Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kredyt obrotowy dla firm oraz wynikające z niego korzyści

board game boss business 1040157

Zamierzasz prowadzić lub właśnie założyłeś swój pierwszy biznes? Teraz, przed tobą wiele trudnych zmagań, ważnych decyzji i ścian, które trzeba będzie zburzyć. Wcześniej czy później będziesz musiał podjąć decyzje finansową, która pozwoli ci rozwinąć biznes i realnie wpłynąć na zyski. Czy warto zaciągnąć wtedy tzw. kredyt obrotowy? Czym on właściwie jest i czy faktycznie jest to dobry krok w kontekście rozwoju własnego biznesu? Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Kredyt obrotowy dla firm – co to jest?

“Obrotówki”, to rodzaj kredytu, który ma za zadanie ułatwić finansowanie wydatków, ściśle powiązanych z działalnością naszej firmy. Oznacza to iż przysługuje nam za każdym razem, gdy brakuje nam funduszy na rozwój czy opłacenie działu, podejmowanego przez biznes. Zaliczyć więc możemy do tego zakup sprzętu, narzędzi, materiałów niezbędnych do wykonywania zleceń, a także opłaty związane z podjętymi wcześniej współpracami lub zobowiązaniami. Taki sposób finansowania sprawdza się najczęściej na starcie, kiedy naszym głównym celem jest zbudowanie biznesu, oraz w przypadku małych lub średnich, już powstałych przedsiębiorstw. Kwota przysługująca na start może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych, jednakże, aby otrzymać taką kwotę niezbędne jest spełnienie wymagań, stawianych przez bank.

Kredyt obrotowy dla nowych firm – zasady i warunki

Zasady przyznawania kredytów dla firm nie różnią się znacząco od tych, przyznawanych samodzielnym jednostkom. Ich dokładne zasady otrzymamy po konsultacji z wybranym bankiem. Nie mniej jednak, pewne ogólne zasady, są obecne zawsze – do takich zasad zaliczyć możemy sprawdzanie tzw. zdolności kredytowej. Nasza zdolność oceniana jest na podstawie bieżącej sytuacji w naszej firmie oraz tego jakie rokowania na przyszłość wykazuje (czyli stosunek zysków do strat, ilość pozostałych zaległości, koszty pokrycia pozostałych wydatków, zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego). To jakie wymagania trzeba spełnić, często zależy od kwoty, o którą się ubiegamy. Im wyższy staż na rynku, im więcej zabezpieczeń ( w postaci lokat, nieruchomości itd), im czystsza historia – tym większa szansa dostania dokładnej, oczekiwanej kwoty. Dokonany kredyt może zostać zaciągnięty w każdej walucie – złotówkach, w euro czy w dolarach. wszelkie, inne aspekty, dokonywane są indywidualnie, na drodze przedsiębiorstwo – bank.

Warunki otrzymania kredytu obrotowego

Obecnie, ciężko postawić sztywne warunki lub granice, uniemożliwiające otrzymania kredytu tego typu. Pamiętać jednak należy iż:

  • kredyt obrotowy otrzymać może nawet firma, której staż na rynku jest niższy niż 12 miesięcy
  • najłatwiej jednak mają firmy, które mogą przedstawić swoją historię 12-24 miesięczną
  • po zarejestrowaniu gospodarstwa możemy wybrać dowolną, dogodną dla siebie formę finansowania
  • nie ma maksymalnej kwoty, która może zostać przekazana na potrzeby prowadzenia biznesu
  • nie ma minimalnej kwoty, która może zostać przekazana na potrzeby prowadzenia biznesu ( może zostać przydzielony nawet 1 tys złotych)
  • zabezpieczenie kredytu bankowego może pomóc w dostaniu kredytu. Zalicz do tego można: poręczenie osoby trzeciej, weksel in blanco, cesja wierzytelności, kaucja itd.
  • najlepszym zabezpieczeniem, według banku, jest hipoteka ustanowiona dla nieruchomości, która należy do przedsiębiorcy (ważne – bank nie udziela kredytu na pełną wartość zabezpieczenia)

Program de minimis

W przypadku braku przedstawienia zabezpieczenia, możliwe jest skorzystanie z programu de minimis. Jest to swoisty rodzaj pomocy ze strony Państwa, udzielany zarówno przedsiębiorcą z i bez doświadczenia. Niewielka pomoc, tego typu, nie narusza konkurencyjnego rynku, a tym samym ułatwia zdobycie kredytu obrotowego. Taką pomocą może być np. odroczenie terminu opłacania podatku (lub rozłożenie jej na raty), lub całkowite umorzenie zaległości podatkowych.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.