Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Wezwanie do zapłaty – kiedy możesz go otrzymać i jak wygląda?

coins 1726618 1280

Oczekiwanie na należne pieniądze wiąże się z frustracją, niepokojem i koniecznością wystawienia należnych pism ponaglających. Czy ta zwłoka ma szansę pozytywnego rozstrzygnięcia, a ty masz szansę otrzymać należną kwotę? Czy jest wystawienie wiąże się z wezwaniem do sądu i jak właściwie przygotować taki dokument? Chociaż liczymy, że nigdy ten problem nie dotknie cię osobiście, przygotowaliśmy poradnik krok po kroku, który pozwoli ci rozwiązać ów problem.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Jest to swoisty rodzaj wezwania, które wystawiane jest przez nas do kontrahenta, zwlekającego z należną nam zapłatą. Bardzo często jest to pierwszy krok, dzięki któremu mamy realną szansę otrzymania należnego nam wynagrodzenia. Jego wystawienie jest na tyle silne, że bardzo często stanowi punkt zwrotny konfliktu i pozwala bez sądowo uzyskać należną kwotę (stąd często nazwa przedsądowe wezwanie do zapłaty). Jest to metoda darmowa, która nic nas nie kosztuje, a często jest krokiem milowym, rozwiązującym problem. Obecnie wezwanie do zapłaty związane jest z negatywnym odczuciem i świadczy o ostatnim działaniu przedsądowym. W gruncie rzeczy jego wydźwięk jest wręcz dżentelmeński, wskazujący na to, iż zanim pójdzie się na drogę sądową, nadal czeka się na łagodne rozwiązanie narastającego sporu.

Wezwanie do zapłaty wzór

No, ale… jak właściwie napisać takie wezwanie, aby spełniało ono swoje zadanie i było realne i skuteczne? zacznijmy od podstaw, a więc od najważniejszych elementów, które muszą znaleźć się w takim dokumencie:

  • dane wierzyciela – czyli dane osoby składającej wezwanie
  • dane dłużnika – a więc adresat
  • kwota, o której mowa w wezwaniu
  • informacja prawna dotycząca obowiązku zapłaty
  • termin realizowania zobowiązania
  • konsekwencji – a więc dalszych, ewentualnych działań, które będą mieć miejsce w przypadku braku należności. Jest to element bardzo dyplomatyczny i ważny w kontekście całego wezwania. To tu najczęściej wspominamy o postępowaniu sądowym, które zostanie wykonane na koszt osoby przegrywającej.

Warto nadmienić, iż w przypadku stosunku prawnego, pomóc nam może osoba znająca dany problem i terminologię, ale także możemy ten element wymienić samodzielnie. Mowa tu o okolicznościach, które jasno wskazują o konieczności dokonania zapłaty. Dotyczy to zarówno umowy o dzieło czy umowę zlecenie.

Wezwanie do zapłaty – darmowy wzór do pobrania doc/pdf

Word 2007 1

pdf logo 300x300 1

Aby powyższe informacje przełożyć w czyn, prezentujemy przykładowy list z wezwaniem do zapłaty:

Przykład: Niniejszym wzywam Państwa (tu dane osobowe) do zapłaty kwoty X zł tytułem nieuregulowanej płatności wynikającej z umowy (tu informacje o umowie, można również podać dokładny paragraf lub punkt, w którym wspomniano o terminie i warunkach zapłaty) z dn. X.X.X r. Podpis.

Jest to oczywiście tylko przykład, który można wykorzystać do własnych celów. Jeśli jest to kolejna sytuacja, która niesie za sobą opóźnienia, można nadmienić ten element w składanym wezwaniu. W przypadku występowania faktury za daną usługę, można pominąć element mówiący o umowie, podając jedynie numer dokumentu, wystawionego na daną kwotę.

Bardzo często rekomenduje się także zawarcie wniosku lub prośby o uregulowanie płatności w określonym dniu, lub za określony czas. Najpopularniejszy jest termin 7 lub 14-dniowy, od daty otrzymania wezwania. Tu ważna uwaga – czas liczony nie jest od czasu wysłania (np. pocztą polską), ale od czasu otrzymania wniosku przez osobę dłużną.

Ile razy wysłać wezwanie do zapłaty?

Wyjścia w tym elemencie są dwa. Pierwsze – jednokrotne wysłanie zawiadomienia, a następnie podjęcie kroków prawnych i sądowych, zmierzających do procesu i weryfikowania konfliktu przez osoby trzecie. Drugie- wysłania wezwania do skutku. Obecnie nie ma żadnych ograniczeń czy wytycznych, dotyczących wysyłania wezwań dłużnikowi. Tu jednak ważniejsze jest zdecydowane działanie, oparte na faktach. Jeśli dłużnik nie zapłacił faktury po 3 wezwaniach, nie możemy liczyć i przypuszczać, iż należność ta spłynie na nasze konto. Ze swojej strony możemy zasugerować, iż wysłanie wezwania drogą listową jest wyjątkowo bezpieczne i pewne, jeśli użyjemy opcji potwierdzenie odbioru. Jest to niezwykle istotny dokument, który z pewnością przyda się na ewentualnej drodze sądowej.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.