Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zajęcie komornicze – fakty i mity o prawach komornika

calm young businessman using smartphone in shabby room 3772614 scaled 1

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne (zwane zajęciem komorniczym) gdy otrzyma od dłużnika tzw. tytuł wykonawczy (lub inaczej – tytuł egzekucyjny). Tytuł ten wydaje sąd, nakazując w ten sposób wszczęcie ogólnie nazywanych działań komorniczych. Zadaniem egzekucji komorniczej jest jak najszybsze odzyskanie długu, z podkreśleniem pewnych norm i nałożonych ograniczeń. Wiele z nich obarczonych jest popularnymi mitami, które zebraliśmy w celu ich potwierdzenia… lub obalenia.

Możemy nie wpuścić komornika do naszego lokum.

Mit. Niestety naszym obowiązkiem jest otworzyć i przyjąć komornika, który wszczyna tzw. zajęcie komornicze. Jest to ważne szczególnie wtedy, jeśli chcemy uniknąć ponownej wizyty oraz nieprzyjemności prawnych. Co więcej, celowe zamykanie drzwi i unikanie wizyty, klasyfikowane jest jako utrudnianie pracy komornika, co daje prawo do wtargnięcia i pomocy ze strony policji i ślusarzy. Krótko mówiąc: unikanie i ukrywanie się przed komornikiem jest bardziej szkodliwe niż samo zajęcie, wynikające z tytułu wykonawczego.

Komornik może wejść do mieszkania podczas naszej nieobecności.

Fakt. W zapisanych prawach komorniczych jest przepis mówiący, że podczas nieobecności komornik może odwiedzić nasze mieszkanie. W czasie nieobecności obowiązek wpuszczenia spada na inne osoby przebywające w lokalu.
Pominięcie tego obowiązku oraz składanie nieprawdziwych informacji na temat np. majątku dłużnika może spotkać się z karą finansową. Co ważne – z powyższych obowiązków zwolnione są osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione.

Komornik ma prawo zabrać całą emeryturę.

Mit. No właśnie – ile komornik może zabrać z emerytury? Najprościej mówiąc na poczet zadłużenia komornik ma prawo do jednorazowego świadczenia, wynoszącego najwyżej 25%. Co ważne – pozostawić musi kwotę, nazywaną “kwotą wolną od zajęć”. Na 2020 rok kwota ta wynosi 825 zł na rękę.

Sytuacja nieco inaczej wygląda w przypadku zalegających alimentów. Tu potrącenia komornicze wynieść mogą nawet 60%, z pozostawieniem kwoty wolnej od zajęć w wysokości 500 zł netto.

Nie ma minimalnej kwoty, którą komornik musi zostawić dłużnikowi.

Mit. Działania komornika są ograniczone kwotą brutto, która w 2020 roku wynosi 2600 zł (co daje w przeliczeniu 1920,62 zł netto). Kwota ta dotyczy umowy o pracę i dłużników nie zwlekających z opłatami alimentacyjnymi. Dług zabierany jest według norm maksymalnych, które wynoszą:

  • 60% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku dłużników alimentacyjnych,
  • 50% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku pozostałych dłużników.

Zajęcie komornicze obowiązuje również w przypadku umów cywilno-prawnych.

Fakt. Problem umów cywilno-prawnych jest niezwykle złożony, bowiem zleceniobiorca nie ma ochrony i przywilejów, które posiada pracownik na etacie. Jeśli umowa ma charakter dorywczy, komornik może zająć nawet całą (czyli 100%) kwotę wynagrodzenia. Jeśli jednak jest to jedyne źródło dochodu, stanowiące za filar utrzymania siebie i swojej rodziny, komornik ma narzuconą kwotę wolną od potrąceń, która jest analogiczna jak w przypadku umowy o pracę.
Co ważne – w obowiązku dłużnika leży udowodnienie (najczęściej poprzez przygotowanie stosownego pisma), iż umowa cywilnoprawna jest głównym źródłem dochodu. Pomóc w tym mogą gotowe wzory, dostępne online lub dział kadr w naszym zakładzie pracy.

Komornik w ramach zajęcia komorniczego może zabrać przedmioty codziennego użytku.

Mit. Komornik posiada szeroką i bogatą listę przedmiotów wyłączonych z zajęcia komorniczego. Jego podstawowymi, trzema możliwościami jest:

  • zajęcie i sprzedaż ruchomości i nieruchomości
  • zajęcie wynagrodzenia, renty, dochodów z innych tytułów
  • zajęcie konta bankowego, wierzytelności i praw majątkowych.

Oznacza to, że z listy wyłączone są np. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika, przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej oraz urządzenia domowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. lodówka).

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.