Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Teraz łatwiej wybudujesz dom! Poznaj zasady domu bez pozwolenia!

pexels scott webb 1029599 scaled 1

Dotychczas polskie prawo zakładało możliwość budowania domu bez pozwolenia. Zasady i normy te były skrajnie restrykcyjne i dotyczyły głównie niewielkich domków rekreacyjnych lub altanek. Wchodzący program Nowy Polski Ład ma wprowadzić kluczowe zmiany w tym zakresie, ułatwiając budowę domu wszystkim zainteresowanym. Według nowych przepisów zabudowa do 70m2 może powstać bez pozwolenia, a normy i warunki, w teorii, mają być dużo łatwiejsze do wdrożenia.

Jak dokładnie wygląda i co nowego wnosi owa zmiana? Jakie warunki musi spełnić dom bez pozwolenia 70m2?

Budynki bez pozwolenia – czyli jakie?

Obecnie polskie Prawo Budowlane odnosiło się do nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Według niej, wiele obiektów nie wymaga pozwolenia na budowę, opierając się wyłącznie na akcie zgłoszenia budowy. Wspomniane obiekty to np.:

 • budynki wolnostojące (mieszkalne jednorodzinne), których obszar mieści się w całości na działce/działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • wolnostojące budynki parterowe o charakterze gospodarczym – np. altany, garaże, przydomowe ganki i ogrody zimowe o powierzchni nie większej niż 35m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 działki.
 • budynki wolnostojące, parterowe, służące rekreacji indywidualnej – ponownie mowa o budynkach nie przekraczających zabudowy do 35m2, a ich łączna liczba nie może przekraczać jednego, na każde 500m2 powierzchni.
 • wiaty do 50m2, które stawia się na działkach, do których przynależy budynek mieszkalny lub budownictwo mieszkaniowe,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności maksymalnej 7.5m3 na dobę,
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości o pojemności max 10m3,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50m2.

Co ważne – przepis ten dotyczy domów, które wykonane są z drewna lub w przypadku domów murowanych, modułowych, szkieletowych, kanadyjskich, a także domów z bali.

Nowe przepisy na dom 70 m bez pozwolenia

Premier Morawiecki na początku września 2021 roku ogłosił, że do Sejmu został przekazany projekt sankcyjny dotyczący budowy domu, który docelowo ma mieć mniej niż 70m2. Według głównych założeń – procedura ma wnieść sporo usprawnienia i ułatwienia. Zgodnie z zapowiedziami – zgłoszenie, bez dziennika i bez kierownika budowy, zostaje rozpatrzone w ciągu 21 dni. Po poprawnym rozpatrzeniu osoba zainteresowana uzyskuje niezbędne warunki zabudowy.

Oto najważniejsze, nowe założenia, które wnosi ze sobą ustawa:

 1. Budowa małych domów musi być zgodna ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie ma takiego planu niezbędna będzie decyzja o warunkach zabudowy.
 2. Ustawa nie zwalnia z obowiązku projektowania i realizowania budynków zgodnie z przepisami nałożonymi przez Ministra Infrastruktury,
 3. Uzyskanie decyzji musi zostać poprzedzone analizą urbanistyczną.
 4. Ulegnia również zmiana w obrębie trybu karania za przewlekłość przy wydawaniu decyzji celu publicznego.
 5. Zostaną wdrożone nowe terminy wydawania decyzji o warunkach zabudowy (i co ciekawe – planowane jest wprowadzenie kar za przekroczenie terminu przez odpowiednie organy)

Docelowo więc ustawa wnosi, że od teraz zabudowa domu poniżej 70m2 pozbawiona jest: decyzji i pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy, a także prowadzenia dziennika budowy.

Jaki dom bez pozwolenia?

Utarło się, iż wprowadzone, nowe zmiany pozwalają na zabudowę każdego domu jednorodzinnego bez pozwolenia. Podejście to jest nieco mylące, bowiem ustawa zakłada ewentualne odstępstwa.

Po zgłoszeniu – możliwe jest wybudowanie domu jednorodzinnego wyłącznie wtedy, gdy jego obszar mieści się całkowicie na działce, na której został zaprojektowany. Oznacza to bowiem, że dom bez pozwolenia 70m2 projekty musi spełnić szereg norm i przepisów, dotyczących np. emisji wytwarzanych zanieczyszczeń. Wszystkie te elementy pozostają w kwestii oceny urzędników, co bywa stresujące i długotrwałe. Dlatego też ostatecznie wiele osób pozostaje wiernym pozwoleniu na budowę.

Warto w tym miejscu nadmienić, że nieco mniej kwestii formalnych mają domki rekreacyjne, osiągające maksymalnie 35m2. Ich jedynymi wymogami jest: zachowanie budowy parterowej, z jednoczesnym sezonowym użytkowaniem.

Dom do 70m2 bez pozwolenia od kiedy?

Ustawa powstała 17 września 202, a następnie została opublikowana 2 listopada 2021 (Dz.U. 2021 poz. 1986). Oznacza, że zacznie obowiązywać od 2 stycznia 2022. Dokładne dane i informacje o nowych przepisach znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które nie tak dawno opublikowało obszerny materiał, rozwijający najczęściej powtarzane, sporne kwestie i wątpliwości.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.