Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Na czym polega dziedziczenie długów i jak tego uniknąć?

bottle 2747759 1920

Śmierć członka rodziny to zawsze traumatyczne i trudne przeżycie. Odchodzący bliski pozostawia za sobą wiele wspomnień, emocji, niedokończonych spraw i rodzinnych zażyłości. Wśród tych trudnych emocji oraz mnogości organizacyjnych obowiązków nierzadko pojawia się też aspekt dziedziczenia.

Dziedziczenie bowiem to temat trudny i sporny. Niejednokrotnie to on jest głównym prowodyrem sprzeczek i kłótni rodzinnych. Dzieje się tak również w przypadku dziedziczenia długów.

Spadkobierca może odrzucić lub przyjąć obowiązek pokrycia długów denata. Jeśli nie złoży odpowiedniego oświadczenia w wyznaczonych terminie – automatycznie spadek spada na jego barki z całym tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W poniższym materiale poruszymy ten aspekt nieco szerzej, określając czym skutkuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dobrodziejstwo inwentarza – co to znaczy?

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza to najprościej mówiąc ograniczenie swojej odpowiedzialności za długi spadkowe, które przypadły nam po zmarłym krewnym. W skład szeroko rozumianego dobrodziejstwa rozumie się wszystkie czynne składniki spadku, które docelowo służą spłacie naliczonych długów.

Co ciekawe, w 2015 roku nieco zmieniły się przepisy dotyczące dziedziczenia długów spadkowych, poprawiając nijako sytuację spadkobierców, którzy nie złożyli należnych dokumentów odrzucających spadek. Tak jak wspomnieliśmy powyżej – obecnie wszyscy automatycznie dziedziczą należność z dobrodziejstwem, nawet jeśli nie przedłożyli odpowiednich dokumentów na czas.

Co to oznacza?

No właśnie, ale co właściwie oznacza w praktyce spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Spadkobierca nadal odpowiada za odziedziczone długi, ale tylko w granicach otrzymanego w spadku majątku. Jeśli więc odziedziczył kawalerkę wartą 150 tysięcy złotych, a także zobowiązania finansowe o wysokości 300 tysięcy złotych, wierzyciel może zażądać od niego spłaty wynoszącej maksymalnie 150 tysięcy (a więc wartości mieszkania). Zgodnie z tym podejściem w skład spadku nie wchodzą aktywa ani kredyty.

Warto nadmienić, że jeśli spadkobierca nie pokryje tych długów wierzyciel ma prawo rozpocząć windykację komorniczą, na skutek której będzie mógł zająć np. konto bankowe. Nadal jednak kwota ta nie może przewyższać wartości otrzymanego spadku (np. wspomnianych 150 tysięcy).

Niestety jednak dobrodziejstwo inwentarza nie rozwiązuje problemów wynikających z odziedziczonego długu. Zasada ograniczenia odpowiedzialności nie ma bowiem zastosowania w każdym przypadku. Jednym z wyjątków jest wierzytelność zabezpieczona materialnie. Wszelkie te przepisy i wyjątki znajdziemy min. w przepisach o księgach wieczystych i hipotece, gdzie dokładniej opisywana jest sytuacja odziedziczenia np. nieruchomości obciążonej hipoteką.

Spis inwentarza

Spis inwentarza to inaczej dokument urzędowy, sporządzony przez komornika, na podstawie orzeczenia sądowego o spisie. Sąd w ten sposób zarządzania ogłoszenie o sporządzenie spisu inwentarza, umieszczając min. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu.

W spisie znajdują się przedmioty należące do spadku, w tym przedmioty zapisów windykacyjnych i długi spadkowe z dokładnym wskazaniem wysokości. Wartość przedmiotów należących do spadku oraz wartość długów spadkowych komornik ustala według stanu i cen obecnych w momencie otwarcia spadku. Aby przygotować taki spis potrzebne będą takie informacje, jak m.in.:

  • imię i nazwisko spadkobiercy numer PESEL, adres zamieszkania osoby który składa wykaz inwentarza,
  • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania spadkodawcy
  • dane, które dotyczą przedmiotów wchodzących do masy spadkowej
  • dane, które dotyczą przedmiotów wchodzących do długów

Pamiętaj jednak, że nadal pozostaje ci prawo do odrzucenia spadku, a tym samym – rezygnowania z długów odziedziczonych po np. zmarłym małżonku.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.