Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kredyt firmowy a koszty uzyskania przychodów

typing 849806 1920

Młodzi, początkujący przedsiębiorcy zmagają się z wieloma trudnościami. Jednymi z nich są względy finansowe, które nierzadko stanowią za barierę w rozwoju lub rozwinięciu swojej wizji biznesowej. Planując wydatki, analizując za i przeciw, często pojawia się alternatywa w postaci pożyczki dla firm. To właśnie one są siłą napędową i nierzadko – jedyną szansą na start.

Jako, że w Polsce średnio, codziennie, powstaje kilkaset firm, nie trudno zastanawiać się skąd posiadamy dochody i możliwości na tak odważny krok, skoro nadal ponad 70% przedsiębiorców nie korzysta z pożyczek czy kredytów? Wśród wielu pytań znajdują się również te:

W jaki sposób działa kredyt firmowy? Czy jego zaciągnięcie okraszone jest sporym ryzykiem i czy powinni z niego korzystać wszyscy początkujący przedsiębiorcy? Kiedy można zaliczyć odsetki od kredytów na poczet kosztów podatkowych i czy tylko one podlegają tymże odliczeniom?

Przybliżmy zatem możliwości, które stoją otworem dla wszystkich przedsiębiorców – zwłaszcza tych, potrzebujących dodatkowego zastrzyku finansowego, a także rozważmy propozycję kredytów od kilku, najpopularniejszych banków.

Kredyt na firmę – czyli jaki?

Kredyt, sam w sobie, jest umową pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą (w tym przypadku – przedsiębiorcą). Obie strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów umowy, w której znajdziemy takie informacje jak m.in: cel kredytu, wysokość, waluta, zasady zaciągania, zasady i termin spłaty, forma zabezpieczenia, regulacje na temat nieterminowości lub niedotrzymania zapisania umowy i sposób udostępniania kwoty. Aby otrzymać kredyt należy spełnić kilka wymagań, najczęściej związanych z wiarygodnością kredytową oraz czystą historią, która poświadcza nijako o naszej lojalności i terminowości. Zaciągnięcie kredytu jest więc to transakcja wiązana, w której to obie strony sprawdzają nasze możliwości i decydują o dalszej współpracy.

O ile sama definicja i sposób działania jest podobny co w przypadku kredytów indywidualnych, o tyle rodzaje i możliwości wobec przedsiębiorców są z goła inne. Wśród możliwych kredytów znajdziemy:

  • Kredyt krótkoterminowy – czyli kredyt krótkotrwały, istniejący na rachunku bieżącym – również walutowym. Co ważne, w tym wypadku nakładany jest limit zadłużenia, a firma spłaca go do momentu pojawienia się pierwszych wpływów.
  • Kredyt obrotowy – odnawialny lub nieodnawialny, przyjmujący formę transz z określonymi kwotami i narzuconymi terminami spłaty. Standardowy okres spłaty kredytu wynosi od 12 do 36 miesięcy. Wysokość kredytu uzależniona jest od przychodów i wydatków firmy.
  • Kredyt inwestycyjny – jak sama nazwa wskazuje – przeznaczony na inwestycje firmy. Maksymalna długość spłacania tej formy kredytu to 60 miesięcy. Kredyt udzielany jest firmom ze stabilną sytuacją na rynku, istniejących przez co najmniej 12 miesięcy. Kredyt wymaga wkładu własnego, sięgającego nawet 20% własności.
  • Kredyt na inwestycje wskazane – typ kredytu, przekazywany na spłatę określonej przez kredytobiorcę inwestycji bądź celu.
    To oczywiście nie wszystkie kredyty i możliwości – wiele banków proponuje szereg innych ofert, dlatego warto dokładnie przeanalizować możliwości konkretnych placówek, rozmawiając z przedstawicielami firm.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT, pod mianem “kosztów uzyskania przychodu” rozumiemy: koszty poniesione na osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23. W ogólnym rozrachunku wlicza się do nich np. koszty związane z rozbudową biura, zakupem sprzętu, podróżą czy gadżetami firmowymi. Jak to zagadnienie ma się do tematu pożyczek i kredytów?

Zgodnie ze wskazanym artykułem 23, do kosztów nie zaliczają się wydatki poniesione na skutek zaciągniętych kredytów. Jedynym odstępstwem są tzw. skapitalizowane odsetki danych kredytów. Podsumowując więc: raty kredyty nie stanowią za koszt uzyskania przychody, do tej listy wlicza się jedynie zapłacone odsetki. O tych drugich nieco więcej informacji znajdziesz poniżej.

Pożyczki dla firm – odliczenia odsetek i prowizji

Kredyty i pożyczki obarczone są dodatkowymi opłatami, w postaci oprocentowania i prowizji. Poniżej charakterystyka tych dwóch form, na które warto zwrócić uwagę podejmując decyzję o kredycie dla firm.

  • oprocentowanie – naliczenie odsetek jest domeną kredytów i stanowi za zarobek dla firm bankowych i pozabankowych. W przypadku działalności gospodarczej jest możliwość zaliczenia odsetek od kredytu w koszty naszego przedsiębiorstwa. Odsetki od kredytu, które spełniają warunki zakwalifikowania ich do kosztów podatkowych, wliczone są w koszty w momencie ich faktycznej zapłaty. Następnie, księgowane są w formie prowizji. Co istotne – naliczone odsetki przez bank, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co obowiązuje również w przypadku tzw. kredytów umorzonych.
    Uwaga – aby przedsiębiorca mógł zaksięgować kwotę odsetek w kosztach muszą zostać spełnione trzy warunki. Zalicza się do nich sytuację, w której: 1)środki z kredytu muszą zostać wykorzystane dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) całe zobowiązanie musi być właściwie i skrzętnie udokumentowane (wszelkie poniesione koszty muszą musi ona bezsprzecznie potwierdzać, że wydatki poniesione były na konkretne cele firmowe.; 3) co już wspomnieliśmy – odsetki muszą być zapłacone.
  • prowizje – odliczyć można w momencie ich podniesienia, o czym więcej znajdziemy min. w art. 22 g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kredyt dla firm bez BIK

Wśród wielu ofert i licznych firm bankowych i pozabankowych szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty dla firm bez BIK. W jaki sposób one działają?

Sama intencja powstawania kredytów dla firm bez BIK została stworzona z myślą o firmach, które nie potrafią zachować płynności finansowej. Na skutek nieterminowego spłacania, długów lub niewypłacalności trafiły na listę dłużników, takich jak np. wspomniany BIK. Obecność na tej liście jest wysoce niechlubna i wiąże się z dalszymi trudnościami w zaciąganiu zobowiązań – poczynając na innych kredytach, a kończąc na zakupach na raty. O ile wizja przekreślonych szans potrafi przytłoczyć i często skutkuje zakończeniem działalności, o tyle wiele firm próbuje odbudować swoją płynność, zaciągając pożyczki, które nie sprawdzają historii kredytowej.

Ich główną różnicą jest pominięcie sprawdzenia firm w rejestrach dłużników, zakładając, że każda z firm ma możliwość spłaty zobowiązania. Często jedynym wymaganiem jest przedstawienie podsumowania w postaci wyciągu bankowego, w którym przedstawione będą stałe, cykliczne dochody w postaci np. przelewów zewnętrznych.

Kredyt na osobę fizyczną?

Zdarza się, że właściciel firmy bądź przedsiębiorca rezygnuje z kredytu dla firm, zaciągając kredyt w imieniu osoby fizycznej. Aby lepiej zrozumieć tą zależność i sytuację, posłużmy się przykładem.

Wyobraź sobie sytuację, w której przedsiębiorca zaciąg kredyt hipoteczny na nieruchomość, która docelowo będzie biurem lub przestrzenią wykorzystywaną w ramach danej firmy lub działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć np. część odsetek, prowizji i wydatków. Aktu tego może dokonać nawet wtedy, gdy opisywana nieruchomość zaliczana jest do środków jednostki, a nie do środków przedsiębiorcy. Co ważne – forma odliczenia jest liczona procentowo, zgodnie z zajmowaną przestrzenią. Jeśli więc działalność gospodarcza obejmuje 10% lokalu, to do kosztów zalicza się 10% odsetek, 10% kosztów ubezpieczenia itd.

Ranking kredytów dla firm

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych kredytów dla firm, oferowanych przez popularne banki w polsce. Każdy z nich różni się zarówno kwotą maksymalną, jak i warunkami spłaty.

1) Nest Bank – Kredyt dla firm

Przyznawany nawet na kwotę 500 tysięcy złotych. Zasady przyznawania są niezwykle proste i klarowne, a do jego zaciągnięcia wystarczy PIT lub wyciąg z konta. Jego forma przyznawania i spłacania nie różni się od kredytów gotówkowych.

2) Alior Bank – kredyt dla firm

Opcja zarezerwowana dla dużych firm, które zainteresowane są zapożyczeniem nawet na kwotę 3 milionów złotych. Decyzja kredytowa może być przyznawana nawet w ciągu 20 minut, a sam kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

3) IdeaBank – Kredyt FAIR

Przeznaczony na dowolny cel, z oprocentowaniem wynoszącym nawet 0%. Okres spłaty wynieść może 12 miesięcy, z możliwością jego odnowienia.

Oprócz powyższych banków kredyty dla firm oferują także m.in: ING Bank Śląski (Pożyczka dla firm), Bank Credit Agricole (Pożyczka Biznes), Bank Ochrony Środowiska (Szybki kredyt inwestycyjny).

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.