Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Najniższa krajowa, płaca minimalna oraz średnia krajowa 2020

pexels photo 450271

Nowy Rok to cza zmian, postanowień i planowania następnych miesięcy. Jednym z nich jest aspekt finansowy, który pozwala nam zaplanować nadchodzący rok. Od kilku lat, jest to także czas zmian w obrębie średniej krajowej, która systematycznie rośnie. W związku z powyższym, zadaliśmy sobie pytanie: ile wynosi średnia krajowa? Czy średnie wynagrodzenie w Polsce jest większe niż w poprzednich latach i jak bardzo różni się średnia krajowa netto, od średniej krajowej brutto?

Sprawdziliśmy to wszystko, co czekać nas może w 2020 roku!

Zapowiedzi na obecny, świeżo rozpoczęty rok, były bardzo obiecujące. Komunikaty wskazywały na rosnące, średnie wynagrodzenie o ok.150 zł. Chociaż suma to oczywiście cieszy, nadal nie jest dla nas jasne jak dokładnie zwiększą się nasze przychody i czy obiecywana kwota jest wyrażona w wartości netto czy brutto. Jak w całym tym rozrachunku wygląda średnia krajowa, która bardzo często podawana jest w parze z najniższą, oferowaną w kraju pensją. Zacznijmy jednak od początku, czyli od samego sedna tematu – najniższej krajowej, jej sposobu wyliczenia i terminologii z nią związanej.

Ile wynosi najniższa krajowa?

Zacznijmy jednak od samego terminu najniższej krajowej.Kwota ta zmienia się sukcesywnie co rok, wskazując na coraz to większą kwotę. Obecnie, od początku 2019 roku mamy do czynienia z:

  • najniższa krajowa netto 1634zł
  • najniższa krajowa brutto 2250zł

Co wskazuje na zwiększenie kwoty o 150 zł brutto (104 netto) w w stosunku do poprzedniego, 2018 roku. W przypadku umowy zlecenie kwota wyliczana jest na podstawie stawki godzinowej, która obecnie wynosi 14,70zł brutto. Jest to niewielka kwota, biorąc pod uwagę obecne średnie zarobki w kraju. Według danych, wskazujących na medianę z 2018, obecnie średnio zarabiamy ponad 4500 zł miesięcznie, co wskazuje na dwukrotnie większą kwotę, niż w przypadku kwoty minimalnej.

Znając więc już dokładną pensję osoby zatrudnionej na tzw. najniższa krajową, automatycznie powstają pytania, dotyczące szansy na uzyskanie kredytu lub pożyczki. Najniższa krajowa, jak sama nazwa wskazuje, jest kwotą minimalną, którą musimy otrzymać po przepracowaniu całego etatu na umowę o pracę. Jest to kwota relatywnie niska i pomiędzy sukcesywnemu zwiększaniu, nadal wskazująca na niewielką kwotę utrzymania.

Jest to więc kwota problematyczna, która stwarza realną trudność w utrzymaniu, a co za tym idzie – również we wnioskowaniu o kredyt. Osoby, z taką pensją zastanawiają się, czy posiadają realną szansą otrzymania pomocy finansowej w postaci kredytu czy zaciąganej pożyczki. Już teraz możemy jednak zapewnić, iż otrzymywanie pensji rzędu 2200 zł brutto nie jest całkowitą przeszkodą w zaciąganiu kredytów.

Różnica pomiędzy średnią, a minimalną krajową

W ramach ciekawostki i podkreślenia znaczącej różnicy, warto nadmienić, iż w 2018 średnia pensja w Polsce wynosi 4521 zł brutto, co daje około 3000 netto. Tak duża różnica pomiędzy średnią, a minimalną krajową wynika z mediany. W przypadku tej pierwszej brana jest wartość środkowa, znajdująca się zarówno pomiędzy liczną grupą zarabiającą niecałe 2 tysiące netto, jak i liczną, zarabiającą wartość powyżej 10 tysięcy netto. Obecnie, w Polsce, prawie 5% wszystkich zatrudnionych może pochwalić się tak sporą kwotą. Co więcej, ponad 10% Polaków może się pochwalić kwotą prawie 8 tysięcy brutto.

Minimalna krajowa w 2020 roku

Minimalna krajowa pensja, to nic innego jak kwota, którą musimy otrzymać za wykonywanie należnej pracy na pełen etat. Obecnie pod mianem pełnego etatu rozumie się pracę przez 40godzin tygodniowo, czyli ok 168godzin miesięcznie.

W 2018 roku kwota brutto wynosiła 2100zł, co w przeliczeniu netto wynosiło około 1530zł. Kwota w obecny, 2019 roku, wzrosła o 150 zł brutto, dając nam 2250zł. Po przeliczeniu “na rękę” kwota wynosi 1634zł, co jest równe zwiększeniu o 104zł.W 2020 roku kwota wzrosła do 2600 złotych brutto, dając tym samym stawkę wyższą o 350 zł.

Warto tu nadmienić, iż powyższa kwota dotyczy osób pracujących na umowę o pracę. Trochę inny sposób rozliczenia oferuje nam umowa zlecenie, w której istotna jest kwota za przepracowaną godzinę pracy. W umowie zlecenie liczba godzin miesięcznie jest dowolna i nienormowana przez Kodeks Pracy. Dlatego też, w przeliczeniu, za godzinę pracy otrzymamy 14,70 zł brutto, co wynosi 12.69zł. Łatwo więc obliczyć, iż pełen, 8-godzinny czas pracy pozwoli nam zarobić niecałe 120zł. W 2020 roku stawka za godzinę wzrosła do 17 zł brutto.

Stale rosnąca najniższa płaca związana jest z kilkoma elementami. Wśród nich, najistotniejszym jest rosnące zapotrzebowanie i koszty związane z życiem i opłacaniem rachunków i zobowiązań. Wzrosty cen oraz koszty utrzymania w Polsce powodują, iż najniższa krajowa jest aspektem kontrowersyjnym i często podejmowanym przez polityków i społeczeństwo. Jednym z podstawowych pytań jest: czy jesteśmy w stanie wyżyć za powyższą kwotę i skąd się bierze tak znaczna różnica pomiędzy tą kwotą, a tzw. średnią krajową?

Ile wynosi średnia krajowa?

No właśnie – skąd ta ogromna różnica, występująco pomiędzy średnią krajową, a minimalną krajową? Po ostatnich wynikach statystyków dowiedzieć się możemy, iż średnia krajowa w Polsce wynosiła w 2018 roku… 4521zł brutto.

Różnica ta wynika z tzw. dominanty, czyli liczby, wskazujący na najczęściej pojawiającą się kwotę wynagrodzenia miesięcznego. Co ciekawsze, kwota ta rośnie z roku na rok, co jest uzasadnione wzrostem kwoty minimalnej. Obecnie więc różnica w kwotach netto, pomiędzy średnią krajową a kwotą minimalną, wynosi niemal 2krotność tej drugiej. Często więc, aby poprawić wizerunek obecnego rynku pracy, podaje się parametr uśredniony, wskazujący na kwotę ponad 3000 złotych netto. Jest to oczywiście mocno mylące, bowiem daje złudzenie lepszych warunków pracy dla studentów czy niedoświadczonych, przyszłych pracowników.

Warto w tym elemencie podkreślić jeden, znaczący problem rynku pracy. Niestety, średnia krajowa, a nierzadko także najniższa krajowa, determinowana jest przez wiek i płeć kandydata na dane stanowisko. Oznacza to, iż kwoty minimalne spotykają częściej daną grupę społeczną.

Tak oto, w Polsce, najlepiej zarabiają Panowie,po 36 roku życia, cieszący się wykształcenie wyższym. Dla tej grupy średnia zarobków wynosi ponad 5 tysięcy złotych. W przypadku Pań najlepiej zarabiającą grupą są te z nas, które osiągnęły pułap 55 lat. Co ciekawsze, średnie zarobki dla tej grupy są dużo niższe i wynoszą niecałe 4 tysiące złotych.

Wyniki w zakresie średniej krajowej w 2020 roku poznamy dopiero po pierwszych miesiącach, kiedy zostanie określona pierwsza mediana. Dokładne liczby otrzymamy dopiero pod koniec roku, kiedy to zostanie dokładnie określona liczba pracowników etatowych oraz policzone zostaną dane sektory (w tym sektory publiczne).

Rosnące koszty, związane z utrzymywaniem się, coraz większe ceny produktów, dodatkowe zobowiązania finansowe, droższa benzyna… Możemy jeszcze długo wymieniać wydatki, z którymi zmagamy się co miesiąc. O ile w przypadku sporej płacy nie jest to dla nas tak duży problem, o tyle w przypadku niewielkiej pensji, możemy napotkać spore trudności.

Prawda jest taka, że koszty życia z roku na rok rosną. Bywa to niezwykle niepokojące, gdy zrozumiemy jaka jest płaca minimalna 2020 . Z pozoru wydawać by się mogło, iż problem ten nie dotyczy wielu osób, fakty jednak są nieubłagane: ponad 1.5 mln Polaków żyje właśnie zarabiając tak niewielką kwotę. Jak zatem wygląda płaca minimalna i jak wyglądają jej wzrosty na przestrzeni ostatnich lat?

Ile wynosi płaca minimalna?

Płaca minimalna, to kwota, którą otrzymujemy od pracodawcy za wykonywanie należnej pracy na pełen etat. W Polsce pełen etat wynosi 40 godzin w ciągu 5 dni roboczych, co daje średnio 168 godzin. Liczba godzin zwiększa się lub zmniejsza, w zależności od dni wolnych i długości samego miesiąca.

Co roku kwota minimalna ulega zmianom, głównie z powodu rosnących kosztów utrzymania, o których wspomnieliśmy już powyżej. W 2018 roku kwota brutto wynosiła 2100 zł. W wolnym przeliczeniu na kwotę netto wynosiła 1530 zł. W 2019 roku, na mocy nowego rozporządzenia, kwota wzrosła o 150 zł brutto, co netto daje nam kwotę ledwo przekraczającą 100 zł. W 2020 roku mamy do czynienia z kolejnym wzrostem, wynoszącym 350 zł. Jak łatwo się domyśleć – tak niewielki wzrost jest ledwo zauważalny, biorąc pod uwagę comiesięczne koszty. W ramach podsumowania więc, w 2019 roku:

  • płaca minimalna netto wynosiła 1634 zł
  • płaca minimalna brutto wynosiła 2250 zł
    A w 2020 roku:
  • płaca minimalna netto wynosi 1920 zł
  • płaca minimalna brutto wynosi 2600 zł

Oczywiście, dane podane powyżej dotyczącą umowy o pracy. Forma rozliczenia na umowę cywilnoprawną, bardziej znaną jako umowa zlecenie, jest zupełnie inna. Umowa ta nie jest normowana przez Kodeks Pracy, a zdecydowanie częściej wprowadza się kwotę przeliczoną na przepracowaną godzinę. Dlatego też, w przeliczeniu, za godzinę pracy w 2019 roku otrzymaliśmy 14,70 zł brutto, co wynosi 12.69zł. Obliczając więc – 8-godzinny czas pracy pozwoli nam zarobić niecałe 110 zł brutto dziennie. Kwota ta została zwiększona w 2020 roku do 17 zł brutto.

Tak niewielka kwota jest elementem kontrowersyjny, często podejmowanym w dyskusjach społecznych i politycznych. Powyższa kwota jest zdecydowanie zbyt niska, jak na obecne koszty związane z życiem w dużym mieście. Co więcej, pomimo wzrostu kwoty minimalnej, nadal mamy do czynienia ze zbyt niską kwotą, która zdecydowanie mocno odbiega od średniej krajowej.

Różnica pomiędzy średnią, a minimalną krajową

W ramach ciekawostki i podkreślenia znaczącej różnicy, warto nadmienić, iż w 2018 średnia pensja w Polsce wynosi 4521 zł brutto, co daje około 3000 netto. Tak duża różnica pomiędzy średnią, a minimalną krajową wynika z mediany. W przypadku tej pierwszej brana jest wartość środkowa, znajdująca się zarówno pomiędzy liczną grupą zarabiającą niecałe 2 tysiące netto, jak i liczną, zarabiającą wartość powyżej 10 tysięcy netto. Obecnie, w Polsce, prawie 5% wszystkich zatrudnionych może pochwalić się tak sporą kwotą. Co więcej, ponad 10% Polaków może się pochwalić kwotą prawie 8 tysięcy brutto. W 2019 roku średnia pensja w Polsce wyniosła 5229 zł brutto.

Co roku minimalna krajowa ustalana jest indywidualnie z racji nowego rozporządzenia i zmian zachodzących na rynku pracy. Co roku też jest ona zwiększana, dając szansę na lepsze i bardziej godne warunki. Problem jednak polega na tym, że pomimo tego wzrostu, rośnie także koszt utrzymania się, zwłaszcza w dużym i świetnie rozwiniętym mieście. Na przestrzeni ostatnich lat wzrost opierał się o kilkaset złotych, co w perspektywie rocznej daje nam około 1200 zł. Tak niewielki wzrost nie jest wystarczający bądź zauważalny. Co więcej, tak niewielka suma jest też świetną pożywką dla pracodawców. Szacuje się, iż w Polsce ponad 1,25 milionów pracują na umowę o dzieło, lub na umowę na zlecenie, jednocześnie dostając najniższa płacę miesięczną.
W przeciągu ostatnich 10 lat koszty netto zostały zwiększone o około 400 zł, co w perspektywie rozwoju i zmiany rynku pracy nadal jest kwotą niewielką i zdecydowanie niewystarczającą. Perspektywa zwiększenia tej kwoty jest póki co niewielka, a biorąc pod uwagę stawki obowiązujące u zachodnich sąsiadów – nadal mniej atrakcyjna.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.