Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Poradnik: kim jest wierzyciel i jak z nim negocjować?

despair 513529 1920

Długi to poważny problem nie tylko dla zadłużonego, ale także dla osoby, która ubiega się o zwrot swojej należności. Walka z nieterminowymi spłatami to nierzadko walka z wiatrakami, polegająca na utrudnionym kontakcie, a skrajnych wypadkach groźbach lub ucieczkach od zobowiązania. Z tym właśnie zadaniem zmagają się wierzyciele, którzy stają na drodze dłużnika, walcząc tym samym o terminowe spłacenia należności.

Jak rozmawiać z wierzycielem? Jak z nim negocjować? Czy możliwe jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego i w jaki sposób należy przygotować się do tej rozmowy?

Kim jest wierzyciel?

Najprościej mówiąc, jest to osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją umowa lub wcześniej podpisane i podjęte zobowiązanie. Jego głównym zadaniem jest doprowadzić do spłaty zobowiązania przez dłużnika – zarówno samej sumy, jak i ewentualnych odsetek za opóźnienia.

Zazwyczaj windykacja poprzedza dalsze postępowanie komornicze i w ostateczności – sądowe. Windykatorzy działają i chcą porozumieć się z dłużnikiem polubownie – np. poprzez telefony, monity, wezwania do próby ugodowej. Dopiero w dalszym kroku mogą odwiedzić dłużnika osobiście.

Windykator nie może nas nękać, nalegać siłą na spłatę długu, nie mamy obowiązku się z nim kontaktować, ani wpuszczać go na posesję. Cała relacja opierać się powinna na szacunku – i co ważne – na realnej chęci porozumienia. Dłużnika chroni w całym postępowaniu prawo karne, o którym nieco więcej wspominamy poniżej.

Zrozumienie, iż wierzyciel również chce porozumienia, to klucz do dalszych rozmów i negocjacji. Traktując go więc jak partnera, dużo łatwiej będzie ci podjąć z nim rozmowę, uświadamiając sobie, że najważniejszymi elementami w negocjacji jest:

 • terminowy i rzeczowy kontakt
 • chęć znalezienia złotego środku
 • zapoznanie się z argumentami i dokumentami przygotowanymi przez wierzyciela
 • poznanie swoich praw, ze świadomością ich ewentualnego łamania.

Ponadto, podejmując się negocjacji, warto odróżnić wierzycieli, uświadamiając sobie, że możemy mieć do czynienia z:

 • Wierzycielem hipotecznym – dochodzącym roszczeń dzięki hipotece.
 • Wierzycielem rzeczowym – dochodzącym praw do konkretnej rzeczy z majątku dłużnika.
 • Wierzycielem osobistym – domagającym się zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego dłużnika (np. może zająć część naszej renty lub pensji)
 • Wierzycielem alimentacyjnym – który objęty jest szczególną ochroną prawną, wynikającą z zapisów Kodeksu Cywilnego jak i Karnego.

Co warto podkreślić, wierzyciel to nie tylko osoba prywatna, co do której zostały określone zobowiązania (np. alimenty). Wierzycielem może być również bank, w którym zaciągnięto kredyt celowy (np. hipoteczny), firmy SKOK, gdzie podpisywałeś umowę pożyczkową, a także wszelkie firmy pozabankowe czy przedsiębiorcy, u którego zakupiony został produkt, za który nie zapłaciłeś.

Jak porozumieć się z wierzycielem?

Dochodzenie całkowitego umorzenia długu może być wyjątkowo trudne, zważywszy, że po drugiej stronie konfrontacji jest strona, nalegająca na spłatę zobowiązania. Umorzenie długu ma rację bytu tylko wtedy, jeśli uważasz, że wierzyciel domaga się środków, które nie przysługują drugiej stronie “konfliktu”. Wtedy taka sprawa zostaje złożona i rozstrzygnięta na drodze prawnej.

W innym wypadku dochodzi do impasu, w którym to jedna strona domaga się zapłaty – a my, będąc dłużnikiem – nie możemy tej zapłaty uiścić. W tym celu należy znaleźć złoty środek, umożliwiający ostatecznie spłatę zobowiązania. Unikanie konfrontacji i rozmów jest w tej sytuacji najgorszym rozwiązaniem, dlatego też ważne jest, aby wierzyciel podjął się negocjacji. Dobra wola i wyjście z propozycją jest często pierwszym krokiem do porozumienia i znalezienia rozwiązania w danej sytuacji. Przygotowując się więc do tej rozmowy zastanów się:

 • ile dokładnie pieniędzy jesteś w stanie w danym momencie wpłacić?
 • jak możesz rozłożyć swoją zaległość, w np. ratach?
 • w jaki inny sposób możesz spłacić należność?
  Pamiętaj – jeśli uda ci się zawrzeć porozumienie z wierzycielem, może on zawiesić lub wstrzymać procedury egzekucyjne.

Co może zrobić wierzyciel?

Porozumienie z wierzycielem jest ważne również dla ciebie – dłużnika, który w momencie podjęcia działań narażony jest na trzy, podstawowe skutki:

 • twoje nazwisko trafia na czarną listę dłużników, która znajduje się w BIG-ach. Obecność na tej niechlubnej liście powoduje poważne trudności w zaciągnięciu pożyczek, kredytów i zakupów na raty. Z usług BIGu korzystają bowiem banki czy firmy telekomunikacyjne. Efekt? Dalsze, ogromne problemy finansowe i zdecydowanie trudniejsze życie.
 • wierzyciel może sprzedać twój dług firmie windykacyjnej, która z kolei będzie notorycznie żądać spłaty zaległości, aby ostatecznie…
 • …zgłosić sprawę do sądu, gdzie zostanie odgórnie wydany nakaz zapłaty. Sprawa trafia po wyroku do komornika sądowego, który jako osoba szeroko uprawniona może zająć twoje wynagrodzenie, środki na koncie, samochód, a nawet mieszkanie.

Prawa dłużnika

Wspomnieliśmy już o świadomości swoich praw oraz sytuacji, w których to prawo jest łamane.
Poniżej przedstawiamy ci kilka rad i najważniejszych informacji, które pozwolą ci poznać możliwości oraz swoją ewentualną linię obrony.

 • nie panikuj – pod wpływem emocji i stresu możesz podjąć niewłaściwą decyzję. W takiej sytuacji poproś o czas, dokumentację oraz argumenty, świadczące o długu. Masz prawo otrzymać pełną dokumentację oraz uzasadnienie działania windykatora.
 • Jeśli uważasz, że kwota jest zbyt wysoka, bezzasadna, albo że działania windykatora łamią twoje prawa – możesz zgłosić reklamację do danej instytucji finansowej lub firmy windykacyjnej. Jeśli reklamacja będzie negatywna, nadal pozostaje ci prawo do ubiegania się o pomoc Rzecznika Finansowego.
 • Jeśli windykator straszy cię, grozi lub narusza twoje dobro – możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dalszym kroku możesz zgłosić sprawę do prokuratury.
 • W przypadku konfliktu z komornikiem, przysługuje ci prawo do wniesienia skargi do sądu rejonowego.
 • Wierzyciel może wystąpić o wyegzekwowanie długu z Twoich nieruchomości, ruchomości, kont bankowych i praw majątkowych. Wszelkie inne egzekucje są naruszeniem twoich praw.

Obowiązki wierzyciela wobec dłużnika

Mając na względzie powyższe prawa, które przysługują każdemu dłużnikowi, pamiętaj, że na wierzycielu leży obowiązek prawidłowego przeprowadzenia egzekucji. Oznacza to, że przygotowany musi zostać wniosek egzekucyjny, określający rolę i zakres pracy komornika. Wierzyciel musi więc wskazać we wniosku twój majątek, jasno określając skąd ma zostać wykonana egzekucja. Ponadto, wierzyciel musi zwrócić nienależnie wyegzekwowane środki – np. jeśli w wyniku egzekucji okaże się, że kwota jest zbyt wysoka.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie?

Najprostszym i najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest ugoda. Znalezienie kompromisu, który zadowoli obie strony jest celem samym w sobie obu stron. Dłużnik pozbędzie się długu i nie wejdzie na drogę sądową, a wierzyciel odzyska pieniądze. Dlatego też przygotowując się do rozmowy należy dokładnie przeanalizować za i przeciw, opierając się na szacunku i chęci porozumienia. Dlatego też w negocjacjach bądź szczery i jasno przedstaw swoją sytuację finansową, nakreślając możliwości. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ugody i kompromisu, które możesz zaoferować:

 • W przypadku kredytu czy pożyczki poproś o wydłużenie okresu spłaty – obniża to poziom rat.
 • Poproś o możliwość spłaty danej kwoty w ratach.
 • Zaproponuj umorzenie częściowe odsetek karnych.

Ponadto pamiętaj, aby negocjacje zaczynać od możliwie najniższej kwoty, aby stopniowo ją podwyższych i spotkać się w połowie ustaleń.

Co zrobić, aby nie spotkać się z wierzycielem?

Najważniejszym krokiem jest oczywiście terminowość – zgodnie z podpisaną przez siebie umową i zadeklarowanymi ratami. Krokiem drugim jest rozsądne podejmowanie zobowiązań finansowych, uwzględniając zarówno swoje możliwości, jak i pozostałe długi w firmach bankowych lub pozabankowych. Warto również, w przypadku niepodzielnych trudności finansowych zgłosić problem danej firmie, z prośbą o renegocjację warunków – np. poprzez konsolidację kredytów i pożyczek.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.