Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zaświadczenia o zarobkach – kto je wystawia i czemu służy?

computer 820281 1920

Jako pracownik możemy ubiegać się o zaświadczenie o zarobkach od naszego pracodawcy. Decydujemy się na niego, chcąc nie tylko potwierdzenia zatrudnienia, ale także ubiegając się o podwyżkę w firmach pozabankowych.

Co, jako pracownikowi nam przysługuje z tego tytułu? Jakie dokładnie dokumenty możemy otrzymać i w jaki sposób prosić o nie naszego szefa lub kierownika? Po co właściwie wystawia się takie zaświadczenie i czy jego brak może wiązać się z odpowiedzialnością prawną? Czy istnieją podwyżki lub kredyty, które nie wymagają takiego potwierdzenia? Czy, jako pracodawca, mamy obowiązek wystawić takie zaświadczenie?

Uwzględniając wszystkie te elementy sporządziliśmy obszerny poradnik, do którego zapraszamy poniżej. Znajdziesz w nim nie tylko odpowiedzi na powyższe pytania, ale także wzór wniosku, który może stanowić za inspirację i pomoc.

Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Obecnie nie istnieje żaden przepis w tytule prawa, który reguluje tą kwestię. Oznacza to, że wystawienie pracownikowi zaświadczenia o zatrudnieniu jest kwestią dobrej woli. Jeśli więc jest to dokument niezbędny do otrzymania np. kredytu lub podwyżki, warto poprosić pracodawcę wcześniej, nakreślając powód.

Warto tu nadmienić, iż pomimo braku regulacji przez przepisy rzadko kiedy pracodawca świadomie odmawia wystawienia takich dokumentów. Wynika to z faktu, że dokument ten nie kosztuje i nie obciąża odpowiedzialnością pracodawcy.

Warto w tym miejscu nadmienić o wyjątku, który nakreśla rt. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Według niego pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Oznacza to, że pracodawca musi wydać dokument, który jest niezbędny do ustalenia prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Dokument określany skrótem ZUS RP-7 składany jest na wniosek pracownika, który zgłasza potrzebę ustalenia kapitału niezbędnego do określenia wysokości emerytury. Co ważne – pracodawca może wystawić nieograniczoną liczbę zaświadczeń.

Co powinno mieć zaświadczenie o zarobkach?

Otrzymując dokument od pracodawcy, zwróć uwagę na to, aby zawierał on w sobie odpowiednio:

 • dane zakładu pracy – z nazwą firmy, adresem
 • dane pracownika – w tym imię, nazwisko, pesel, stanowisko
 • charakter wykonywanej pracy,
 • rodzaj umowy, czas jej zawarcia
 • uśrednione miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy (czasem – pół roku)
 • inne informacje przydatne bankowi – np. czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy

Jeśli pracownik obciążony jest dodatkowymi finansowymi zobowiązaniami, warto nadmienić to i podkreślić w dokumencie składanym przez pracodawcę. Najczęściej treść i wzór tworzona jest przez pracodawców w sposób indywidualny. Poniżej przedstawiamy przykładową treść, która może okazać się przydatną:

Zaświadcza się, że Pan/Pani (tu twoje imię i nazwisko), Urodzony(a) (data i miejsce urodzenia) zamieszkały(a) (tu wpisz swój adres zamieszkania) jest zatrudniony(a) w (nazwa i adres firmy) na stanowisku (nazwa pełnionego stanowiska) na czas określony/nieokreślony od dnia (data rozpoczęcia pracy według umowy) do dnia (data zakończenia pracy według umowy). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z minionego kwartału wynosi(średnia z wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym lub półrocznym) zł i jest/nie( nieodpowiednie skreślić) jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi. Wyżej wymieniony(a) znajduje/nie znajduje (ponownie skreślić niewłaściwe) się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/nie (skreślić nieodpowiednie) znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. Sporządził (dane pracodawcy).

Ważne, aby dokument posiadał datę, miejsce sporządzenia oraz podpis osoby decydującej. Uwaga – zaświadczenie powinno być wystawione przez pracodawcę, ale podpisać może je wyznaczona, inna osoba.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenie o zarobkach?

Jeśli zaświadczenie wystawia nasz obecny pracodawca – dokument jest bezpłatny i nic nie kosztuje zainteresowaną stronę. Jednakże, gdy składamy prośbę ze względność na konieczność obliczenia emerytury, może zaistnieć konieczność uzyskania konkretnych danych z archiwum. Warto wziąć pod uwagę, że takie archiwum może zażyczyć sobie opłaty, która jest różna i która wynika z np. administracyjnych kosztów.

Po co ci zaświadczenie?

Najczęściej, na zaświadczenie, decydujemy się po złożonym wniosku kredytowym, kiedy to firma lub bank roszczy sobie takowe potwierdzenie. Jest to konieczne, aby potwierdzić lub zwiększyć naszą zdolność kredytową. Oznacza to, że przedstawienie dokumentu zwiększa naszą szansę otrzymania pozytywnej decyzji na złożony wniosek.
Coraz częściej zaświadczenia wymagają też żłobki i urzędy, które decydują o złożonym dokumencie (np. o dofinansowanie), a także ośrodki pomocy czy sądy, rozpatrujące naszą sprawę o np. alimenty.. Podsumowując więc, zaświadczenie może ci się przydać w sytuacji gdy:

 • wnioskujesz o kredyt i chcesz zwiększyć swoją wiarygodność kredytową
 • planujesz kupić towar na raty
 • zapisujesz swoją pociechę do przedszkola lub żłobka, a przedstawienie zarobków jest koniecznym krokiem do
 • rozpatrzenia naszego wniosku

Co jeśli nie otrzymasz zaświadczenia?

Jeśli nie uda ci się otrzymać pożądanego zaświadczenia, pamiętaj, że istnieje tzw. pożyczka bez zaświadczeń. Jest to rodzaj zobowiązania, które pomija konieczność złożenia dokumentów potwierdzających zarówno miejsca zatrudnienia, jak i otrzymywanych, regularnych dochodów. Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach pomija cały proces weryfikacyjny i działa na podobnych zasadach co firmy pozabankowe, wprowadzające wymóg zaświadczenia.

Gdzie znaleźć taki kredyt bez zaświadczeń? Na szczęście obecnie coraz więcej firm proponuje pożyczki przez internet bez zaświadczeń, których zaciągnięcie jest szybkie, bezproblemowe i łatwe. Obecnie pożyczki bez opisywanego zaświadczenia osiągają kwotę nawet 20 tysięcy złotych. Co więcej, wiele takich firm wprowadza pierwszą, darmową chwilówkę, która po terminowym opłaceniu nie niesie za sobą dodatkowych opłat wynikających z np. prowizji czy odsetek.

Warto zatem przejrzeć dostępne na rynku oferty, zwłaszcza jeśli pracodawca nie pomógł w procesie zaciągania zobowiązania finansowego. Pamiętaj jednak, aby przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdzić dostępne opcje – przeczytaj pełną ofertę, poszukaj opinii i w przypadku wątpliwości – pytaj.

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zarobkach?

To jak długo ważne jest zaświadczenie uzależnione jest od instytucji, która owego zaświadczenia potrzebuje. Najczęściej ważność obejmuje od jednego do 3 miesięcy po wystawieniu. Wiele banków pilnuje limitu 30 dni.

Tak restrykcyjne podejście wynika z dwóch aspektów. Po pierwsze – niweluje się w ten sposób ryzyko fałszowania zaświadczeń (co podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolność). Po drugie – zakłada się, że dane w zaświadczeniu nie są już aktualne. Krótka data ważności uwzględnia więc zmianę w zarobkach czy sposobie zatrudnienia, bez niesłusznego podejrzenia o próbach wyłudzenia.

Co musisz wiedzieć?

Na sam koniec garść najważniejszych informacji, o których musisz wiedzieć:

 1. jeśli pracodawca odmówi ci wystawienia dokumentu, możesz potraktować jego działania jako szkodliwe. Oznacza to, że możesz dążyć do otrzymania tego dokumentu, a odmowa może zostać ukarana.
 2.  nie ma limitu zaświadczeń, które przypadają na jednego pracownika.
 3.  brak zaświadczenia o zarobkach może być utrudnieniem w otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, ale nie pociąga za sobą odpowiedzialności prawnej.
 4.  odpowiedzialność prawna z tytułu niedostarczenia zaświadczenia występuje tylko w sytuacji wezwania sądowego (np. w sprawie alimentacyjnej). Akt ten może zostać zinterpretowany jako świadome zatajenie otrzymywanych dochodów. Takie działanie jest karane grzywną.
 5.  procedura tworzenia i sporządzania zaświadczenia nie może być obciążająca dla pracownika – forma nie jest narzucona i regulowana prawnie
 6.  alternatywą dla kredytów bankowych, które wymagają zaświadczenia są firmy pozabankowe, oferujące pożyczki przez internet.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.