Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jakie są zalety przydomowa elektrowni wiatrowej?

the windmills 3353246 1920 scaled 1

Świadomość zmieniającego się środowiska oraz tracenia zasobów naszej planety przyczyniła się do poszukiwania nowych, proekologicznych rozwiązań. Wśród wielu z nich wymienia się przydomowe elektrownie wiatrowe, których celem jest dostarczyć energię do gospodarstw.

Czy faktycznie rozwiązanie to przyczynia się do poprawy sytuacji środowiskowej? Skąd popularność tej metody i czy ostatecznie zamontowanie takiego systemu jest opłacalne?

Przyjrzymy się wadom i zaletom domowych elektrowni, obliczając koszty jej instalacji i prawdopodobieństwo zwrotów z inwestycji.

Jak działa mini elektrownia wiatrowa?

Czynnikiem prądotwórczym przydomowych elektrowni wiatrowych jest tzw. energia słoneczna. Jej mechanizm sprowadzany jest do nagrzewania powierzchni ziemi przez słońce, co z kolei powoduje ruch mas powietrza. Podstawą całej konstrukcji jest oczywiście wirnik (który, w zależności od wybranego modelu, może składać się z jednego lub więcej śmigieł), a także turbina wiatrowa oraz generator zamieniający energię ruchu obrotowego w energię elektryczną. Całość mechanizmu znajduje się na wysokim, specjalnie przystosowanym maszcie, a ruch powietrza powoduje obrót śmigieł naszego wiernika, który przez wał przekazuje energię kinetyczną wiatru. Docelowo energia ta dostaje się do generatora, który wytwarza prąd. Korzystać możemy z niego w dowolny dla siebie sposób, a nadmiar jesteśmy w stanie gromadzić lub odprowadzić do tzw. ogólnej sieci energetycznej.

Elektrownia wiatrowa przydomowa – wady i zalety

Zbierzmy wszystkie informacje dotyczące proponowanego rozwiązania.

Wśród zalet wymienia się zmniejszenie emisji dwutlenku węgla czy innych zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery. Jest to niezwykle istotna wartość dodana, zwłaszcza gdy przeanalizujemy ostatnie raporty dotyczące stanu powietrza w kraju. Liczba szkodliwych substancji jest na tyle wysoka, że nasz kraj znajduje się w czołówce państw nie przestrzegających norm jakości powietrza. Perspektywa lepszego środowiska jest korzystna zarówno dla nas, jak i dla całego społeczeństwa. Dodatkowo produkcja tego typu energii nie pozostawia za sobą żadnych odpadów.

Wśród zalet warto wymienić tzw. niezależność energetyczną, która jest szczególnie istotna w przypadku występujących przerw w dostawie energii.

Oczywiście przydomowa elektrownia wiatrowa nie jest odpowiednia dla wszystkich. Największą wadą są koszty, które zwracają się dopiero po upływie kilku – kilkunastu lat. Co więcej, bardzo często wstępne obcinanie kosztów ostatecznie doprowadza do częstego wymieniania akumulatorów przechowujących prąd. Sama produkcja i koszty związane z tą wymianą mogą być dotkliwe dla naszego domowego budżetu.

Czy to się opłaca?

Znając już zasady funkcjonowania przydomowej elektrowni wiatrowej spróbujmy zdefiniować opłacalność takiego rozwiązania. Odpowiedzenie na to pytanie nie jest jednoznaczne, bowiem niezwykle trudno jest oszacować opłacalność budowania takiej instalacji. Dzieje się tak np. dlatego, że nie w każdym regionie wiatr wieje z identyczną intensywnością, co z kolei ma wpływ na rozłożenie pozyskiwanej energii.

Ponadto, koszt budowy jest wysoki, a dofinansowanie do 100% inwestycji dotyczy elektrowni wiatrowej do 40kW.

Spróbujmy jednak zdefiniować opłacalność na podstawie konkretnych danych. Załóżmy, że montujemy elektrownie wiatrową w kosztach wynoszących łącznie 40 tysięcy złotych. Jej wydajność oceniana jest na około 8 tysięcy kwH rocznie, co w przybliżeniu daje nam około 4 tysięcy złotych rocznie. Oznacza to, że zwrot wydatków będzie miał miejsce po 10 latach regularnego użytkowania.

Mówiąc wprost – po około 10 latach możemy cieszyć się darmową energią, a ewentualne koszta będą wynikiem koniecznych przeglądów i napraw.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.