Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zaliczka a zadatek – jaka jest różnica?

percent 226357 1920

Zarówno zaliczka, jak i podatek, to kwoty, które wypłacane są na poczet usługi, wykonywanej w przyszłości. To podobieństwo powoduje, że często mylimy owe pojęcia i używam ich zamiennie. To jednak nie jest poprawne, bowiem, wbrew pozorom, różni je wiele rzeczy. Jeśli zatem chcesz wiedzieć, który nosi charakter bezzwrotnego, warto przeczytać poniższy materiał.

Jak już wspomnieliśmy powyżej – oba terminy używane są w przypadku usług wykonywanych w przyszłości. Różnica pojawia się, gdy owa usługa nie zostaje zrealizowana poprawnie lub w terminie.

Różnice w zaliczce i zadatku

Zadatek dotyczy sytuacji, gdy mamy dokładny zapis w umowie, mówiący o jego przyznawaniu. Jeśli więc podpisywany dokument posiada nazewnictwo związane z zadatkiem – sprawa jest prosta. Jeśli jednak nie znajdziemy zapisu, mówiącego o takim sposobie rozliczenia, obowiązuje nas zaliczka.

Przejdźmy jednak do konkretów i spróbujmy zrozumieć po kolei, czym jest zaliczka, a czym sam zadatek. Ten drugi oznacza sumę pieniężną, którą należy podarować osobie, podczas zawierania umowy. Jeśli po wręczeniu zadatku zmieniamy zdanie i nie chcemy sfinalizować usługi, zadatek przepada, a my zostajemy zarówno bez umowy, jak i bez należności. Co ważne – w przypadku, gdy problem występuje po stronie wykonawcy, a więc osoby dostającej zadatek, osobie kupującej należy się jednokrotna równowartość zadatku. Zawieranie więc takiego zapisu w umowie jest niezwykle istotne i stanowi zabezpieczenie dla zarówno jednej, jak i drugiej strony. Warto zatem rozważyć zapis, mówiący o takiej formie rozliczenia. Co ważne – gdy dojdzie do pełnej finalizacji usługi, zadatek jest elementem rozliczenia, wykonywanego przez świadczoną stronę.

W pewnych, wyjątkowych sytuacjach, zadatek może zostać zwrócony. Następuje to w sytuacji gdy:

  • umowa zostaje rozwiązana na skutek decyzji sądowej
  • niewykonanie umowy nastąpiło nie z winy obydwu stron, ale na skutek niezależnych okoliczności

Jak to wygląda w przypadku zaliczki? Jeśli w umowie nie zawarliśmy informacji o zadatku, obejmuje nas zaliczka, świadczona poczet przyszłych usług. Nie jest to forma zabezpieczenia przed wykonaniem umowy, a stanowi zaledwie procent kwoty, którą musimy uiścić na poczet tej usługi. Posłużmy się przykładem: kupujemy np. łóżko w cenie 5 tysięcy złotych i wpłacamy zaliczkę w kwocie 1000 zł podczas składania zamówienia. Pozostałą kwotę 4 tysięcy złotych, musimy wpłacić podczas następnego etapu zamówienia. Oznacza to, że po wpłacie zaliczki druga strona umowy (w tym wypadku sklep z meblami), nie może zatrzymać realizacji zamówienia. Jeśli dojdzie do wzajemnego porozumienia i obie strony zdecydują się nie finalizować zamówienia, zaliczka zostaje zwrócona kupującemu.

Widzimy zatem, że w przypadku zaliczki nie ma podwójnego naliczania wartości, a sama zaliczka nie nosi miana zabezpieczenia, które z kolei obowiązuje w przypadku zadatku.

Co jest lepsze- zadatek czy zaliczka?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie. Wszystko to zależy od charakteru usługi i stopnia ryzyka nie sfinalizowania umowy. Zarówno jedna jak i druga opcja posiada kilka wartościowych elementów. Dużo częściej spotykamy się z zaliczkami, wybieranymi zwłaszcza w przypadku zamówień na zlecenie lub produktów o wysokiej wartości. Zadatek z kolei zabezpiecza umowę, co z punktu widzenia sprzedawcy jest bezpieczniejsze i pewniejsze. Z tego też względu to właśnie zadatek jest wyborem częściej zalecanym.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.