Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jak złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty?

clause 3213670 1920

Grzywna to rodzaj kary kryminalnej o charakterze majątkowym. Orzekana jest najczęściej za przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub tzw. wykroczenia skarbowe. Obecnie w Polsce grzywna przybiera dwie formy: kwotową i dzienną, o której więcej słów poniżej.

Grzywna jest rodzajem kary za przestępstwo, spłata jej jest elementem koniecznym i niemożliwym do zrzeczenia. Nie mniej jednak zdarza się, iż kwota spłaty jest tak duża, że osoba otrzymująca taki wyrok sądu poszukuje sposobu na rozłożenie jej na raty. Czy polskie prawo dopuszcza taką możliwość? Jak przygotować odpowiedni wniosek, aby został on rozpatrzony na naszą korzyść? Co dokładnie zawierać musi wniosek o rozłożenie grzywny na raty?

Zanim przejdziemy do wypisywania wniosku, słów parę o dwóch rodzajach grzywny.

 • Grzywna dzienna – grzywna rozliczana w stawkach dziennych, które z kolei ustalane są na podstawie możliwości zarobkowych skazanego.
 • Grzywna kwotowa – grzywna obejmująca konkretną kwotę do spłaty. To ona najczęściej stanowi problem w spłacie i to ona podlega rozłożeniu na raty.

Jak napisać wniosek?

Grzywna, jak już wspomnieliśmy, jest elementem koniecznym do spłaty, obowiązującym bezwarunkowo osobę skazaną. W szczególnych przypadkach, np. wtedy gdy wartość grzywny jest wysoka, możliwe jest rozłożenie spłaty na raty, obejmujące maksymalnie 3 lata. Aby jednak otrzymać tą możliwość, konieczne jest złożenie poprawnego wniosku, który przybliży nas do pozytywnej decyzji.

W tym celu skorzystać możemy z gotowych wzorów albo stworzyć możemy dokument od podstaw. Ważne jednak, by znalazło się w nim kilka, najważniejszych elementów:

 • Miejscowość i data złożonego wniosku
 • Dane wnioskodawcy – w tym wypadku nasze. Wśród nich znaleźć się musi nasze imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, PESEL
 •  Dokładny adres, wydział i nazwę sądu, do którego wysyłamy wniosek
 • sygnatura z akt, która nałożyła na nas opisywaną grzywnę
 • tytuł, który brzmieć może np. “Wniosek o rozłożenie grzywny na raty”
 • krótki wstęp, sygnalizujący charakter złożonego dokumentu – w tej kwestii skorzystać można z gotowych wzorów, które umożliwiają uzupełnienie zdania w nasze dane i informacje związane z naszą sprawą
 • uzasadnienie – czyli punkt kluczowy, w którym należy dokładnie przedstawić powód składanego wniosku. W tym elemencie istotne są konkretne dane i informacje, potwierdzające naszą sytuację rodzinną. Jeśli wniosek podyktowany jest trudną sytuacją finansową, warto wspomnieć o przyczynach tej trudnej sytuacji oraz o ewentualnych próbach zmiany. Co istotne, nie należy poddawać się emocjom i pisać długie, emocjonalne historie. W tym elemencie istotniejsze są rzetelne argumenty. W tym elemencie warto także podkreślić, iż natychmiastowa spłata pociągnęłaby za sobą bardzo negatywne skutki dla skazanego i dla jego rodziny.
 • Załączniki, które potwierdzają opisaną sytuację np. utratę pracy; podjęcie kosztownego leczenia; orzeczenie lekarza
 • Podpis wnioskodawcy

Uwaga! Jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku, a następnie nasza sytuacja finansowa się poprawi lub rata nie zostanie spłacona przez nas terminowo, sąd może odwołać swoją decyzję, nakazując tym samym natychmiastową spłatę całego zobowiązania. Od tej decyzji można się odwołać tylko wtedy, gdy opóźnienie w spłacie wynikało z przyczyn od nas niezależnych (co wiąże się z kolejnym wnioskiem).

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.