Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jakie ubezpieczenie przysługuje studentowi?

student 2052868 1280

Bycie studentem to przedsmak dojrzałości nierzadko samodzielności. Pomiędzy sesjami, organizacjami studenckimi i pierwszymi pytaniami o przyszłość, pojawiają się także pytania odnośnie zdrowia, ubezpieczenia i przysługujących praw. Pytania te namnażają się zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku albo poważnych komplikacji zdrowotnych. Czy istnieje coś takiego jak ubezpieczenie zdrowotne studenta? Jakie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jest najlepsze i czy ubezpieczenie NNW dla studentów obejmuje absolutnie każdy wypadek? Spróbujmy odpowiedzieć na te wszystkie pytania.

Czy student ma ubezpieczenie zdrowotne?

Osoby studiujące, które ukończyły 18 rok życia, objęte są tzw. ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to obejmuje cały czas trwania i kontynuowania nauki, pod warunkiem, iż student nie przekroczy w tym czasie 26 roku życia. Zgodnie z prawem opisujących to zagadnienie, ubezpieczenie zdrowotne dotyczy także rodziców oraz pozostałych członków rodziny danego studenta. Mówiąc więc wprost – tytułem ubezpieczenia stają się dzieci, które nie ukończyły 26 roku życia – starsi studenci tracą tzw. prawo do świadczeń zdrowotnych. Co ważne, istnieje możliwość uniknięcia tej straty – w tym celu należy niezwłocznie powiadomić uczelnię o skończonym przez siebie wieku. Po zgłoszeniu tego faktu uczelnia ma obowiązek ubezpieczenia studenta w NFZ.

Ubezpieczenie NNW

Warto w tym elemencie nadmienić, iż ubezpieczenie NNW dla studentów jest innym ubezpieczeniem niż to, które oferuje wspomniane NFZ. NNW to skrót oznaczający “następstwa nieszczęśliwych wypadków” i jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wypadków nagłych. Co ważne, na skutek tych niespodziewanych zdarzeń dojść musi do uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie ręki), przez co z oczywistych względów codzienne funkcjonowanie zostaje utrudnione lub nawet zachwiane.

Nieszczęśliwe wypadki zdarzyć mogą się zarówno w środowisku domowym, jak i publicznym. Dotyczą więc zarówno wypadków drogowych, jak i wynikających z codziennych czynności czy ryzykownej zabawy. Taka forma ubezpieczenia zakłada więc bezpieczeństwo każdego studenta, bez względu na to jaki kierunek i jaki tryb życia prowadzi.

Ubezpieczenie NNW wybierać można na “własną rękę” oraz przy pomocy i współpracy z daną uczelnią.
W przypadku tego drugiego rozwiązania, należy pamiętać, iż uczelnia wybiera najczęściej polisę ubezpieczenia grupowego. Ich zaletą jest tani koszt składki, a wadą – niskie sumy ubezpieczenia, co w ostateczności oznacza także niską kwotę odszkodowania.

Dlatego też istotne jest, aby twoje ubezpieczenie uzależnione było od możliwości finansowych i zainteresowań. Jeśli jesteś sportowcem – wybierz polisę uwzględniającą wypadki związane z uprawianym sportem. Zwracaj także uwagę, aby ubezpieczenie posiadało:

  1.  ochronę na wypadek trwałego i znaczącego uszczerbku na zdrowiu
  2. ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, co z pewnością wspomoże finansowo twoich najbliższych
  3. wypłatę danej kwoty w przypadku przebywania w klinice lub szpitalu

Karty studenckie, a ubezpieczenie

W związku z powyższymi informacjami, niezwykłą popularnością cieszą się tzw. karty. Ich wielofunkcyjny charakter umożliwia otrzymywanie całorocznego ubezpieczenia NWW oraz korzystanie ze zniżek w placówkach sportowych i kulturalnych (np. w kinie). Wybierając więc kartę zwróć uwagę na min takie elementy jak suma ubezpieczenia czy zakres ochrony. Wyrobienie takiej karty jest wyjątkowo łatwe i otrzymać ją możemy za pośrednictwem poczty polskiej. Karty honorowane są na całym świecie, co z pewnością docenią studenci podróżujący po innych kontynentach.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.