Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Wniosek 300+ na wyprawkę szkolną – komu przysługuje i kiedy wysłać?

brothers 457237 1920

Wśród pomocy socjalnej i nowych pomysłów na dofinansowanie pojawił się program Dobry Start. Zakłada on jednorazowe, coroczne wsparcie dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny, a których sytuacja finansowa uniemożliwia zakup najpotrzebniejszych przyborów szkolnych lub papierniczych.

Mając na uwadze tą nową formę pomocy spróbujmy odpowiedzieć na najpopularniejsze pytania, związane z wnioskiem i warunkami przystąpienia do owego programu.

Czy każdy może skorzystać z programu Dobry Start?

Pomimo wstępu, w którym zapomnieliśmy iż program pomaga rodzinom z trudniejszą sytuacją finansową, sam program nie wyznacza granic związanych z dochodem rodziny. Oznacza to, że 300+ wniosek elektroniczny wypełnić może każdy, bez względu na pensje i wydatki miesięczne. Co istotne, jak sama nazwa wskazuje, program pomaga dzieciom, a więc wszystkim zainteresowanym, którzy nie przekroczyli 20 roku życia (lub 24 w przypadku ucznia niepełnosprawnego).

Podsumowując – z programu skorzystać mogą:

 • rodzice
 • opiekunowie
 • rodziny zastępcze,
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osoby uczące się.

Od kiedy mogę składać wniosek?

Wniosek o przystąpienie do programu można składać od 1 lipca, dzięki formularzom online, które dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl) lub poprzez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia dostępna jest również droga tradycyjna (tj. papierowa), a o tym jak dokładnie wypełnić wniosek opowiadamy więcej poniżej.

Jeśli nie uda ci się załatwić formalności podczas wakacji, możesz tego dokonać najpóźniej do 30 listopada danego roku szkolnego. Później prawo do świadczenia wygasa. Proces zgłaszania przypomina ten znany z programu 500+.

Kiedy otrzymam 300 plus?

300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego wypłacane jest do końca września, jeśli wniosek złożony zostanie w terminie wakacyjnym. Po poprawnym wypełnieniu formularza lub po napisaniu wniosku pieniądze otrzymasz w postaci:

 • przelewu na konto,
 • przekazu pocztowego,
 • gotówki w kasie urzędu

Wniosek 300+ online – jak go złożyć?

Świadczenie wypłacone będzie na skutek poprawnie złożonego wniosku. Dokument ten złożyć może: rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzina zastępcza (w tym osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), dyrektorzy placówki wychowawczo – opiekuńczej, a także osoby uczące się, które ukończyły pełnoletnią i nie pozostają na utrzymaniu rodziców, na skutek np. ich śmierci czy wyroku sądowego. Wniosek składa rodzic, a pieniądze otrzymuje ten opiekun, który realnie opiekuje się dzieckiem. Jeśli potomek jest naprzemiennie pod opieką obojga rodziców – każdy z opiekunów otrzymuje połowę (tj. po 150zł).

Uiszczając prośbę o przypisanie 300+ uwzględnić w dokumencie musisz:

 • nazwę i adres organu, do którego składasz wniosek
 • swoje dane kontaktowe – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, obywatelstwo, stan cywilny
 • informacje o szkole dziecka (wraz z adresem), a w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy również
 • podpisać oświadczenie o legitymacji osoby niepełnosprawnej

Kto nie otrzyma 300+?

Skoro już wiemy komu przysługuje wniosek, pozostaje druga strona medalu – grupa, która automatycznie jest wyodrębniona z tej grupy. W tym aspekcie wymienia się:

 • członków zerówki, przedszkola lub żłobka
 • dzieci, które rozpoczęły naukę na uczelniach wyższych (a więc studentów)
 • dzieci, które przebywają w domu pomocy społecznej, poprawczaku, schronisku dla nieletnich lub zakładzie karnym

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.