Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Wniosek o zniesienie współwłasności – najważniejsze informacje

mayor 917149 1920

Współwłasność na rzecz występuje w sytuacji, gdy jeden z podmiotów jest właścicielem tejże rzeczy. Jak łatwo się domyśleć – istnieje możliwość zniesienia tej współwłasności, uruchamiając tryb umowny lub sądowy. Ilość i rodzaj formalności jest zależny od tego o jakiej współwłasności mowa i co ważne – czy dojdzie do porozumienia w przedmiocie zniesienia. O tym jak poprawnie przeprowadzić zniesienie współwłasności i jak powinno wyglądać pismo opowiadamy więcej poniżej.

Umowne zniesienie współwłasności

Wyobraź sobie sytuację, w której nie dochodzi do konfliktu pomiędzy współwłaścicielami. W takiej sytuacji możliwe jest zniesienie na drodze umowy, bez obecności sądów. Taka forma jest zdecydowanie szybszą, łatwiejszą procesowo i formalnie.

Na drodze umowy dochodzi do zniesienia na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że nie ma dodatkowych obowiązków, które wpływają na ważność takiej umowy.

Uwaga! Istnieje wyjątek, obejmujący zniesienie współwłasności nieruchomości. To w tym dokumencie konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W tym celu należy zebrać poniższe informacje:

 • przedstawić dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości,
 • umieścić aktualny odpis księgi wieczystej,
 • dostarczyć wypis z rejestru gruntów,
 • dostarczyć wyrys z mapy ewidencyjnej

Koszty zniesienia współwłasności

Koszty uzależnione są od ustaleń, które podejmuje się z notariuszem. Pamiętaj, że tzw. taksa nie może przekraczać stawek, które są uwarunkowane przez prawo. Mając to na uwadze i wiedząc, że stawki zależą od wartości dzielonej rzeczy:

 • wartość do 3000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki większej niż 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki większej niż 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki większej niż 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki większej niż 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki większej niż 1 000 000 zł,
  Są to jak widać ceny mocno szacunkowe.

Zniesienie współwłasności wzór

Poprawnie przygotowany wniosek musi zawierać oznaczenie dwóch stron – wnioskodawcy i uczestników, których dotyczy proces. Ponadto we wniosku musi zostać podana wartość sprawy, której to dotyczy. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych punktów, które muszą znaleźć się w twoim dokumencie:

 • nie musisz określać sposobu zniesienia współwłasności (wnioskodawca może wskazać preferowany sposób)
 • wniosek może zawierać prośbę o fizyczny podział danej rzeczy lub nakazać przyznanie tej rzeczy jednej ze stron (z obowiązkiem spłaty)
 • wnioskodawca może zgłaszać swoje propozycje
 • w przypadku nieruchomości wniosek musi posiadać aktualny wypis z księgi wieczystej
 • przygotuj również wypisy z ewidencji gruntów i budynków

Nastaw się, że po złożeniu wniosku sąd będzie próbował skłonić uczestników do dobrowolnego i zgodnego podziału. W przypadku braku porozumienia sąd nakłada odgórny podział rzeczy – w skrajnych wypadkach zarządzając również sprzedaż danej rzeczy.

Podatek, a współwłasność

Czynność związana ze zniesieniem współwłasności może być opodatkowana. W przypadku zawarcia umowy konieczne jest uiszczenie podatku w wysokości 2 % (podatek od czynności cywilnoprawnych). Co ważne, zobowiązanie dotyczy również współwłaścicieli.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.