Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Co to jest EPU? Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

savings 2789153 1920

Odzyskiwanie należności często wiąże się z dużymi kosztami (rzędu 5% wartości sporu) finansowymi, ogromnymi pokładami cierpliwości i odpornością na stres. Często proces trwa miesiącami, a ostateczny rezultat nas nie zadowala. To głównie w tym celu, mając na myśli te sytuacje, powstał system EPU, którego głównym założeniem jest pomoc w postępowaniu upominawczym. Czym dokładnie charakteryzuje się ten system? Jak z niego skorzystać i jakie zalety za sobą niesie powiemy poniżej. Sprawdź!

Co to jest EPU?

EPU, po rozwinięciu to tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Do polskiego systemu zostało wprowadzone 1 stycznia 2010 roku. Od tego też czasu stanowi solidny, główny filar mający na celu podstawowe postępowanie w zakresie odzyskiwania należności. O ile pierwsze głosy spotkały się z dużym sprzeciwem, o tyle ostatecznie – system wprowadził wiele znaczących zalet i zmian.

Z EPU skorzystać można w zakresie roszczeń opartych o nieskomplikowany stan faktyczny np. regulacja w sprawie niezapłaconej faktury VAT. Gdy sprawy są bardziej skomplikowane – najprawdopodobniej sprawa zostanie oddana do rozpoznania do sądu, a tym samym do naturalnego trybu rozpatrzenia.

Dlaczego warto skorzystać z EPU?

Sam system zaproponował wiele znaczących zmian, których główną zaletą jest usprawnienie całego procesu postępowania, które ma na celu upomnieć jedną ze stron. To oczywiście duże uproszczenie, a bezpośrednich zalet jest dużo więcej. Wśród nich wyróżnia się min.

  • całość zgłoszenia i cała komunikacja między dwoma strona (tj. między sądem, a stroną) odbywa się za pośrednictwem elektroniki – oznacza to iż nie trzeba składać pozwu za pomocą poczty polskiej lub dodatkowych załączników
  • łączne koszta postępowania są dużo niższe – w przypadku EPU mowa o 1,25% wartości sporu
  • nie ma konieczności składania wniosku o uzyskanie klauzuli wykonalności (składana jest automatycznie)
  • sam proces jest dużo szybszy
  • umożliwiono tworzenie e-pozwu, za pośrednictwem systemu

Jakich spraw możemy dochodzić w EPU?

Idąc za kodeksem cywilnym, z EPU skorzystać mogą wszystkie strony, których celem jest dochodzenie roszczenia, które nie są starsze niż 3 lata od dnia wniesienia pozwu. Ten zapis normuje podstawową kwestię, ograniczając tym samym powszechną praktykę wnoszenia pozwów o zasądzenie roszczeń, które stały się wymagalne w odległej przeszłości i w trakcie wnoszenia pozwu, stały się już przedawnionymi.

Wymogi formalne

Podstawową, zasadną kwestią jest uzasadnienie słuszności składanego wniosku. Co ważne – uzasadnienie też nie musi zostać dołączone do pozwu. Praktyka mówi, iż wystarczy podać i opisać faktury, ewentualne rachunki, wysłane wezwania do zapłaty oraz inne dokumenty, które zostały skierowane do pozwanego. To za pomocą e-sąd oceni czy są podstawą do wydania nakazu zapłaty. Pamiętaj zatem, aby oprócz przytoczenia dowodów w sposób ogólny, opisać sprawę w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób – poczynając od nazwy/numeru umowy, po najważniejsze jej punkty i treści, które pomogą w procesie weryfikacyjnym. Ponadto, podaj takie dane jak:

  • data zawarcia umowy, z której tytułu dochodzi do roszczeń
  • termin płatności ostatecznej
  • formę i rodzaj umowy
  • nazwę umowy – w tym jej najważniejsze elementy

Co najważniejsze – w przypadku podania dowodów, możesz zostać wezwany do ich okazania, dlatego nie przekłamuj rzeczywistości i nie twórz nieprawdziwych dokumentów.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.