Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kredyt studencki – jak wygląda oraz czy warto go brać w Polsce?

adolescent attractive backpack 1462630

Coraz częściej, młode osoby zmagają się z problemami finansowymi. Wiąże się to z większa śmiałością. chęcią samodzielności i niezależności. Jedną z opcji pomocy jest kredyt studencki, który nie cieszy się ogromną popularnością. Kredyt studencki 2018 spadł w rankingach, powodując, że jego zaciąganie było jeszcze rzadsze niż w poprzednich latach. Dlaczego więc z niego rezygnujemy, skoro w innych krajach Europy jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań? Czy pogląd, że jest to bezpieczna pomoc na start jest prawdziwy? Czy warto go brać w Polsce?

Co to jest kredyt konsumencki?

Najprościej mówiąc – jest to rodzaj finansowania, które pomóc ma osobom młodym, studiującym i zaczynającym samodzielne życie. Zaciągamy go najczęściej na wydatki związane z nauką, poczynając od dojazdów, zakup materiałów edukacyjnych i zakwaterowaniem. Co odważniejsi studenci decydują się nawet na inwestycję, zakładając swój pierwszy, własny biznes. Kredyt studencki oferowany jest przez najpopularniejsze banki (np. kredyt studencki PKO).

Zalety kredytu studenckiego

 • niskie oprocentowanie, zwłaszcza gdy porównamy je z innymi, niestudenckimi kredytami. Średnio wynosi ono niecały 1% w skali roku. Tak niewielki procent nie odbija się negatywnie na naszym portfelu i dalszych wydatkach
 • raty ustalane są w sposób indywidualny, zgodny z naszymi potrzebami i co ważniejsze – możliwościami finansowymi
 • w przypadku stypendium lub dobrych wyników w nauce, bank może umorzyć część naszych zaległości. W przypadku atrakcyjnych ofert mowa o nawet 20% całej zaległości.
  Spłata może zostać przedłużona na czas po zakończeniu studiów. W tym wypadku mowa o nawet 2 latach.
 • istnieje możliwość refinansowania, jeśli uznamy, że koszty związane z zapożyczeniami są dla nas zbyt duże. Bank zaproponuje nam zawieszenie spłaty na rok lub… umorzenie zaległego kredytu
 • Uznawany jest za jeden z bezpieczniejszych i atrakcyjniejszych w branży kredytowej

Dla kogo jest kredyt studencki?

Jak sama nazwa wskazuje – dla osoby, która nosi status studenta i posiada dokumenty, który ów stan potwierdzają. Pod mianem studiującej osoby mamy na myśli zarówno tych będących na uczelni prywatnej jak i publicznej. Dotyczy to zarówno trybu stacjonarnego jak niestacjonarnego, poczynając od studiów 3letnich jak i 5 letnich czy doktorskich. W przypadku ubiegania się o licencjat i magistra nie możemy mieć więcej niż 25 lat.

Drugim warunkiem jest budżet, przysługujący na każdego członka naszej rodziny. W poprzednich latach budżet maksymalny wynosił około 2500 zł na jednostkę. Warto jednak pamiętać, iż co roku kwota ta ustalana jest na nowo i znacząco się różni. Przepis ten wynika z faktu, że celem kredytu studenckiego jest pomoc najuboższym studentom, które realnie potrzebują pomocy finansowej. Taka forma zapomogi nie jest więc skierowana dla osób posiadających znaczący, miesięczny budżet.

Aby otrzymać kredyt studencki przygotować musisz kilka, ważnych dokumentów:

 1. wypełniony wniosek, który złożony będzie do banku, w celu uzyskania kredytu
 2. potwierdzenie osiągniętej górnej granicy dochodów na członków rodziny
 3. dokumenty potwierdzające status studenta – w tym zaświadczenie ze szkoły wyższej
 4. wszelkie inne dokumenty wymagane przez bank, w tym dokument stwierdzający zdolność kredytową

Wnioski składa się od 15 lipca do 20 października co roku według innego wzoru wymaganego w wybranej przez siebie instytucji.

Czas trwania kredytu studenckiego

W związku z tym, iż mowa o kredycie studenckim, a więc przeznaczonym dla osób uczestniczącym w zajęciach uczelni wyższych, kredyt udzielany jest na czas trwania studiów. Zapisy więc wskazują na czas nie dłuższy niż standardowe 6 lat. Studia doktoranckie, z uwagi na inny tryb, wydłużone mogą być o kolejne 4 lata (dając więc maksymalnie 10 lat). Kredyt wypłacany jest w ratach comiesięcznych, tylko podczas trwania roku akademickiego. Oznacza to, iż pomoc finansowa otrzymujemy w ciągu 10 miesięcy w roku (pozostałe 2 miesiące to wakacje, gdzie rata nie występuje). Co ważne – kredyt nie jest wypłacany, jeśli odbywamy urlop wypoczynkowy lub zdrowotny.

Na wniosek studenta można wniosek zawiesić i wznowić, w czasie wskazanym w napisanym i nadesłanym przez studenta dokumencie.

Ile wynosi kredyt studencki?

Obecnie wysokość rat wynosi 600 zł/ miesiąc. Łatwo więc policzyć, iż przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego możemy otrzymać około 6 tysięcy złotych. Warto tu zaznaczyć, iż w przypadku bardzo złych warunków materialnych kwota ta może być zwiększona do nawet 1000 zł. Analogicznie więc można poprosić o obniżenie kwoty do np. 500 zł. Zmianę tego typu możemy nanieść w dowolnym dla nas momencie – również już podczas trwania kredytu.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.