Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jakie zaszły zmiany w ustawie o odpadach?

plastic bottles 388679 1920 scaled 1

Zmiany w obrębie ustawy o odpadach spotkały się z dużym odzewem i słowami krytyki. Nowe obostrzenia, przepisy i nałożone opłaty stały się elementem sporu, a także dyskusji odnośnie słuszności tychże zmian. Wraz ze wzrostem ceny pojawiały się także inne, istotne zapisy dotyczące przedsiębiorstw i gospodarstw prywatnych. To ich poznanie pozwoli zrozumieć celowość takiego działania, a także pozwoli uniknąć ewentualnych kar.

Co, kiedy i w jakim wymiarze wnosi nowa ustawa o odpadach? Co powinniśmy wiedzieć i jakie zapisy zostały już wcielone w życie? Jak odbije się to na polskich przedsiębiorcach? Czy wzrost cen to jedyny element, o którym powinniśmy wiedzieć, a jeśli nie – co jeszcze jest istotne z punktu widzenia obywatela? Sprawdźmy!

Ustawa o odpadach 2019

Wprowadzona i ogłoszona w zeszłym roku uchwała wynika z przeprowadzonych rozmów oraz nowelizacji ustawy. Jej dokładne wprowadzenie i uchwalenie miało miejsce we wrześniu 2018 roku. Co ważne, na liście wszystkich, niezbędnych zmian mamy nie tylko zwiększenie cen, ale także kilka pozostałych kroków. Ich wprowadzenie rozłożone jest w czasie i obowiązuje również 2020 rok. Dlatego też najbliższe miesiące przebiegały (i nadal przebiegają) pod przymusem spełniania kilku, nowych wymogów. Jest to niezbędne, jeśli chcemy uniknąć surowych sankcji.

Zmiany, które wprowadziła ustawa o odpadach

Poniżej przedstawiamy spis najważniejszych zmian, które zaszły w opisywanej ustawie.

  1. nowe przepisy dotyczą tzw. wizycyjnego systemu kontrolowania miejsc magazynowania odpadów. Termin wdrożenia tego systemu upłyną w marcu 2019 roku.
  2. nowe wymagania przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania odpadów
  3. obowiązek złożenia wniosku o dostosowanie posiadanych pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami,
  4. firmy biorące udział w nowym systemie gospodarowania odpadami muszą poddać się koniecznej cyfryzacji. W związku z wdrożeniem bazy danych o odpadach (BDO) należy prowadzić ewidencję odpadów, rejestru i sprawozdawczości wyłącznie w formie elektronicznej.
  5. powstało rozszerzenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
  6. zwiększyła się rola doradcy do spraw bezpieczeństwa,

Wprowadzenie tych (i kilku innych elementów ustawy) ma za cel wprowadzić do Polski bardziej odpowiedzialne podejście do surowców wtórnych.

Zmiany w 2020 roku

Oprócz powyższej ustawy, na początku 2020 roku poszerzono ją o nowe regulacje dotyczące wprowadzenia obrotu niektórych kategorii produktów oraz pozbywania się odpadów. Dla znacznego odsetka przedsiębiorców oznacza to obowiązek rejestracji w nowej bazie danych, nazywanej BDO. Brak rejestracji powoduje u przedsiębiorców ogromny problem – głównie na tle pozbywania się wytwarzanych odpadów. Jeśli dane przedsiębiorstwo nie figuruje w BDO, możesz: zarejestrować je jak najpilniej lub podpisać umowę na odbiór odpadów z innymi przedsiębiorcami. Alternatywnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy z podmiotem zewnętrznym.

Obowiązkowej rejestracji nie podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyłącznie tzw. odpady komunalne. Zgodnie z definicją jest to rodzaj odpadów powstających w gospodarstwach domowych, bez obecności tzw. odpadów niebezpiecznych (np. rozpuszczalniki, środki czyszczące, wybielacze, baterie i akumulatory).

Nowelizacja ustawy dopuściła równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca bieżącego roku.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.