Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Polecenie przelewu i polecenie zapłaty. Czym się różnią?

pexels photo 1927509

Nomenklatura, specyficzna dla danej branży, często powoduje niejasności, błędy i wzbudza uzasadniony niepokój. Kiedy bowiem nie rozumiemy danych terminów tracimy zaufanie i mamy poczucie, że ktoś chce nas oszukać. Jest to tym trudniejsze, gdy spotykamy się z branżą finansową lub kredytową. Pomyłki, które zdarzają się w kontekście terminów: polecenia zapłaty i polecenia przelewu zdarzają się wyjątkowo często. Z pozoru oznaczają to samo – w praktyce, mówią o czymś innym. Sprawdźmy zatem jakie są zasadnicze różnice i czym się wyróżnia każdy z owych terminów.

Zarówno polecenie przelewu jak i polecenie zapłaty to różne usługi bankowe, które dotyczą transakcji finansowych. Obie także wykonywane są w obrębie naszych kont osobistych. Na tym właściwie kończą się ich podobieństwa, bowiem większość elementów zdecydowanie je od siebie różni. Zacznijmy jednak po kolei.

Polecenie przelewu wzór – o co chodzi?

Polecenie przelewu to swoisty rodzaj upoważnienia właściciela danego konta w banku. Najprościej i obrazowo to tłumacząc: właściciel konta upoważnia bank do tego, aby wysłał z owego konta określoną sumę pieniędzy, na również określony przez niego rachunek. Dotyczy to zarówno przelewów stałych, tj. takich, które wykonujemy regularnie, w odstępach czasu. Wśród nich wyróżniać możemy rachunki, alimenty lub w przypadku pracodawcy – pensje swoich pracowników. Istotne jest, aby w zleceniu stałych polecenie przelewu było w niezmienionej formie – dotyczy to zarówno kwoty przelewu, rachunku docelowego jak i terminy spłaty. Jest więc to niezwykle wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku stałych, ważnych przelewów lub licznych transakcji. Odciążenie tego typu jest niezwykle przydatne i wiele z nas z pewnością skorzysta z takiej możliwości. W końcu, ryzyko niezapłacenia rachunku lub zapomnienia o ważnym przelewie, jest praktycznie zminimalizowane do zera.

Polecenie przelewu druk

Polecenie przelewu można również zlecać za pomocą dostępnych wzorów danego druku. Na niewielkiej kartce, w okienkach przypominających prostokąty, należy odpowiednio uzupełnić dane zleceniodawcy jak i odbiorcy. Dokładnie analizują, musimy uzupełnić druk o:

  • nazwę odbiorcy – czyli imię i nazwisko lub nazwę firmy, która otrzymać ma od nas daną kwotę
  • numer rachunku odbiorcy – ten element jest niezwykle istotny, dlatego rekomenduje się wprowadzenie go kilkukrotnie
  • kwota – wyrażona w złotówkach
  • nasz numer rachunku – a więc numer rachunku zleceniodawcy
  • dane osobiste zleceniodawcę – a więc dane osobiste nas samych
  • tytuł – tytuł przelewu, widniejącego na koncie. Dobrze aby był jednoznaczny i wskazywał na cel i autora przelewu

Polecenie zapłaty – czym jest?

Dla odmiany, skupmy się teraz na tzw. poleceniu zapłaty. Chociaż brzmi podobnie, jego zadanie i forma realizacji jest inna. Owszem, jest to regularna transakcja, ale w tym elemencie to nie my ustalamy stałą kwotę wykonywanego przelewu. Aby dokonać polecenia należy uzupełnić formularz, będącym upoważnieniem dla wierzyciela. W tym elemencie, rolę wierzyciela pełnia instytucja, która jest stroną wystawiającą faktury za dane usługi (np. firma realizują dla nas jakieś zlecenie). Upoważnienie służy temu, aby wierzyciel (w tym wypadku – firma), mogła obciążyć nasz rachunek daną kwotą, która zmienia się wraz z zakresem oferowanych usług. Jest więc to również niezwykle ważna pomoc, ułatwiająca nam terminową spłatę zmieniającego się zobowiązania. Rozwiązanie to okazać się może wyjątkowo korzystnym dla osób zamawiających znaczną liczbę zleceń zmiennych. Jeśli wiec mamy problem z pilnowaniem zmieniających się kwot przelewu – warto rozważyć możliwość polecenia zapłaty.

W tym też elemencie warto wskazać przykład, jakim jest polecenie zapłaty plus. Jest to bezgotówkowy i szybki sposób opłacanie rachunków za telefon. Realizacja polecenia jest niezwykle przejrzysta i jasna. Po pierwsze, Plus, co miesiąc wysyła do placówki bankowej informacje o należności, za którą należy opłacić dany abonament. Bank regulują ją w terminie, który podano na dokumencie wiążącym. Oczywiście, właściciel telefonu zostaje poinformowany o podjęciu takich działań, najczęściej za pomocą komunikatu SMS. Przykład ten najlepiej obrazuje jak dużym ułatwieniem jest ów proces.

Na podstawie powyższych opisów, możemy łatwo zaobserwować wiodące różnice pomiędzy poleceniem przelewu, a poleceniem zapłaty. Głównym elementem różniącym jest to, iż konsument lub wystawca faktury, jest upoważniony do określenia kwoty należnego przelewu stałego. O ile w przypadku polecenia przelewu decyduje o tym właściciel konta, o tyle w przypadku polecenia zapłaty, osobą decydującą jest osoba wystawiająca rachunek.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.