Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kiedy pożyczka jest zwolniona z PCC?

pexels photo 159888

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym jest podatek PCC? Czy w związku z powyższym jest jakaś szansa, aby owy podatek nie płacić? Jak to wygląda w kontekście zwolnień z owych potrąceń i o co właściwie w tym wszystkim chodzi?

Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 4, dowiadujemy się, iż osoba zaciągająca pożyczkę PCC ma obowiązek uiścić podatek w wysokości 2% od postawy oprocentowania. W tym wypadku podstawą jest kwota lub wartość pożyczki. Warto w tym elemencie nadmienić, iż istnieją warunki, w których owy podatek nie musi zostać uiszczony. Wyjaśnijmy zatem kiedy pożyczka jest zwolniona z opłat zwanych PCC.

Umowa pożyczki jest opodatkowana tzw. podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak już wspomnieliśmy, wynosi ona obecnie 2% podstawy opodatkowania i z oczywistych względów – obciąża pożyczkobiorcę. Co ciekawsze, podatek ów może również wynieść wielokrotność tego procenta (np. 20%). Tak wysoki procent wiąże się z sytuacją, w której ciążący na nas obowiązek nie zostanie przez nas spełniony.
Opodatkowaniu podlegają także swoiste zmiany, które nadmienione są w umowach. Obowiązek związany jest w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej, ale podlega kilku wyjątkom, które ów obowiązek zdejmują.

Oto one:

  1.  Z art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o PCC zwolnieniem objęte są pożyczki od naszej najbliższej, wskazanej rodziny. Pod tym mianem rozumie się różnorakie osoby – min. małżonków, rodziny zstępne i wstępne (dziadkowie, rodzice, wnuki, prawnuki), a także rodzeństwo. Termin zwolnienia musi zostać sporządzony i złożony w ciągu 14 dni od daty otrzymania pożyczki
  2.  Jeśli pożyczka jest niższa niż 9637 zł w ciągu 5 lat – to jest ona zwolniona z podatku od razu.
  3.  pożyczki alimentacyjne
  4.  pożyczki związane z ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym, a także wszelkich uprawnień związanych z osobami niepełnosprawnymi.
  5.  pożyczki w sprawach obronnych, nauki, szkolnictwa oraz zdrowia
  6.  czynności podlegające podatkowi VAT

W przypadku osób prywatnych wyróżnić możemy sytuacje min:

  1.  Pożyczki udzielane przez podmioty należące do innej grupy podatkowej niż I. Kwota ta nie może przekraczać 5000 złotych w ciągu 3 lat. Kwota wsparcia nie może łącznie przekroczyć 5 krotności tej kwoty (tj. 25 tysięcy złotych).
  2.  Pożyczki z kas lub funduszów zakładowych czy tzw. pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
    Warto również nadmienić iż zwolnienie z podatku odnosi się do pożyczek udzielanych przez tzw. podmioty gospodarcze, gdy ich praca związana jest z udzielaniem pomocy finansowej (tj. kredytów lub pożyczek), których siedziba nie znajduje się na terenie kraju.

Co podlega opodatkowaniu?

Idąc za ciosem, ustalmy zatem kiedy podatek PCC obowiązuje. Oczywiste jest, iż obowiązek ten związany jest z sytuacjami nie wymienionymi powyżej. Opodatkowane to dotyczy czynności cywilnoprawnych, w których przedmiotem jest: rzecz, znajdująca się na terenie kraju; prawa majątkowe wykonywane na terenie kraju; rzeczy lub prawo majątkowe za granicą, kiedy nabywca posiada adres zamieszkania na terenie kraju
Podsumowując więc powyższe informacje. Z pożyczką powiązane są dodatkowe koszty, które rozumiemy pod mianem odsetek i prowizji. Większość z nich związana jest z uiszczeniem 2% podatku PCC, co oczywiście należy sprawdzić i przeanalizować. Warto w tym elemencie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy opodatkowanie, któremu podlegamy, dotyczy PCC czy VAT. Gdy pożyczka podlega zwolnieniu – sprawdź cz nie ma ukrytych warunków.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.