Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2020 roku – co warto wiedzieć?

numbers money calculating calculation 3305 scaled 1

Czy wiesz, że obok klasycznych, ogólnych zasad opodatkowania (którą definiuje skala podatkowa), podatnicy mogą skorzystać z tzw. ryczałtu? Charakteryzuje go forma rozliczenia, pozwalająca płacić podatek od przychodu.

Na czym polega ryczałt podatkowy? Ile wynosi i czy każdy z nas może z niego skorzystać? Zebraliśmy najważniejsze informacje, odpowiadając tym samym na najczęściej pojawiające się pytania.

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Wyjaśnijmy na wstępie czym jest tajemniczo brzmiący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Najogólniej mówiąc jest to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, którą – jak sama nazwa wskazuje – stosować mogą osoby fizyczne, ale także przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych.

Co to są stawki ryczałtu?

Grupy podatników zobowiązane są do stosowania odpowiedniej stawki ryczałtu, która odpowiada wykonywanym usługom w ramach swojej działalności. Skorzystać z tej opcji mogą:

 • podatnicy którzy rozpoczynają prowadzenie działalności
 • podatnicy których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 250 tysięcy euro (zgodnie z kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski)
 • przedsiębiorca który rozpoczął wykonywanie swojej działalności w danym roku podatkowym, jeśli nie korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej (ryczałt obowiązuje wtedy bez względu na wysokość przychodów do końca roku, co oznacza że może przekroczyć wspomniane 250 tysięcy euro)

Warto w tym miejscu podkreślić, iż istnieje dość szeroka grupa uprawnionych podatników, która ostatecznie wykluczona jest z ryczałtu. Wśród nich wyróżnia się m.in.

 • apteki
 • lombardy i wszelkie działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności oparte o wolne zawody (z wyjątkiem zawodu lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • działalności w zakresie handlu częściami do pojazdów mechanicznych,

Jak poprawnie wybrać ryczałt stawki do swojego przedsiębiorstwa?

Pomóc nam w tym może art. 12 ust. 1 ustawy, która określa, iż ryczałt podatkowy uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Tak oto:

 • podatek ryczałtowy 20% przyznawany jest w przypadku przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście (czyli tzw. wolne zawody), ze wskazaniem np. lekarzy, weterynarzy, tłumaczy
 • podatek ryczałtowy 17% za świadczenie usług takich jak np. usługi fotograficzne, parkingowe, zakwaterowania, pośrednictwa w sprzedaży wynajmu samochodów, agencje pracy tymczasowej czy organizatorzy targów i wystaw;
 • 12,5% przychodów – w przypadku świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł;
 • 10% przychodów ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości (należących do majątku firmy);
 • 8,5% przychodów w przypadku np. ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
 • 5,5% przychodów – np. z tytułu wykonywania robót budowlanych;
 • 3% przychodów – z np. prowadzenia działalności gastronomicznej;
 • 2% w przypadku nieprzemysłowej sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Przychody i koszty ryczałtu

W przypadku ryczałtów podstawę stanowi przychód, który pomniejszyć można o koszty uzyskania. W ten sposób od łącznej sumy odjąć możesz np. zapłacone składki za ubezpieczenie społeczne, darowizny przeznaczona na cele charytatywne, wydatki związane z rehabilitacją i ulga rehabilitaycjną, wydatkami za usługi internetowe lub wpłaty na konto zabezpieczenia emerytalnego w danym, rozliczanym roku podatkowym.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.