Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Co to jest i ile wynosi taksa notarialna?

stamp 1415724 1920 scaled 1

Zadaniem notariusza jest pełnić profesjonalny i rzetelny nadzór nad stworzoną i podpisywaną umową. W jego roli jest dbać o poprawność prawną sporządzonych dokumentów, uwzględniając przy tym porządek prawny, formę zawierania i wolę stron. Jego praca – choć konieczna – bywa niezwykle kosztowna. Wynagrodzenie (a właściwie opłaty notarialne) nazywane są tzw. taksą notarialną.

Od czego zależą koszty notarialne? W jaki sposób są naliczane i czy taksa notarialna podlega negocjacjom?

Co to jest taksa notarialna?

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia wspomnianej już terminologii taksy. W tym ujęciu taksa notarialna jest formą wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie wszelkiej czynności notarialnej. Jej wartość najczęściej podlega negocjacjom i ustalana jest bezpośrednio z wybranym notariuszem. Co ważne – notariusz nie może pobrać więcej, niż maksymalna wysokość taksy zapisanej w określonych przepisach.

Warto podkreślić, iż cena to wypadkowa kilku elementów – czasochłonności przygotowania dokumentów, poziomu skomplikowania i rodzaju sprawy. O maksymalnej wysokości taksy przeczytasz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2004 roku.

Tak więc taksę zapłacisz m.in. w przypadku:

 • podpisywania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste
 • umowy sprzedaży nieruchomości rolnej
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej
 • umowy zbycia własnościowego
 • ustanowienia hipoteki
 • przebiegu licytacji
 • umowy deweloperskiej.

Opłata notarialna a VAT

Do taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT, wynoszący 23%. Ustalając i przeglądając oferty kancelarii warto zatem doprecyzować czy ponoszone koszta obciążone są już wspomnianym VATem. Dlatego też umiezczony na stronie notariusz cennik bardzo często rozgraniczony jest na kwotę netto i brutto.

Co więcej, podatek VAT naliczany jest wyłącznie do opisywanej taksy – z pominięciem opłat sądowych i podatków pobieranych przez notariusza.

Czy koszty zakupu mieszkania można negocjować?

A właściwie – czy można negocjować koszty związane z usługą notariusza? Tak!

Kwoty podawane w ustawie Ministra są kwotami maksymalnymi, których prawnie nie można przekroczyć. Nie oznacza to jednak, że kancelarie sztywno trzymają się górnej granicy, nie oferując upustów. Warto zawsze przenegocjować daną kwotę, zwłaszcza że w niektórych przypadkach rozporządzenie przewiduje obliczenie wynagrodzenia w wysoki ¼ lub nawet 1/10 taksy.

W przypadku ¼ wartości taksy notarialnej wymienia się m.in ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego, a w przypadku 1/10 taksy – np. tworzenie oświadczenia o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stała wartość taksy

Bywają jednak konkretne przypadki, które obarczone są odgórnie ustalonym cennikiem. Takk o to m.in:

 1. za umową majątkową małżeńską przyjdzie ci zapłacić 400 zł,
 2. za testament 50 zł,
 3. za odwołanie testamentu 30 zł,
 4. za testament z zapisem windykacyjnym 200 zł

W wyliczaniu kwot i opłat związanych z pracą notariusza pomóc ci może kalkulator opłat notarialnych. To na jego podstawie wyliczysz maksymalną stawkę taksy notarialnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237). Aby skorzystać z kalkulatorów niezbędne jest uzupełnienie formularzu o takie dane jak: wartość transakcji, wysokość stawki (podstawowa, ½, ¼ czy 1/10), a także istnienie ewentualnej czynności dokonywana pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (do tej grupy zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.)

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.