może również zostać złożone przez naszego pełnomocnika, posiadającego prawne umocowanie. Opłata skarbowa za taką usługę wynosi 17 zł, a potwierdzenie płatności musi zostać dołączone do składanego wniosku.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Uzyskanie zaświadczenia wymaga uiszczenia opłaty. Cena zależna jest od rodzaju i drogi komunikacji. Tak oto:

  • za udzielenie informacji na temat naszego statusu w Rejestrze wymagana jest opłata 20 zł
  • opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 30 zł. Kwota może zostać spłacona zarówno za pomocą przelewu online, jak i płatności w danym, wspomnianym wyżej punkcie
  • z płatności są zwolnieni zarówno kierownicy ośrodków wypoczynkowych, jak i ci, którzy są zobowiązani do wykazania takiego dokumentu w ośrodkach pracy z dziećmi i młodzieżą

Czas oczekiwania na zaświadczenie?

Najszybciej przebiega proces weryfikacji wniosku, złożonego za pomocą Internetu. Przy odrobinie szczęścia wniosek możemy otrzymać jeszcze tego samego dnia. W wypadku wnioskowania osobistego, proces weryfikacji trwa maksymalnie 7 dni. Proces może trwać dłużej, jeśli okaże się, że konieczne jest wdrożenie procesy wyjaśniającego niespójności w dokumentach i rejestrach. Gdy wniosek składamy za pomocą poczty polskiej, weryfikacja trwa najdłużej i może wynieść nawet powyżej 7 dni. Czas ten należy uwzględnić, w procesie ubiegania się o pracy i rozmów z przyszłym pracodawcą.

Zaświadczenie o niekaralności – wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie

pdf logo 300x300 1

Zaświadczenie o niekaralności – wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

pdf logo 300x300 1

Zaświadczenie o niekaralności – wzór prawidłowo wypełnionego druku zapytania

pdf logo 300x300 1

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.