Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zawieszenie działalności – kiedy jest to możliwe?

women 1209678 1920

Zawieszenie działalności gospodarczej to nierzadko trudny i ciężki moment każdego przedsiębiorcy. Następuje najczęściej w obliczu kryzysu – często niespodziewanego i związanego z silnymi, negatywnymi emocjami. Rezygnacja i zamknięcie swojego biznesu to decyzja ostateczna, którą nierzadko zatrzymujemy i odkładamy w czasie. To właśnie wtedy decydujemy się na chwilowe zawieszenie – głównie chcąc przeczekać trudny moment, zebrać niezbędne fundusze lub podjąć dalsze decyzje związane z rozwojem biznesu. Mając na uwadze taką konieczność oraz chcąc przybliżyć ten temat zebraliśmy najważniejsze pytania i informacje, które z pewnością przydadzą się każdemu przedsiębiorcy. Jak podjąć się zawieszenia, co musimy wiedzieć, jakie formalności powinniśmy uwzględnić?

Jeśli więc prowadzisz biznes sezonowy, zmagasz się z brakiem efektów i oczekiwanych zysków oraz brakiem zleceń – sprawdź jakie możliwości daje ci zawieszenie działalności!

Dlaczego i kiedy zawieszamy działalność?

W prowadzeniu własnej działalności zmagamy się z trudnościami związanymi z zatrudnieniem pracowników, budowaniu zespołu, a także uzyskiwaniem zysków i renomy na tle konkurencji. Pomimo wielu starań i podjętych decyzji nie zawsze działania te idą po naszej myśli. Niewystarczająca ilość zleceń i dochodów to główny problem i przyczyna podejmowanej decyzji o zawieszeniu działalności.

Główna, ale niejedyna, bowiem z tematem zawieszenia spotykają się wszelkie firmy działające sezonowo, oferujące usługi kwartalne, sprzedając lub oferując elementy w danej porze roku lub nawet w danym miesiącu.

Z dniem 30 kwietnia 2018 każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, (również tych na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym) może zawiesić działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności następuje na czas nieokreślony lub określony, a okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. Co istotne – nie obowiązuje ograniczenie dotyczące możliwości zawieszenia działalności przed dniem złożenia wniosku.

Do daje zawieszenie działalności? Korzyści.

Zawieszenie, najprościej mówiąc – jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca dzięki takiej decyzji zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku, a także nie musi także składać deklaracji VAT (o tym więcej piszemy poniżej). Okres zawieszenia wiąże się także z wyrejestrowaniem z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek.

Mając na uwadze powyższe informacje pamiętaj, że:

 • po upływie dokładnie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się tzw. prawo do świadczeń zdrowotnych (jak tego uniknąć dowiesz się poniżej)
 • okres zawieszenia działalności nie jest wliczany do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Ryzyko wynikające z zawieszenia działalności. Wady.

 • zawieszenie powoduje, że nie możesz wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów
 • tracisz prawo – do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego
 • zawieszenie działalności a zus – zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u chociaż nie będziesz z niego korzystał
 • okres zawieszenia działalności nie jest wliczany do lat pracy (co oczywiście wiąże się z mniejszą, otrzymywaną emeryturą)
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń zostaną również członkowie twojej rodziny i wszystkie osoby z którymi dotychczas współpracowałeś
 • gdy nie chcesz utracić tych świadczeń możesz nadal opłacać składki ZUS. Uwaga – dobrowolne zgłoszenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie masz złożonego innego wniosku z z tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń

Najważniejsze informacje o zawieszeniu – o tym musisz pamiętać

Zanim zdecydujesz się na zawieszenie działalności musisz pamiętać o konsekwencjach wynikających zarówno z działania przed, w trakcie, jak i po podjętej decyzji. W tym elemencie musisz więc:

 • rozwiązać umowę z pracownikami – oczywiście najpierw informując ich o przyczynach i sytuacji, która obecnie funkcjonuje w firmie. Warunkiem niezbędnym do zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników, co oznacza, że zanim udasz się do urzędu musisz rozwiązać wszystkie umowy o pracę (nie musisz tego robić, jeśli pracownicy są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne). Od 30 kwietnia 2018 roku możesz również zawiesić działalność nawet wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie – wliczając to pracowników będących na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim.
 • Załatw formalności – co ważne wszystkie formalności, które są od ciebie wymagane. Po pierwsze podejmuje uchwały wspólników spółki osobowej, po drugie – 7 dni od decyzji podjęcia uchwały zgłosić zawieszenie do KRS.
 • ustal datę – do kiedy chcesz zawiesić swoją firmę? Jak dużo czasu potrzebujesz? Czy masz pewność, że taka data będzie wystarczająca? Pamiętaj, że zawiesić działalność możesz w dowolnym dniu, ale robiąc to w połowie miesiąca będziesz musiał opłacić składkę zdrowotną za cały miesiąc oraz złożyć deklaracje ZUS za miesiąc niepełny i kolejny – pełny.
 • Kontrahenci rozwiąż umowy na usługi, z których nie będziesz korzystał w trakcie zawieszenia i poinformuj swoich partnerów handlowych o zawieszeniu działalności.
 • Zgłoś zawieszenie do rejestru – Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, zgłoś zawieszenie do CEIDG
 • wyrejestruj pracowników – a dokładnie: siebie i pracowników z ubezpieczeń ZUS
  KRUS – Jeśli jesteś ubezpieczony – płacisz składkę emerytalno-rentową w pojedynczej wysokości.
 • ZUS i VAT – w większości przypadków nie musisz rozliczać się z ZUS ani płacić zaliczek na podatek (więcej o tym punkcie znajdziesz poniżej). Jeśli jesteś VAT-owcem, nie musisz składać deklaracji VAT.
 • działania po zawieszeniu – dowiedz się poniżej co dokładniej możesz robić, aby utrzymać swój biznes lub aby nie płacić składek po zawieszeniu
 • ubezpieczenie – którym już wspomnieliśmy. Możesz opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych. W tym celu musisz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń. Prawo do świadczeń kończy się po 30 dniach od dnia ustania okresu składkowego.
 • Inne – pamiętaj, aby zawiesić wszelkie inne usługi, umowy i działania, poczynając od kasy fiskalnej, po dostawę internetu w firmie czy numer firmowego telefonu

Jak zawiesić swoją działalność?

Zawieszenie wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1, który zawiera w sobie o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Jeśli osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem spółek cywilnych, musi również wypełnić załącznik sygnowany nazwą CEIDG-SC. Wniosek należy wypełnić na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami – nie może zawierać poprawek, skreśleń lub śladów korektora.

Obecnie można złożyć wpis o zawieszeniu w kilku miejscach. Są to:

 1.  Urzędy Gminy (wizyta osobista),
 2.  pomoc pełnomocnika – należy pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.
 3.  listownie – należy notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku. Wyslij go listem z potwierdzeniem odbioru.
 4.  elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego, który potwierdzony jest profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób, który zaakceptuje system

Co możesz robić gdy zawiesisz swoją działalność?

Oczywistym jest, że zawieszając swoją działalność jesteś ograniczony w wielu działaniach na rzecz swojego przedsiębiorstwa. Warto jednak zaznaczyć, że ograniczenia nia tyczą wszystkich działań. Nadal bowiem możesz:

 • wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania źródła przychodów
 • przyjmować należności i regulacje, które powstały w wyniku zawieszania
 • zbywać środki trwałe
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych lub podatkowych
 • wykonywać obowiązki związane z przepisami prawa
 • osiągać przychody
 • podlegać kontroli skarbowej

Zawieszenie działalności a VAT

Zawieszenie wykonywania działalności wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji VAT-7 czy VAT-7K za te okresy, które obowiązuje podjęte zawieszenie. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody w tym czasie musi jednakże składać taką deklarację, pomimo zawieszenia.

Kto zatem faktycznie jest zwolniony z deklaracji VAT?

 • podatnicy, którzy dokonują wewnętrznego nabycia towarów
 • podatnicy, którzy dokonują importu usług w zakresie których sami są podatnikami
 • osoby,które zawiesiły swoją działalność gospodarczą w niepełnym okresie rozliczeniowym
 • w sytuacji, w której podatnik zobowiązuje się dokonywać korekty podatku naliczonego

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.